bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bài tư vấn về chủ đề bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

09 đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

09 đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là một phương thức để đề phòng, đối phó với các rủi ro về tài chính, sức khỏe, tính mạng trong quá trình làm việc. 09 đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp luật sư?

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp luật sư?
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm; mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Luật sư bị tử vong thì bảo hiểm nghề nghiệp chi trả thế nào?

Luật sư bị tử vong thì bảo hiểm nghề nghiệp chi trả thế nào?
Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ án luật sư bị chém dẫn đến tử vong. Vậy bảo hiểm nghề nghiệp sẽ chi trả như thế nào trong trường hợp này? Bài viết phân tích quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư dưới góc nhìn khi chính luật sư đó bị tử vong khi thực hiện công việc theo hợp đồng:

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư
Khuôn khổ pháp lý và sự cần thiết về việc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định trong khoản 5 điều 5 Luật Luật sư năm 2006 là luật sư phải “chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư”.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng