Lao động chưa thành niên là (Người) lao động dưới 18 tuổi.

Lao động chưa thành niên còn được gọi là lao động vị thành niên. Trong độ tuổi dưới 18, con người chưa phát triển đầy đủ về thể lực và nhận thức nên pháp luật của hầu hết các nước đều có những quy định để bảo vệ lao động chưa thành niên một cách hợp lí. Tổ chức lao động quốc tế (ILO) có tới 6 công ước riêng quy định trực tiếp về vấn đề này và nhiều công ước liên quan.

Tại Việt Nam, việc bảo vệ lao động chưa thành niên được quy định ngay trong những văn bản pháp luật lao động đầu tiên của Nhà nước (Sắc lệnh số 29/SL năm 1947). Hiện nay, Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung năm 2002) dành một mục của Chương XI với những quy định áp dụng riêng cho lao động chưa thành niên, nghiêm cấm lạm dụng sức lao động của người chưa thành niên, cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc trừ một số ngành nghề mà pháp luật cho phép và cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của họ đồng ý; cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển sức khoẻ và nhân cách của họ. Người lao động chưa thành niên được rút ngắn thời gian làm việc mà vẫn được hưởng nguyên lương; không phải làm thêm, làm đêm trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định.