Mẫu số: 02/ĐK-TĐT

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

 

Thay đổi                                 Bổ sung        

Kính gửi: <Tổng cục Thuế>………………….

I.THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 1. Tên người nộp thuế: ...............................................................................
 2. Mã số thuế: ….........................................................................................
 1. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI/BỔ SUNG
 1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

STT

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

Số sê-ri chứng thư số

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Thủ tục thuế điện tửđăng ký sử dụng

 

 

 

Từ ngày

đến ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Thông tin đăng kýtài khoản thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng

Số sê-ri chứng thư số

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Địa chỉ thư điện tử:
  1.  Địa chỉ thư điện tử chính thức nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: …………………………........
  2. Địa chỉ thưđiện tử bổ sung theo mỗithủ tục hành chính thuế:

STT

Địa chỉ thưđiện tử

Họ tên người sử dụng

Thủ tục thuế điện tửđăng ký sử dụng

 

 

 

Đăng ký thuế

 

 

 

Khai thuế

 

 

 

Nộp thuế

 

 

 

Hoàn thuế

4. Số điện thoại.............................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

 1. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Bằng việc ký vào Tờ khainày, chúng tôi xác nhận những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác./.

...., ngày......tháng......năm.....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

<Chữ ký số của người nộp thuế>

 

>> Xem thêm:  Thời hạn và thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH như thế nào ?

>> Xem thêm:  Có thể đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú hay không ?