Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;

2. Luật sư tư vấn:

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì:

"Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu".

Trường hợp bạn chính thì bạn chính là tác giả của các nội dung bài viết và hình ảnh trên blog của bạn. Do đó, bạn sẽ được hưởng các quyền của tác giả được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Theo đó, các quyền của tác giả được Luật Sở hữu trí tuệ quy định như sau:

- Đối với quyền nhân thân, Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định tác giả sẽ có các quyền sau:

+ Đặt tên cho tác phẩm.

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Đối với quyền tài sản, Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định tác giả sẽ có các quyền sau:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Theo đó, nếu bạn là chủ sở hữu, đồng thời là tác giả của các nội dung bài viết và hình ảnh trên blog của bạn thì bạn sẽ được hưởng đầy đủ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả. Còn trong trường hợp bạn chỉ là chủ sở hữu của các nội dung, hình ảnh đó thì bạn chỉ được hưởng quyền tài sản được quy định tại Điều 20. Trường hợp bạn là các giả của các nội dung, hình ảnh đó nhưng bạn không phải là chủ sở hữu của chúng thì bạn chỉ được quyền nhân thân của tác giả được quy định tại Điều 19, ngoại trừ quyền “công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” (khoản 3 Điều 19).

Căn cứ theo 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì các nội dung bài viết, hình trên blog của bạn là các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, theo đó:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;”

Các nội dung bài viết, hình ảnh trên blog là tài sản trí tuệ của bạn, nó sẽ được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ khi nó được định hình dưới dạng vật chất nhất định. Trường hợp các nội dung và hình ảnh này đã được đăng lên blog cũng được coi là định hình dưới dạng vật chất nhất định. Do đó, các nội dung bài viết và hình ảnh trên blog của bạn sẽ được bảo hộ quyền tác giả.

Theo đó, khoản 8 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này”.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật SHTT về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

- Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

- Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

- Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

- Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

- Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

- Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

- Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

- Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Như vậy, trường hợp Công ty Ivivu lấy các bài viết và hình ảnh từ blog của bạn về sử dụng màkhông xin phép và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 nêu trên, thì Công ty đã xâm phạm quyền tác giả đối với các nội dung hình ảnh và bài viết đó.

Yếu tố xâm phạm quyền tác giả có thể thuộc một trong các dạng sau đây (khoản 1 Điều 7 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP): a) Bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép; b) Tác phẩm phái sinh được tạo ra một cách trái phép; c) Tác phẩm giả mạo tên, chữ kí của các tác giả, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả; d) Phần tác phẩm bị trích đoạn, sao chép, lắp ghép trái phép; đ) Sản phẩm có gắn thiết bị kĩ thuật bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình bằng cách khởi kiện Công ty Ivivu về vấn đề sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Đồng thời, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng bạn cần gặp phía bên Công ty Ivivu để thỏa thuận về việc Công ty đã sử dụng tác phẩm của anh thì phải tiền nhuận bút, thù lao hoặc các lợi ích vật chất bạn đáng được hưởng. Bạn cần yêu cầu bên Công ty phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; cũng có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê