Luật sư tư vấn về chủ đề "vùng đặc biệt khó khăn"

vùng đặc biệt khó khăn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vùng đặc biệt khó khăn.

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn
Theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chực, viên chức người lao động đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP là đủ 5 năm từ ngày nghị định có hiệu lực, tức là từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 2 năm 2016.

Trợ cấp một lần tại vùng đặc biệt khó khăn ?

Trợ cấp một lần tại vùng đặc biệt khó khăn ?
Thưa luật sư: Hiện nay tôi có nghe thông tin về việc chi trả trợ cấp một lần cho cán bộ đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Hiện tại tôi cũng đang công tác ở đơn vị sự nghiệp là đài truyền thanh truyền hình huyện và thời gian công tác của tôi là từ năm 2010. Nhưng tôi chỉ là cán bộ hợp đồng chưa biên chế được hưởng lương theo mức lương của nhà nước một tháng là 1.150.000 đồng

Tư vấn về tính thuế thu nhập cá nhân trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Tư vấn về tính thuế thu nhập cá nhân trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Chào luật sư! Tôi là kế toán cho đơn vị HCSN chuyên về đào tạo. Bên tôi có làm hợp đồng thuê giảng viên với nội dung sau; - Giảng bài: 2.000.000 - Soạn tài liệu: - Ra đề thi: - Chấm thi: - Đi lại: 200.000 - Ăn (nếu có): - Lưu trú (nếu có): Tổng giá trị hợp đồng: 2.200.000đ Khấu trừ thuế TNCN: 200.000 Bên B thực nhận: 2.000.000

Tư vấn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn ?

Tư vấn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn ?
Người làm việc ở khu vực đặc biệt khó khăn có được hưởng chính sách gì không ? Chế độ hỗ trợ thu hút với công chức, viên chức, giáo viên ở khu vực khó khăn được quy định như thế nào ? và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn giải đáp cụ thể:

Nghị định 19/2013/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị định 19/2013/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
Ngày 23 tháng 02 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định 19/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: