Có rất nhiều học sinh mắc phải lỗi đi học muộn, có thể do ngủ quên, do hỏng xe hay do tắc đường, ngã xe ... Và khi mắc lỗi như vậy, học sinh thường phải viết bản kiểm điểm trình bày lại sự việc và hứa lần sau sẽ không tái phạm. Vậy làm thế nào để viết bản kiểm điểm đi học muộn đúng chuẩn, mời các bạn tham khảo nội dung dưới đây.

 

1. Khái niệm bản kiểm điểm đi học muộn

Bản kiểm điểm là văn bản cá nhân viết nhằm mục đích xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi phạm lỗi hoặc đánh giá lại hành vi của bản thân trong quá trình hoạt động, việc một năm đã đạt hay chưa đạt được mục tiêu.

Một số bản kiểm điểm thông dụng

- Bản kiểm điểm học sinh

Bản kiểm điểm học sinh do học sinh thực hiện nhằm tự đánh giá hành vi của bản thân khi vi phạm lỗi hoặc bản kiểm điểm những gì đã học, làm được, vi phạm phải trong một năm học.

- Bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân là bản kiểm điểm chung được viết nhằm đánh giá ý thức, tự nhìn nhận khuyết điểm của bản thân từ đó đưa ra cách, mục tiêu khắc phục.

Thời điểm thực hiện bản kiểm điểm cá nhân: Bản kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào thời điểm cuối năm trước thời điểm thực hiện tổng kết, đánh giá nhân viên cuối năm.

Từ đây ta có thể cho rằng, bản kiểm điểm đi học muộn là một dạng văn bản do cá nhân là học sinh soạn thảo hoặc điền theo mẫu có sẵn. Trong đó ghi lại những lần vi phạm nội quy, cụ thể là những lần đi học muộn. Trong đó ghi nêu rõ những lần đi học muộn, lý do và cam kết với nhà trường không vi phạm lỗi đi học muộn trong thời gian tới. Từ đó có hướng giải quyết cũng như rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

 

2. Mẫu bản kiểm điểm đi học muộn

Bản kiểm điểm đi học muộn phải đáp ứng một số nội dung gồm:

  • Quốc hiệu;
  • Tiêu ngữ;
  • Tiêu đề;
  • Thông tin người viết kiểm điểm;
  • Nội dung kiểm điểm;
  • Lời cam đoan (nếu có).

Bạn đọc có thể tham khảo mẫu bản kiểm điểm đi học muộn như sau:

Tải về
 

Sở GD&ĐT
...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường
...........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- Ban giám hiệu nhà trường 

- Giáo viên chủ nhiệm lớp

Em tên là: ..................................................................Học sinh lớp: ................................................

Nơi ở: ...............................................................................................................................................

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): .................................................................................

Họ tên cha: ............................................................ Số điện thoại: ..................................................

Họ tên mẹ: ............................................................. Số điện thoại: ..................................................

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ): ..................................................

Vi phạm nội quy vào ngày .... tháng ..... năm ..... Vi phạm lầ thứ: ..................................................

Nội dung vi phạm: ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Thuộc điều .................... của trường ...............................................................................................

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

 

 ............., ngày .... tháng ..... năm .....

                                                     

Người viết kiểm điểm

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

3. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đi học muộn

Bản kiểm điểm là điều mà các em học sinh không hề mong muốn phải viết trong quá trình học tập. Tuy nhiên, các em vẫn có thể phải viết khi chẳng may mắc phải các lỗi như học sinh nói chuyện trong lớp, học sinh đi học muộn hay kiểm điểm vì không học thuộc bài. Trong trường hợp này, cách viết bản kiểm điểm học sinh sao cho thấu tình, đạt lý để các thầy cô và Ban giám hiệu nhà trường thông cảm cũng rất quan trọng.

Để viết được bản kiểm điểm đi học muộn dành cho học sinh, bạn cần điền đầy đủ các thông tin như sau: 

- Tại mục "Sở GD&ĐT": các bạn cần điền tên Sở Giáo dục nơi bạn học tập và sinh sống (Sở Giáo dục chịu trách nhiệm quản lý trường mà hoc sinh đang theo học). (Ví dụ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên).

- Tại mục "Trường": các bạn điền đầy đủ tên trường mà mình đang theo học. (Ví dụ: Trường THCS Yên Mỹ).

- Tại mục "Kính gửi": Phần này bao gồm gửi cho hai đối tượng là Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp mà bạn đang học. Chính vì vậy: 

  • Tại mục "Ban Giám hiệu": Các bạn ghi đầy đủ thông tin của Ban giám hiệu trường ...( trường bạn đang theo học). (Ví dụ: Kính gửi Ban Giám hiệu trường THCS Yên Mỹ).
  • Mục "giáo viên chủ nhiệm": bạn ghi tên đầy đủ của lớp bạn đang học (Ví dụ: Kính gửi Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A).

- Tại mục "Em tên là": Bạn cần điền đầy đủ cả họ và tên của bạn. 

- Tại mục "Địa chỉ": Bạn cần ghi rõ địa chỉ nơi gia đình bạn đang sinh sống và làm việc (Ví dụ: Số 10, ngách A, đường B, phường X, quận C, thành phố D).

- Tại mục "Hiện ở với": Nếu như hiện tại bạn đang sống cùng với bố mẹ thì ghi tên bố mẹ của mình vào, còn ở với người thân thì ghi tên người thân đó vào. Ví dụ như cô, dì, chú, bác, ...

- Tại mục "Họ tên bố ..... số điện thoại": Bạn viết đầy đủ họ tên của bố cũng như ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường tiện liên lạc.

- Tại mục "Họ tên mẹ ... số điện thoại": Cũng tương tự như phần trên, bạn ghi đầy đủ tên của mẹ cùng số điện thoại để thầy cô và nhà trường tiện liên lạc.

- Mục "Số điện thoại liên lạc gần nhất": Nếu bạn không sống cùng bố mẹ thì bạn nên ghi số điện thoại người thân mà bạn đang sống cùng.

- Mục "Vi phạm nội quy vào ngày .... Vi phạm lần thứ ....." : Bạn viết rõ và cụ thể ngày tháng năm vi phạm cùng số lần vi phạm.

- Mục "Nội dung vi phạm": Bạn ghi rõ lý do mắc lỗi. Chẳng hạn như hôm nay trời mưa to nên em đi học muộn. Vì thế em xin viết bản kiểm điểm này để xin lỗi thầy cô và hứa lần sau sẽ đi học đúng giờ theo quy định của nhà trường.

- Mục "Thuộc điều .... trường ...": Ghi rõ điều lệ mà nhà trường đã quy định và tên trường mà bạn đang theo học.

- Mục "Ngày ... tháng ... năm ": Bạn cần ghi rõ địa điểm viết và thời gian viết. Sau đó là ký tên.

Bạn có thể tham khảo mẫu sẵn mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

Tải về
 

Sở GD&ĐT Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Dịch Vọng Hậu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- Ban giám hiệu nhà trường THCS Dịch Vọng Hậu

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A

Em tên là: .Trần Nam A.........................................Học sinh lớp: ..8A............................................

Nơi ở: Số 10, ngách 28/11 Dương Khuê, phường Mai Dịch, quân Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): .................................................................................

Họ tên cha: Trần Nam B............................. Số điện thoại: 0912345678..........................................

Họ tên mẹ: Phạm Hà C...................................... Số điện thoại: 0123456789...................................

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ): ..................................................

Vi phạm nội quy vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 Vi phạm lần: Thứ nhất......................................

Nội dung vi phạm: Hôm qua em thức khuya làm bài tập dẫn đến việc ngủ quên nên đi học muộn. Vì thế em viết bản kiểm điểm này để xin lỗi thầy cô và hứa lần sau sẽ đi học đúng giờ theo quy định của nhà trường.

Thuộc điều 50 của trường THCS Dịch Vọng Hậu

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

                                                     

Người viết kiểm điểm

(ký, ghi rõ họ tên)

A

Trần Nam A

 

 

In / Sửa biểu mẫu

Trên đây Luật Minh Khuê đã cung cấp cho bạn đọc mẫu bản kiểm điểm đi học muộn, các bạn cùng tham khảo để khi không may đi học muộn thì bạn có thể dễ dàng viết được bản kiểm điểm đúng chuẩn nộp cho nhà trường. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp có thể giúp ích cho các bạn. Trân trọng cảm ơn!