1. Bản kiểm điểm là gì?

Có lẽ bản kiểm điểm là một thứ rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường, chắc hẳn ai cũng đã từng viết những bản kiểm điểm với những nội dung khác nhau. Vậy bản kiểm điểm được hiểu như thế nào?

 Bản kiểm điểm của cá nhân là do cá nhân tự viết để tự nhắc, nhận xét và đánh giá hành vi của chính bản thân mình . Bản kiểm điểm là hình thức tự nhận nhận lỗi và tự nhìn lại hành vi của mình.

Bản kiểm điểm được dùng một cách vô cùng phổ biến đối với học sinh khi đi học, hay là đối với đảng viên, công chức.. thì bản kiểm điểm cũng được sử dụng khá phổ biến. 

>> Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm Chi tiết nhất

 

2. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

>> Bạn có thể tải ngay: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân hoặc quý khách hàng có thể soạn thảo trực tuyến theo mẫu dưới đây. Mọi vướng mắc pháp lý phát sinh có thể trao đổi trực tiếp với Luật Minh Khuê qua số: 1900.6162 để được luật sư tư vấn trực tuyến.

Tải về
 

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên là :................................ 

Sinh ngày: ... tháng ..... năm ..... 

Số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân :... 

Cấp ngày: ..... háng ..... năm ..... tại .......... 

Hịện đang cư trú tại địa chỉ :...................... 

Hiện nay, tôi đang làm việc tại bộ phận :....  

Chức vụ :..................................................... 

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau :.... 

Trong sự việc vừa nêu trên, tôi nhận thấy bản thân mình có lỗi :........ 

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/ lỗi trên : .... 

Hậu quả : ..................................................... 

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật :..... 

Tôi hứa lần sau sẽ không vi phạm: ............... 

Tôi cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sau xót tôi xin chịu trách nhiệm 

........., ngày....tháng....năm......

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 

Mẫu số 2:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: ........................................ 

Tôi tên là: ........................................ 

Đơn vị: ............................................. 

Chức vụ: ........................................ 

Nhiệm vụ được giao :..................... 

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau :.... 

Trình bày sự việc xảy ra :.............. 

Nguyên nhân sai phạm : ............. 

Hậu quả do sai phạm xảy ra :..... 

Tự nhận hình thức kỷ luật :........... 

Cam kết của người lao động :....... 

..... Ngày .... tháng .... năm 20 ...

Người viết kiểm điểm 

( ký và ghi rõ họ tên)

 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

3. Cách viết bản kiểm điểm.

Để viết một bản kiểm đúng và đầy đủ thì bản kiểm điểm cần đáp ứng những yêu cầu về bản kiểm điểm bao gồm phần đầu, phần nội dung và phần cuối bên cạnh đó một bản kiểm điểm cần đáp ứng chuẩn về yêu cầu về mặt hình thức nữa. 

- Phần đầu của bản kiểm điểm phải ghi rõ thông tin của người viết bản kiểm điểm vào gồm: Họ và tên, ngày sinh, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc nếu người lao động làm việc trong doanh nghiệp, tên trường, lớp với học sinh.

- Phần nội dung: Người viết bản kiểm điểm cần phải thực hiện trình bày rõ sự việc vi phạm, lỗi vi phạm, nguyên nhân dẫn đế hành vi vi phạm đó và hậu quả của hành vi vi phạm đó gây ra là gì?

- Phần cuối : Đó là lời cam đoạn, người viết bản kiểm điểm sẽ cam đoan rằng sẽ không có hành vi vi phạm xảy ra nữa.