1. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm :

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ BHXH.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm...........................

Tôi tên là:............ sinh ngày .... /..... /.... Giới tính: ....

Số chứng minh nhân dân:............................................

Ngày cấp: ...../...../.......nơi cấp:.....................................

Số sổ BHXH:..................................................................

Số điện thoại:.................. Địa chỉ email (nếu có)...........

Dân tộc: ........................... Tôn giáo:.............................

Số tài khoản ATM (nếu có).............................................

Trình độ đào tạo:............................................................

Ngành nghề đào tạo:......................................................

Nơi thường trú (1):.........................................................

Chỗ ở hiện nay (2):.........................................................

Ngày...../...../............., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc (tên đơn vị)........ tại địa chỉ ........

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ....

...........................................................................................

Loại hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc:....................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:................ tháng

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận /huyện hoặc qua thẻ ATM):...

Kèm theo đơn đề nghị này là (3)......... và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày....tháng.....năm.......

Người đề nghị

(Ký rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1,2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc

(3) bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc.

Trên đây là mẫu đơn Hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất của Công tyLuật Minh Khuê; trường hợp khách hàng cần tư vấn thêm về chế độ trợ cấp thất nghiệp có thể gọi đến tổng đài : 1900.6162 để được tư vấn cụ thể Trân trọng cảm ơn!

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

2. Cách viết đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 03 ban hành kèm theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) để quý khách hàng tham khảo và áp dụng vào thực tiễn:

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………

Tên tôi là:.………….. sinh ngày ...... /……./…… Nam , Nữ 

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………

Số sổ BHXH: ……………………………….……………

Số điện thoại:…………. Địa chỉ email (nếu có)………

Dân tộc:………………………. Tôn giáo:……………..…

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:…

Trình độ đào tạo:……………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………

Nơi thường trú (1):…………………………………………

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...………………

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)...........

tại địa chỉ:........................................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……

………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.............. . .tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):……

Kèm theo Đề nghị này là (3)............. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

3. Mẫu xin hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện nay

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng mẫu số 03 - đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành kèm thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Thông tư của Bộ lao động thương binh xã hội.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm......................................

Tôi tên là:.................................... sinh ngày ......../........./....... Nam , Nữ

Số chứng minh nhân dân:......................................................

Ngày cấp: ...../...../.......nơi cấp:...............................................

Số sổ BHXH:..........................................................................

Số điện thoại:...................... Địa chỉ email (nếu có)...............

Dân tộc: ..........................................Tôn giáo:........................

Số tài khoản ATM (nếu có).....................................................

Trình độ đào tạo:..................................................................

Ngành nghề đào tạo:............................................................

Nơi thường trú (1):...............................................................

Chỗ ở hiện nay (2):..............................................................

Ngày...../...../............., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc (tên đơn vị).................tại địa chỉ...................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:.....

..............................................................................................

Loại hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc:........................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:................ tháng

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận /huyện hoặc qua thẻ ATM):..............

Kèm theo đơn đề nghị này là (3)..........................và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày....tháng.....năm.......

Người đề nghị

(Ký rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1,2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc

(3) bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

4. Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành theo thông tư số 288/2015/TT-BLDTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã hội. Mời các bạn tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm..........................

Tên tôi là: ................... sinh ngày......../........./................

Số chứng minh nhân dân:..............................................

Ngày cấp: ......../.........../................ nơi cấp:...................

Số sổ BHXH:.................................................................

Nơi thường trú:.............................................................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ....... ngày . /.... /... của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố......

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:.......... tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................tháng

Nhưng vì lý do:.........................................................

.................................................................................

Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố............. để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

............., ngày ....... tháng ..... năm .............

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Công nhân làm công trình theo hợp đồng thời vụ thì đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

5. Mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Bạn có nhu cầu làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cầu mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp để hoàn tất hồ sơ. Chúng tôi xin gửi đến bạn mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay theo quy định của pháp luật.

Bạn có nhu cầu làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể sử dụng mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dưới đây :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………

Tên tôi là:.…………..…..…. sinh ngày ...... /……./…… Nam , Nữ 

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………...........………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………..........……

Số sổ BHXH: ……………………………….………………………………......

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)…………….......……

Dân tộc:………………………. Tôn giáo:……………..……………….....……

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:………………………..

Trình độ đào tạo:……………………………………………………..........…….

Ngành nghề đào tạo:…………………………………………………........……

Nơi thường trú (1):…………………………………………………..........……..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...………………………..........………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)......

tại địa chỉ:...............................................................................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………....………

……………………………………………………………………………...........………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………….............………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………

Kèm theo Đề nghị này là (3).......................................................................... và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm :

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ BHXH.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

6. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm :

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ BHXH.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Điều kiện chấm dứt hợp đồng đối với phụ nữ đang hưởng chế độ thai sản?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Lương trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Trả lời:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

Câu hỏi: Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như thế nào?

Trả lời:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu = Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu hỏi: Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm gì?

Trả lời:

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm gửi lại hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động vào ngày trả kết quả theo phiếu hẹn trả kết quả.