1. Để cấp lại giấy đăng ký kết hôn thì cần đáp ứng điều kiện nào?

Nghị định 123/2015/NĐ-CP đã quy định một cách cụ thể về việc cấp lại giấy đăng ký kết hôn trong trường hợp mất sổ hộ tịch và giấy tờ tương ứng. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này đôi khi gặp phải những tình huống phức tạp và gây ra những tranh cãi.

Theo quy định, để được cấp lại giấy đăng ký kết hôn, người yêu cầu phải đáp ứng hai điều kiện chính. Thứ nhất, họ phải đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thứ hai, cả Sổ đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch và giấy đăng ký kết hôn đều bị mất. Điều này đặt ra một rào cản rõ ràng đối với những người muốn cấp lại giấy đăng ký kết hôn, và chỉ áp dụng cho những trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của vợ chồng chị, họ đã kết hôn vào năm 2017, vượt quá ngày 1 tháng 1 năm 2016, nên không đủ điều kiện để yêu cầu cấp lại giấy đăng ký kết hôn dù đã mất sổ hộ tịch và giấy tờ tương ứng. Điều này dẫn đến việc Ủy ban nhân dân xã sẽ từ chối yêu cầu cấp lại giấy đăng ký kết hôn của họ.

Trong tình huống như vậy, vợ chồng bị mất giấy đăng ký kết hôn cần tìm cách khác để giải quyết vấn đề của mình. Một trong những phương án có thể là việc xin cấp bản sao trích lục kết hôn. Thẩm quyền cấp bản sao trích lục kết hôn được quy định tại Điều 63 của Luật Hộ tịch 2014, trong đó nói rằng cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. Điều này có nghĩa là, người có yêu cầu có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch để yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của Nghị định 87/2020/NĐ-CP, các cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu cầu. Điều này mở ra một cơ hội mới cho vợ chồng chị trong việc xin cấp bản sao trích lục kết hôn, vì họ có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch nào để thực hiện yêu cầu của mình.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, nếu vợ chồng đã từng đăng ký kết hôn tại một Ủy ban nhân dân xã cụ thể, họ có thể đến đó để xin trích lục. Việc này có thể giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho vợ chồng chị trong quá trình giải quyết vấn đề của mình.

Tổng hợp lại, trong trường hợp khi không đủ điều kiện để yêu cầu cấp lại giấy đăng ký kết hôn theo quy định của Nghị định 123/2015/NĐ-CP, nhưng họ vẫn có các phương án khác để giải quyết vấn đề của mình, bao gồm việc xin cấp bản sao trích lục kết hôn. Việc này đòi hỏi họ phải nắm vững quy định pháp luật và tìm hiểu kỹ lưỡng về thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng mọi thủ tục được thực hiện một cách đúng đắn và hiệu quả.

2. Phải làm gì để đăng ký khai sinh khi mất giấy đăng ký kết hôn ?

Trong tình huống khi vợ chồng chị không đủ điều kiện để cấp lại giấy đăng ký kết hôn, việc tiếp tục quy trình pháp lý thông qua việc xin cấp bản sao trích lục kết hôn là một lựa chọn hợp lý và cần thiết. Quy trình này được quy định rõ ràng trong Luật Hộ tịch 2014 cùng với các văn bản hướng dẫn và nghị định đi kèm.

Theo Điều 63 của Luật Hộ tịch 2014, một cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. Điều này đồng nghĩa với việc anh/chị có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch nào để yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu cầu.

Điều này cũng được thể hiện rõ trong Khoản 1 Điều 13 của Nghị định 87/2020/NĐ-CP, nơi quy định rằng cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp bản sao trích lục hộ tịch theo yêu cầu của cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu cầu. Điều này cung cấp một lựa chọn linh hoạt cho vợ chồng chị để tiếp tục quy trình pháp lý một cách thuận lợi và đúng đắn.

Vì vậy, công dân có thể tiến hành yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn bằng cách đến bất kỳ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch nào mà họ mong muốn. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải đến Ủy ban nhân dân xã nơi trước đây đã đăng ký kết hôn để xin trích lục, mà có thể chọn lựa các cơ quan có thẩm quyền khác nhằm đảm bảo sự thuận tiện và hiệu quả cho quy trình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc xin cấp bản sao trích lục kết hôn cũng cần tuân thủ các quy định và thủ tục cụ thể của cơ quan cấp phát. Việc chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết và tuân thủ hướng dẫn từ phía cơ quan là điều quan trọng để đảm bảo quy trình được diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng.

Tóm lại, việc tiếp tục quy trình pháp lý thông qua việc xin cấp bản sao trích lục kết hôn là một bước quan trọng để vợ chồng chị có thể tiếp tục thực hiện các thủ tục khác như làm khai sinh cho con một cách hợp pháp và chính xác. Việc này đồng thời cũng giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ trong các vấn đề liên quan đến văn bản chứng nhận hôn nhân.

3. Quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn ?

Quá trình xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn đã gây ra không ít khó khăn cho vợ chồng chị, nhưng để tiếp tục thủ tục này, họ cũng cần tìm hiểu về các giấy tờ và thủ tục cần thiết liên quan. Trong trường hợp này, việc xin cấp bản sao trích lục hộ tịch trở thành một phần không thể thiếu của quá trình.

Để xin cấp bản sao trích lục hộ tịch, cặp vợ chồng cần nắm rõ hồ sơ cần chuẩn bị. Hồ sơ này bao gồm cả giấy tờ phải nộp và giấy tờ phải xuất trình. Trong số đó, các giấy tờ phải nộp bao gồm tờ khai theo mẫu quy định và văn bản yêu cầu của cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền, nếu có. Đối với các giấy tờ phải xuất trình, cơ bản là giấy tờ chứng minh nhân thân, và trong trường hợp làm thủ tục qua bưu chính, cần kèm theo bản sao có chứng thực của giấy tờ này.

Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là việc nộp hồ sơ và đợi kết quả, quy trình cũng đặt ra một số yêu cầu cụ thể đối với người yêu cầu. Theo quy định, khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch và xin cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Điều này bao gồm hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong giai đoạn chuyển tiếp, còn cần xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Đối với cặp vợ chồng thì quy trình này có thể đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và chuẩn bị cẩn thận về các giấy tờ cần thiết. Sự hiểu biết rõ ràng về các quy định pháp luật và thủ tục cũng sẽ giúp họ tránh được những rắc rối không cần thiết trong quá trình này. Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc xin cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký hộ tịch hay nơi cư trú của người yêu cầu, theo quy định tại Nghị định 87/2020/NĐ-CP. Điều này có nghĩa là vợ chồng chị có thể đến bất kỳ Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch nào để yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn, không nhất thiết phải đến Ủy ban nhân dân xã nơi họ đã đăng ký kết hôn trước đây.

Tuy nhiên, việc tìm hiểu và tuân thủ đúng các quy định pháp luật là điều không thể thiếu để vợ chồng chị có thể tiếp tục thủ tục một cách suôn sẻ và hiệu quả. Sự tư vấn từ luật sư hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật cũng sẽ giúp họ đảm bảo rằng mọi thủ tục được thực hiện đúng quy trình và không gặp phải những vấn đề không mong muốn.

Xem thêm: Đăng ký khai sinh là gì ? Những điều cần biết đăng ký khai sinh

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn