Luật sư tư vấn về chủ đề "đặc biệt khó khăn"

đặc biệt khó khăn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đặc biệt khó khăn.

Hỏi về chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế trường học ở vùng khó khăn ?

Hỏi về chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế trường học ở vùng khó khăn ?
Kính thưa luật sư! Em hiện đang là nhân viên y tế trường học theo quyết định tuyển dụng của huyện từ năm 2011. Từ năm 2011-2015 theo quy định giáo viên, nhân viên hợp đồng không được hưởng chính sách thu hút 70 %. Từ tháng 1/2016 ,những giáo viên hợp đồng không kể thời gian làm việc được hưởng chế độ đãi ngộ phụ cấp thu hút 70%

Điều kiện để được hưởng phụ cấp thu hút ?

Điều kiện để được hưởng phụ cấp thu hút ?
Thưa Luật sư, em hiện là giáo viên đang công tác tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2002, em được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng và được phân công công tác tại xã đặc biệt khó khăn 135 và em đã được hưởng chế độ thu hút 5 năm từ 2002-2010. Năm 2010, em được phân công tại xã vùng thuận lợi đến năm 2015. Tháng 8/2015, em lại được điều động công tác tại xã 135. Vậy xin hỏi em có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 19 không?