Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: ……..                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) ……                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                        -------------
                                                                                                                                   …….., ngày …. tháng … năm …..

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

Tại UBND phường: …………………………………………………

Chúng tôi là: …………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

Chức vụ: ……………………………………………………………

Công tác tại UBND phường: ………………………………………

Có lập biên bản về việc: ……………………………………………

  1. Một bên là: …………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………………

  1. Một bên là: …………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………………

Ngoài ra đến dự còn có: ……………………………………

NỘI DUNG SỰ VIỆC

………………………………………......................................................………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

KẾT QUẢ HÒA GIẢI

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính hành vi lấn đất ở mới nhất

………………………………………......................................................………

………………………………………......................................................………

       Ông (bà)                                                                                                 Ông (bà)

        Ký tên                                       Đại diện UBND Phường                              Ký tên

 

 

      Họ và tên                          (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)             Họ và tên

 
 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết vụ án dân sự và việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính ?