1. Quy định bảo hiểm trách nhiệm của Luật sư

1.1. Bảo hiểm trách nhiệm của Luật sư là gì?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 của điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung năm 2010) quy định về các loại bảo hiểm bắt buộc trong đó có Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư hay chính là bảo hiểm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật. 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm, mức phí đóng bảo hiểm, mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm. các tổ chức, cá nhân hoạt động nghề nghiệp với tư cách luật sư phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Thực tế, trong quá trình hành nghề luật sẽ xảy ra trường hợp luật sư gặp phải những hậu quả nghiêm trọng nằm ngoài sự kiểm soát, có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường,... như trường hợp khách hàng khiếu nại về những thiệt hại xảy ra do trong quá trình tư vấn luật sư xảy ra sai sót hay việc làm mất tài liệu, các chứng từ có giá trị. Khi đó thì luật sư sẽ phải bồi thường những thiệt hại về tài chính trong thời hạn và phạm vi gói bảo hiểm mà họ tham gia. Nhu cầu về việc luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không chỉ xuất phát từ việc đảm bảo việc bồi thường cho khách hàng khi xảy ra sai sót, sai phạm do bất cẩn mà việc mua bảo hiểm trách nhiệm còn nâng cao uy tín của xã hội hay chính là nâng cao uy tín của luật sư và tổ chức hành nghề luật tạo ra được sự tin cậy để khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn hay tìm đến luật sư nhờ giúp đỡ.

 

1.2. Quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm của luật sư

Tại khoản 6 điều 40 Luật Luật sư năm 2006 quy định về việc các tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư của tổ chức.

Cũng tại điểm d khoản 2 điều 52 luật này quy định về các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm. bên cạnh đó, các chi nhánh, công ty luật nước ngoài cũng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt nam theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân hành nghề luật thực hiện quy định mua bảo hiểm trách nghiệp rất nghiêm túc. Các tổ chức hành nghề luật mua bảo hiểm trách nhiệm nghề cho luật sư của tổ chức mình. Tuy nhiên, cũng có các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm luật sư như theo quy định pháp luật mặc dù pháp luật đã quy định việc mua bảo hiểm là bắt buộc do bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư là một loại hình bảo hiểm bắt buộc. Chính vì vậy, nhà nước đã ban hành ra hình thức và mức xử phạt đối với các tổ chức cá nhân không thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ của mình. Và phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến nhất cụ thể được quy định tại nghị định 82/2020/NĐ-CP. Cụ thể các cá nhân, tổ chức sẽ có thể bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu có hành vi hành nghề luật sư với tư cách là một cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận; hay đó cũng là mức xử phạt nếu các tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho các luật sư làm việc tại tổ chức của mình. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức có thể bị phạt từ 10 triệu đồng lên đến 15 triệu đồng khi các tổ chức hành nghề không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư tại tổ chức của mình. 

Việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp còn giúp các luật sư giảm thiểu gánh nặng, tổn thất và ổn định hơn về mặt tài chính.

 

2. Trường hợp Luật sư tử vong thì bảo hiểm trách nhiệm sẽ chi trả như thế nào?

Gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ việc một luật sư bị chém dẫn đến tử vong. Vậy bảo hiểm trách nhiệm sẽ chi trả ra sao?

Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt nam chỉ có một số doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư và chủ yếu các doanh nghiệp tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh hay tại Hà Nội. Nguyên nhân là do các thành phố này nghề luật sư phát triển hơn các tỉnh thành khác và các công ty luật cũng được mở nhiều hơn. 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là để bồi thường chó người được bảo hiểm (luật sư) trong hạn mức trách nhiệm bồi thường được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại người được bảo hiểm do người được bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong quy tắc bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn. Bảo hiểm trách nhiệm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt haijc ủa bên thứ ba với điều kiện người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm và các khoản chi phí bồi thường này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư sẽ dựa trên hạn mức trách nhiệm và tổng hạn mức trách nhiệm/năm bảo hiểm. Tùy vào khả năng chi trả của mỗi luật sư mà họ có thể mua gói bảo hiểm khác nhau và được hưởng các quyền lợi cũng sẽ khác nhau. Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật mà các luật sư hay các tổ chức hành nghề luật có thể tham gia khoảng từ vai trăm nghìn tới vài triệu mỗi năm. 

Căn cứ tính phí sẽ dựa trên mức độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Tỷ lệ bảo hiểm trách nhiệm của Luật sư là 0,5% (chưa bao gồm VAT). Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư có yêu cầu cung cấp hạn mức bồi thường lớn hơn mức tối đa mà công ty bảo hiểm đưa ra thì sẽ được xem xét và cân nhắc sai cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của mỗi khách hàng. Mức khấu trừ là 5% giá trị tổn thất thực tế nhưng sẽ không thấp hơn 5 triệu đồng đối với mỗi sự cố. Nếu trong trường hợp tổn thất vượt quá mức khấu trừ được quy định trong hợp đồng thì bên bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên được bảo hiểm một khoản tiền bằng số tiền tổn thất thực tế trừ đi mức khấu trừ. Có thể thấy, tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư mà sẽ tham gia gối bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư phù hợp và hưởng quyền lợi trong thời hạn, phạm vi gói bảo hiểm đó.

Trong trường hợp Luật sư tử vong bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư sẽ chi trả theo quy định. Do Luật sư đã tử vong để lại tổn thất quá lớn về cả người cũng như các vấn đề khác liên quan. Chính vì vậy bên bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường cho bên gia đình luật sư một khoản tiền hay chi phí bằng số tiền tổn thất thực tế trừ đi mức khấu trừ (5%). Tuy nhiên tùy vào gói bảo hiểm mà luật sư đăng ký mua và tùy vào tổ chức nơi luật sư làm việc đã tham gia gói bảo hiểm nào thì mới đưa ra được mức chi trả cụ thể. 

nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900 6162 để được giải đáp.