Mất cân đối tuyến đường (Imbalance of trade) là chênh lệch giữa số lượng hàng hóa vận chuyển hoặc số tiền cước vận chuyển thu được từ một đầu của tuyến vận chuyển so với số lượng hàng hóa vận chuyển hoặc số tiền cước vận chuyển thu được từ đầu phía bên kia của tuyến đường đó.

Ví dụ: Tàu chạy tuyến Sài Gòn/Singapore/Sài Gòn, so sánh số lượng hàng hóa vận chuyển hoặc số tiền cước vận chuyển thu được từ tuyến đường Sài Gòn đi Singapore với số lượng hàng hóa vận chuyểnhoặc số tiền cước vận chuyển thu được từ tuyến đường Singapore về Sài Gòn để thấy sự chênh lệch. Con số chênh lệch đó gọi là “imbalance of trade”.