Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

 

CÔNG TY .........
---------
Số: ......./CV-........

V/v ngừng sử dụng dịch vụ Interner

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

.........., ngày ......tháng .......năm .........

 

             Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện TP Hà Nội

Tên công ty: ..................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................

Điện thoại: ..........................   Fax: ...........................

Đại diện: .............................   Chức vụ : ...................

Mã thanh toán: ....................................................
Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng gói dịch vụ Internet ..................... của Quý Trung tâm đã chạy ổn định, nay chúng tôi muốn ngừng sử dụng các gói dịch vụ Internet đã đăng ký trước đây, bao gồm:

>> Xem thêm:  Hàng triệu thuê bao điện thoại di động phải bổ sung ảnh chụp chân dung chính chủ nếu không muốn bị dừng dịch vụ hoặc bị phạt ?

1. ...................................................

2. ...................................................
Nay chúng tôi kính mong Quý Trung tâm ngừng cung cấp hai gói cước trên cho chúng tôi kể từ ngày ..../...../.......

Xin trân trọng cảm ơn!


                                                                                                              ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2020