1. Mã số doanh nghiệp là gì ?

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Luật doanh nghiệp 2020).

Mã số doanh nghiệp có những đặc điểm như: 

- Mã số doanh nghiệp được ghi rõ ràng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất một mã số doanh nghiệp, không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Mã số này có hiệu lực kể từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Mã số doanh nghiệp sẽ tồn tai, đồng hành cùng công ty trong suốt quá trình hoạt động của công ty cho đến khi công ty chấm dứt hoạt động thì mã số này mới chấm dứt hiệu lực. 

Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức trực tuyến trên hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định của Luật Quản lý thuê và Luật doanh nghiệp kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hiện nay mã số doanh nghiệp có 10 con số. Tuy nhiên mỗi tỉnh sẽ có quy định số thứ tự 03 con số đầu tiên trong giấy chứng nhận đăng ký foanh nghiệp ( Ví dụ: Hà Nội là 010...). Đối với các văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy đinh của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế thì mã số thuế được cấp sẽ là 13 số.

 

2. Mã số của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì: mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Bên cạnh đó thì mã số của địa điểm kinh doanh vẫn được quy định là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh. 

 

3. Vai trò của mã số doanh nghiệp

- Mã số doanh nghiệp được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế BHXH liên quan đến doanh nghiệp theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau: Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Đặc biệt từ ngày 04/01/2021 thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ sử dụng mã số doanh nghiêp làm mã số đơn vị tham gia BHXH.

- Mã số doanh nghiệp được các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động...sử dụng để hỗ trợ các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, kiểm tra và giám sát quá trình kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế của doanh nghiệp đó. Mặt khác có thể thông qua mã số doanh nghiệp để kiểm tra tình trạng pháp lý của các doanh nghiệp khác. 

 

4. Cách tra cứu mã số doanh nghiệp

Tra cứu thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2:  Nhập mã số thuế hoặc mã số doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp vào ô tìm kiếm ở góc trái trên cùng rồi click vào nút tìm kiếm.

Bước 3:  Sau khi ấn vào nút tìm kiếm, kết quả sẽ hiện ra chứa tên doanh nghiệp cần tìm.

- Nếu tìm theo mã số thuế/mã số doanh nghiệp sẽ hiển thị kết quả chính xác doanh nghiệp cần tìm.

- Trường hợp tìm theo tên, kết quả hiển thị ra sẽ là các doanh nghiệp có tên giống hoặc gần giống. Người tìm kiếm sẽ nhấp vào doanh nghiệp cần tìm để xem thông tin chi tiết.

- Kết quả hiển thị trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau:

+ Tên doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài; Tên doanh nghiệp viết tắt.

+ Tình trạng hoạt động

+ Mã số doanh nghiệp

+ Loại hình pháp lý

+ Ngày bắt đầu thành lập

+ Tên người đại diện theo pháp luật

+ Địa chỉ trụ sở chính

+ Ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

Tra cứu thông tin doanh nghiệp Tổng cục thuế.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã tích hợp tính năng tra cứu thông tin doanh nghiệp nội thuế tại địa chỉ: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Tại đây, chỉ điền thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, số CMND/CCCD và mã xác nhận, có thể tra cứu được thông tin doanh nghiệp bạn cần tìm. 

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, 1900.6162 để được Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến.