CÔNG TY...................... 

—————–

Số:../20......./CV-VK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

 

Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VÀ TTXH – CÔNG AN TP HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ............................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……….. do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm .....

Trụ sở chính: .....................................................................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông/bà ………………. – Chức vụ: .......................... 

Bằng công văn này, kính trình bày với Quý cơ quan việc như sau:

Hiện nay, doanh nghiệp đã được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ ngày ….... tháng ....… năm .......

Vì vậy, doanh nghiệp làm công văn này kính đề nghị Quý cơ quan cho doanh nghiệp được trả lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Công ty để Công ty làm thủ tục xin cấp đổi con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công văn này.

>> Xem thêm:  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền án, tiền sự không?

Trân trọng cảm ơn./.

 

Hà Nội, ngày… tháng … năm 20.....

Đại diện theo pháp luật của Công ty

Giám đốc/Tổng giám đốc

 

 

>> Xem thêm:  Xin ra khỏi ngành công an nhân dân thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm ?