1. Hợp đồng giao khoán là loại hợp đồng nào (lao động hay kinh tế)?

2. Bên giao khoán (bên A): Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bên nhận khoán (Bên B): Công ty cổ phần tổng hợp VT Nhưng trong Điều khoản thanh toán hợp đồng thì Bên A giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp vốn trực tiếp cho Bên B để thực hiện (trong khi ngân sách đầu năm cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng). Vậy Luât sư cho tôi hỏi: trường hợp này đúng hay sai và giải quyết như thế nào?

3. Hợp đồng giao khoán đúng theo quy định sẽ có mẫu như thế nào?

Cảm ơn và mong nhận được ý kiến trả lời trong thời gian sớm từ phía Công ty!

Người gửi: T.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn về hợp đồng giao khoán

Luật sư tư vấn về hợp đồng giao khoán, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Bộ luật dân sự năm 2005

- Bộ luật lao động năm 2012

- Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 (hết hiệu lực)

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006

2.Nội dung phân tích.

2.1. Hợp đồng giao khoán là loại hợp đồng gì? ( kinh tế hay lao động).

Theo Điều 1 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 có nếu định nghĩa:”Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.” Theo điều 2 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên sau đây:

a) Pháp nhân với pháp nhân;

b) Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, một hợp đồng sẽ đáp ứng là hợp đồng nếu nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một hợp đồng dân sự, đông thời phải mang những đặc điểm riêng về của hợp đồng kinh tế đó là :

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

Thứ nhất, về mặt chủ thể là pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ hai về  nội dụng của hợp đồng: việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Như vậy một hợp đồng giao khoán sẽ là hợp đồng kinh tế sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên.

Hợp đồng giao khoán là hợp đồng lao động khi:

Theo Điều 15 Hợp đồng lao động bộ luật lao động:”Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.” Hơn nữa Điều 22. Loại hợp đồng lao động có quy định:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Như vậy tùy theo tính chất thường xuyên, liên tục, và thời gian hoàn thành mà chủ sử dụng lao động và người lao động sẽ ký kết các loại hợp đồng với thời gian tương ứng. Nếu hợp đồng giao khoán mà cơ quan bạn ký kết với người lao động có thời gian dưới 1 năm hoặc theo vụ việc nhất định thì nó thuộc vào hợp đồng quy định tại Điểm C, Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động. Nếu công việc giao khoán là thường xuyên ổn định và không xác định thời hạn thì nó thuộc loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Bộ luật lao động. Nếu công việc giao khoán xác định được thời hạn từ 1 năm đến 3 năm thì nó là hợp đồng lao động có thời hạn theo Điểm b, Khoản 1 Điều 2 bộ luật lao động.

 

2. 2.Bên giao khoán (bên A): Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bên nhận khoán (Bên B): Công ty cổ phần tổng hợp VT Nhưng trong Điều khoản thanh toán hợp đồng thì Bên A giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp vốn trực tiếp cho Bên B để thực hiện (trong khi ngân sách đầu năm cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng). Vậy Luât sư cho tôi hỏi: trường hợp này đúng hay sai và giải quyết như thế nào?

Theo điều Điều 412. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự

Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

2. Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau;

3. Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

 Có thể thấy trong trường hợp trên thì hợp đồng này là hợp đồng song vụ, theo Điều 414. Thực hiện hợp đồng song vụ

“1.Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 415 và Điều 417 của Bộ luật này.

2.Trong trường hợp các bên không thoả thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.”.

Như vậy, công ty sẽ thực hiện hợp đồng y như những gì đã quy định trong hợp đồng. Công ty bên A sẽ vi phạm nếu không thực hiện đúng những gì đã quy định trong hợp đồng.

2.3. 3. Hợp đồng giao khoán đúng theo quy định sẽ có mẫu như thế nào?

Sau đây chúng tôi xin đưa ra mẫu của hợp đồng giao khoán

Đơn vị:…......................................................................……

Bộ phận:.............................................................................

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

ngày....... tháng .......năm .......

họ và tên:..................... Chức vu..........................................

Đại điện:...................... Bên giao khoán: ..............................

họ và tên:....................................... Chức vu...........................

Đại điện:...................... Bên nhận khoán: ...............................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung.

- phương thức giao khoán:...................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng :..........................................

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- thời gian thực hiện hợp đồng:..............................................

- các điều khoản khác: ........................................................

II- Điều khoản cụ thể: 

1. Nội dung công việc khoán:

- .........................................................................................

-.........................................................................................

2.Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán. 

- .......................................................................................

-.......................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Thái Nguyên

- ....................................................................................

......................................................................................

                                                                                                                       Ngày......tháng......năm 20......

      Đại diện bên nhận khoán                             Đại điện bên giao khoán               

            (ký, họ tên)                                                           (ký, họ tên)

      

 

         Người lập                                                   Kế toàn trưởng bên giao khoán

         (ký, họ tên)                                                               (ký, họ tên)

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Sóc Trăng

 

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Quảng Trị