Luật sư tư vấn về chủ đề "đặc biệt khó khăn"

đặc biệt khó khăn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đặc biệt khó khăn.

Cách tính phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Cách tính phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi cần nhờ Luật sư giải đáp như sau: tôi là giáo viên công tác được hơn 4 năm tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đang được hưởng phụ cấp thu hút. Theo tôi được biết khi công tác lâu tại địa bàn này tôi sẽ được hưởng phụ cấp phụ cấp công tác lâu năm.

Quyết định số 138/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng trọng tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khókhăn miền núi, vùng sâu, vùng xa

Quyết định số 138/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng trọng tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khókhăn miền núi, vùng sâu, vùng xa
Về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn
Theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chực, viên chức người lao động đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP là đủ 5 năm từ ngày nghị định có hiệu lực, tức là từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 2 năm 2016.

Cách tính trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Cách tính trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Thưa luật sư, tôi có vấn đề cần luật sư giải đáp như sau: tôi là giáo viên tiểu học mới nhận được quyết định điều chuyển đi công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng tới. Theo tôi được biết thì khi chuyển đến công tác lần đầu tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn bị cắt khi nào ?

Phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn bị cắt khi nào ?
Xin chào luật sư. Em là giáo viên công tác tại trường THPT Sơn Động số 3. Đóng trên thị trấn Thanh Sơn. Em có vấn đề cần tư vấn như sau. Trường em căn cứ nghị định 116 để tính phụ cấp thu hút ở vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2016 trường căn cứ quyết định 75 của ủy ban dân tộc để tính phụ cấp.

Phụ cấp thu hút cho giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn ?

Phụ cấp thu hút cho giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn ?
Thưa luật sư! Tôi muốn hỏi: Tôi đang là giáo viên trường mầm non. Tôi đã được biết về trợ cấp thu hút cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn. Tôi muốn biết điều kiện được hưởng trợ cấp như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn ?

Tư vấn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn ?
Người làm việc ở khu vực đặc biệt khó khăn có được hưởng chính sách gì không ? Chế độ hỗ trợ thu hút với công chức, viên chức, giáo viên ở khu vực khó khăn được quy định như thế nào ? và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn giải đáp cụ thể:

Tư vấn chế độ chính sách trợ cấp một lần đối với cán bộ khi chuyển công tác khỏi vùng đặc biệt khó khăn ?

Tư vấn chế độ chính sách trợ cấp một lần đối với cán bộ khi chuyển công tác khỏi vùng đặc biệt khó khăn ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Tôi hiện đang làm công tác Văn thư - Thủ quỹ trường học. Tôi được tuyển dụng tháng 4/2010, biên chế tháng 10/2010, vậy theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì tôi có được hưởng trợ cấp một lần không ? ( Tôi là người địa phương, địa phương tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn). Xin cảm ơn!