Phụ cấp thu hút?

Thưa luật sư: Em xin hỏi theo QĐ 582 ngày 28/4/2017 phê duyệt xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 xã em công tác ra khỏi vùng khó khăn, luật sư cho em hỏi em có được hưởng phụ cấp thu hút từ 4 tháng đầu năm 2017 không ?

-Nguyễn Thị Thuận

Trả lời:

Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vự III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực kể từ ngày ký thức là ngày 28/04/2017. 

Quyết định này thay thế Quyết định 73/ QĐ-UBDT, như vậy nếu theo Quyết định cũ mà xã bạn thuộc khu vực được hưởng phụ cấp thu hút thì bạn vẫn sẽ được hưởng phụ cấp này cho đến khi Quyết định mới có hiệu lực. Do đó, tính từ ngày 28/04/2017 thì xã bạn mới không thuộc khu vực được hưởng trợ cấp thu hút nữa.

>> Xem thêm:  Thất lạc báo cáo tình hình sử dụng lao động ?

Hỏi về phụ cấp thu hút theo luật ?

Từ năm 2011 đến 2015 tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm khi thi công đường tuần tra biên giới tại huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, sau đó từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 tôi về công tác tại đơn vị, đến tháng 4 năm 2017 tôi lại được đơn vị điều động đi công tác tại huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, xã được hưởng phụ cấp thu hút 70% theo nghị định 116/2010, vậy tôi có được hưởng tiếp không.

-Pham Hanh

Trả lời:

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 Như vậy, nếu bạn làm việc ở 2 xã khác nhau thuộc vùng được hưởng phụ cấp thu hút trong khoảng thời gian khác nhau thì dù trước đây bạn đã được chi trả 5 năm phụ cấp thu hút tại vùng Kỳ Sơn mà hiện nay bạn đủ điều kiện hưởng  phụ cấp thu hút tại Tân kỳ thì bạn vẫn sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định.

>> Xem thêm:  Thay đổi mã ngạch nhân viên ?

Tư vấn về chế độ phụ cấp thu hút?

Thưa luật sư! Tôi được huyện ký hợp đồng lao động từ năm 2010 đến nay. Nay cơ quan tôi chuyển sang địa bàn khó khăn, hợp đồng không có hệ số lương, mức lương 2.568.000. Vậy cho tôi hỏi theo luật tôi có được hưởng thu hút không? xin chân thành cảm ơn.

-Vi Hồng Dũng

Trả lời:

Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP  quy định về đối tượng áp dụng như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Căn cứ theo quy định trên,  phụ cấp thu hút chỉ được chỉ được chi trả cho các đối tượng kể trong khoản 1 nêu trên trong trường hợp họ làm trong vùng đặc biệt khó khăn hoặc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Trong trường hợp địa bàn mà cơ quan bạn chuyển đến thuộc địa bàn khó khăn không thuộc Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút.

>> Xem thêm:  Các chế độ phụ cấp cho giáo viên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn?

Về chế độ phụ cấp thu hút của giáo viên dạy tại làng vùng 3 ?

Trường tôi đóng trên địa bàn không thuộc xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng có làng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì giáo viên dạy tại làng đó trong thời gian nghỉ hè có được hưởng phụ cấp tại nghị định 116 của chính phủ không?
-Hồ Thị Huệ

Trả lời:

Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP  quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định này như sau:

1. Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 Căn cứ theo quy định trên, nếu trường học bạn đang làm việc thuộc làng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện hưởng phụ cấp thu hút bạn vẫn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Cách tính lương cho người lao động và phụ cấp thu hút theo quy định của pháp luật ?

Hưởng chế độ phụ cấp thu hút vùng có điều điện khó khăn ?

Anh em công tác ở xã A và đã hưởng phụ cấp thu hút được 3 năm. Hiện nay anh chuyển về công tác ở xã B nhưng 02 năm sau xã B mới được công nhận là xã khó khăn và được hưởng phụ cấp thu hút đến nay là 3 năm, cộng dồn được 6 năm. Như vậy theo NĐ 116 thì: Anh em có được hưởng mức 0.5 mức lương tối thiểu chung không? Có bị truy thu 01 phụ cấp thu hút hay không? (theo khoản 2 Điều 4 thời gian hưởng PCTH không quá 05 năm) Dạ em cảm ơn ạ.

-Son Nguyen

Trả lời:

Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP  quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Căn cứ theo quy định trên, nếu anh trai bạn làm việc ở 2 cùng đặc biệt khó khăn thì thời gian công tác sẽ được cộng dồn. Do đó, nếu anh của bạn đã làm việc được 06 năm tại 2 xã A và B đều thuộc vùng đặc biệt khó khăn thì vẫn sẽ được hưởng phụ cấp công tác lâu năm là 0,5 so với mức lương tối thiểu chung. 

Anh của bạn sẽ không bị truy thu 01 năm phụ cấp thu hút vì anh trai bạn làm việc ở 2 vùng đặc biệt khó khăn khác nhau. Do đó sẽ không bị áp mức hạn chế 05 năm hưởng phụ cấp thu hút tại 1 khu vực.

Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 6) để được luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Một số vấn đề pháp lý liên quan đến tiền lương!