Câu hỏi:

Chào Luật sự, tôi có thắc mắc là lịch nghỉ lễ 30/4/2019 và 01/05/2019 sắp tới của cán bộ công chức, viên chức và người lao động có sự thay đổi khác nhau không? nếu khác nhau thì khác nhau như thế nào? đồng thời, ngày đó nếu không đi làm thì có được lương không? đồng thời, nếu tôi đi làm vào ngày hôm đó thì lương của tôi sẽ được tính là được hơn bao nhiêu phần trăm?

Mong nhận được tư vấn. Trân trọng cám ơn.

Trả lời:

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2019 này, lịch nghỉ của người lao động và lịch nghỉ của cán bộ công chức viên chức là khác nhau, cụ thể như sau:

1.1 Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:

Nghỉ từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019 (5 ngày nghỉ liên tục);

Trong đó, ngày 30/4 và 01/5 là ngày nghỉ lễ theo Điểm c, d Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012; ngày 27 và 28/4/2019 là ngày nghỉ hằng tuần; ngày 29/4/2019 được hoán đổi ngày nghỉ nên sẽ đi làm bù vào thứ Bảy ngày 04/5/2019.

1.2 Đối với người lao động khác sẽ được nghỉ lễ dịp 30/4, 01/5/2019 theo quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết Âm lịch 05 ngày; Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

=> Tóm lại, căn cứ theo quy định trên thì như vậy, có nghĩa là, người lao động không có được đợt nghỉ kéo dài 05 ngày liên tục vì bị gián đoạn ngày 29/4/2019 (thứ Hai) phải đi làm.
Tuy nhiên, nếu người lao động muốn có kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019 dài ngày thì làm đơn xin người sử dụng lao động cho nghỉ phép năm theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 vào ngày 29/4/2019 (trường hợp người lao động đã hết ngày nghỉ phép năm thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ làm không hưởng lương - thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương) . Khi đó người lao động sẽ có dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019 kéo dài 05 ngày liên tục (đối với cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chế độ nghỉ 02 ngày/tuần là thứ Bảy và Chủ Nhật), 04 ngày liên tục (đối với cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chế độ nghỉ 01 ngày/tuần là Chủ Nhật).

1.3 Tiền lương đối với người lao động trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019 được thực hiện như sau:

Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019 người lao động được nghỉ và hưởng 100% lương (Điểm c,d Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012).

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết Âm lịch 05 ngày; Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
=> Như vậy có nghĩa là, nếu người lao động làm việc vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019 sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương, tổng cộng là 400% lương (Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012).
Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.