1. Công chức là gì ?

 Không phải bất cứ ai làm việc trong cơ quan nhà nước cũng được coi là công chức. Theo quy định tại khoản 2 điều 4 được Luật công chức sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 điều 1 thì:

"Công chức phải là người mang quốc tịch Việt Nam làm việc trong các cơ quan Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện qua hình thức được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào ngạch chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm hoặc làm việc ở trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (trừ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân công an), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước".

 

2. Bản tự kiểm điểm cá nhân công chức là gì?

Hàng năm, tại các cơ quan đơn vị thường tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng vào mỗi dịp cuối năm, và để cho các cá nhân tự kiểm điểm, đánh giá xếp loại bản thân mình trong suốt quá trình làm việc. Trên cơ sở cá nhân tự đánh giá, cơ quan, tổ chức sẽ căn cứ vào đó và quá trình làm việc , học tập tại đơn vị để xếp loại chất lượng theo các tiêu chí đã được định sẵn.

Bản tự kiểm điểm cá nhân công chức là bản kiểm điểm do cá nhân công chức tự viết, tự trình bày, tự nhận định về quá trình làm việc, rèn luyện của mình tại đơn vị, tự chỉ ra những mặt tốt mà mình đã làm được, tự nhận định những khiếm khuyết, những lỗi sai của mình để từ đó tự đánh giá bản thân, để cấp trên có cơ sở đánh giá trên bản tự kiểm điểm đó và căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo quy định hiện hành để đánh giá , xếp loại công chức trước ngày 15 tháng 12  hàng năm tại đơn vị của mình.

Hiện nay, tiêu chí xếp loại chất lượng công chức được xác định theo bốn mức độ quy định chi tiết tại các điều 8, điều 9, điều 10, điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP bao gồm :  mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ , mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức không hoàn thành nhiệm vụ. Cá nhân mỗi công chức sẽ dựa trên tiêu chí này và dựa trên nội dung mà cá nhân mình tự kiểm điểm để tự đánh giá xếp loại bản thân trên bản tự kiểm điểm cá nhân công chức của mình.

>> Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chi tiết nhất

 

3. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức mới nhất 

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu bạn tự kiểm điểm các nhân công chức để quý khách hàng tham khảo và áp dụng.

>> Tải ngay: Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân của công chức hoặc soạn thảo trực tuyến in ra và sử dụng theo mẫu dưới đây:

Tải về
 

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Ni, ngày ... tháng ... năm ...


BN T KIM ĐIM CÁ NHÂN 
 

 

Tên tôi là : Hoàng Hà A.

Ngày sinh: 25/05/1987.

Số CMND/CCCD: 036187xxx.

Chức vụ: Phó chủ tịch quận A.

Đơn vị làm việc: Uỷ ban nhân dân quận A.
 

I. V tư tưng chính tr, phm cht đo đc, li sng, ý thc t chc k lut, tác phong làm vic.

Ưu đim:

Bản thân tôi trong quá trình làm việc:

Luôn giữ vững lập trường , quan điểm tư tưởng chính trị rõ ràng, luôn tuân thủ và làm việc theo đường lối nghị quyết chính sách của Đảng và tuân theo chính sách pháp luật của nhà nước, luôn vận dụng sáng tạo  của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong ứng xử, tác phong làm việc và trong nhiệm vụ được giao.

Luôn chấp hành tốt các nội quy quy định tại đơn vị của mình, quy định của ngành, của quận đề ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong các phong trào đoàn thể cấp quận và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống.

Luôn tu dưỡng tốt phẩm chất đạo đức , có lối sống đơn giản, lành mạnh, hoà đồng với tất cả mọi người trong đơn vị.

Luôn thẳng thắn, trung thực khách quan trong phê bình và tự phê bình, luôn có tinh thần cầu thị, lắng nghe,đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp cùng cơ quan, và nhân dân trong quá trình làm việc . Biết lắng nghe, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện việc đấu tránh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá của cá nhân trong đơn vi.

Nhược điểm: không có nhược điểm.
 

II. V vic thc hin chc trách và nhim v trong quá trình làm vic.

Ưu đim:

Trong quá trình làm việc, khi chủ tịch đi vắng đã giúp chủ tịch quận phụ trách, giải quyết ký thay chủ tịch ban hành các văn bản của uỷ ban nhân dân quận gửi các bộ, ngành, các chỉ thị, và một số quyết định trên các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách:

Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện những kế hoạch đổi mới phát triển doanh nghiệp, các phương án quy hoạch các ngành quan trọng.

Tham mưu chủ tịch uỷ ban nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nằm trong phạm vi công việc mà mình được phân công phụ trách.

Chỉ đạo giải quyết công tác tiếp dân chỉnh chu , giải quyết đầy đủ kịp thời các đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo trong phạm vi công việc mà mình được phân công phụ trách.

Với những nội dung công việc được giao đã hoàn thành, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại của người dân, công việc của từng quý đều được giải quyết triệt để.

Nhược điểm: Một số văn bản ban hành chỉ đạo chưa nhanh những người có liên quan tuyên truyền phổ biến kịp thời cho người dân, dẫn đến việc người dân còn lúng túng khi làm các thủ tục hành chính ở uỷ ban nhân dân quận .
 

III. V chuyên môn nghip v .

Ưu đim:

Bản thân luôn gương mẫu trong công việc , trong nội quy đơn vị đề ra , luôn có tinh thần học tập, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

Luôn phối hợp , kết hợp chặt chẽ với các đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị, điều hành tốt công việc của cấp dưới trong phạm vi quản lý của mình .

Tổ chức đẩy cao các phong trào đoàn thể , các phong trào văn hoá, văn nghệ sôi nổi, tham gia tích cực cùng người dân trong các phong trào của ngành , địa phương tổ chức trong các ngày lễ hội của cả nước . 

Nhược điểm: không có nhược điểm .
 

IV. T nhn mc xếp loi cht lưng công chc trong đơn v .

Bản thân tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ .

NGƯI T KIM ĐIM

(Ký, ghi rõ họ tên).

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức cấp sở và cấp huyện 

Quy định về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 16 của về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó:

Việc đánh giá xếp loại công chức cấp sở sẽ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, tự chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng trong đơn vị của mình.

Đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp sở thì việc đánh  giá, xếp loại chất lượng công chức đó do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

Đối với công chức là cấp phó của người đứng đầu, và công chức thuộc quyền quản lý thì sẽ do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đó thực hiện.

Việc đánh giá, xếp loại công chức ở cấp huyện thì sẽ do trưởng phòng đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý , chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại đó. 

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty chúng tôi về mẫu bản tự kiểm điểm mới nhất dành cho công chức. Mọi vướng mắc liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ đến bộ phận tư vấn luật cán bộ, công chức, viên chức qua số tổng đài, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc. Xin chân thành cảm ơn.