1. Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ:

Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN................
Quận (huyện):.........................
Phường (xã) :..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi:.......................................................................................................

Tôi tên:.........................................................................................................

Sinh ngày........... tháng ............năm.............................................................

Tại:................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn trình báo công an mới nhất năm 2020, Cách viết đơn trình báo

Nghề nghiệp:................................................................................................

Chứng minh nhân dân:........................ngàycấp:..............Tại:......................

Thường trú tại số:.................. đường:.........................................................

Phường (xã, TT):......................................... Quận (huyện):.........................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm .........

Tôi có mất:....................................................................................................

.......................................................................................................................

Tại:.................................................................................................................

Lý do:.............................................................................................................

......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách thức trình báo công an khi bị mất trộm tài sản ? Mức phạt hành vi trộm cắp

…………, ngày …. tháng …. năm …...

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất:

Người chứng thứ hai:

XÁC NHẬN

(của cơ quan có thẩm quyền)

>> Xem thêm:  Trình tự giải quyết tai nạn, va chạm giao thông được thực hiện thế nào ?

2. Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp lại đăng ký xe máy bị mất theo quy định mới 2020 ?

Tôi là:........................................................Quốc tịch:...............
Sinh ngày:...../…../..... Nam, Nữ: .....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................
..................................................................................................
Nơi cư trú:.................................................................................
Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): .... cấp ngày ..... / ..... /.....
Nơi cấp:................ Đã học lái xe tại:...................năm.............
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:.......................số:.................

>> Xem thêm:  Đăng ký xe máy muộn có bị phạt không ? Thủ tục mua xe cũ

do:................................................................. cấp ngày...../...../.....
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:....
Lý do:..............................................................................................
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

>> Xem thêm:  Tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng tặng cho xe máy (ô tô) theo quy định mới nhất ?

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;
- Hồ sơ gốc lái xe;
..............., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

>> Xem thêm:  Hợp đồng tặng cho xe máy có bắt buộc công chứng không ? Mua bán xe máy cũ

Hướng dẫn cách viết

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

3. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đăng ký xe mới năm 2020 và Hướng dẫn đăng ký sang tên xe

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………….

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): …………………………………………………………………

- Người đại diện: ………………………………… Chức vụ: ……………………………….

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………….

- Số nhà: ……………………… Đường (phố) ………………. Phường (xã) ………………

- Quận (huyện) ………………………………………. Tỉnh, thành phố: ……………………

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….

2. Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Hồ sơ xin rút hồ sơ gốc khi mua bán xe máy ? Thủ tục sang tên xe máy

- Lô đất số: ……………………………………………. Diện tích ………………………..m2.

- Tại: ………………………………………………………. Đường: ………………………….

- Phường (xã) …………………………………………. Quận (huyện) ………………………

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………….

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (s, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….

>> Xem thêm:  Mua xe trả góp nhưng không trả được nợ phải làm thế nào ? Sang tên xe máy

- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………………

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày ……………

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………..

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: ……………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………………………………………….

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………….. cấp ngày ………………………….

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế Điều chỉnh/gia hạn: ……. tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

>> Xem thêm:  Làm lại giấy đăng ký xe khi chuyển nơi thường trú như thế nào ?

1 -

2 -

………. ngày……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

4. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu 01

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: 1…………………………………………………………

Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký xe máy khi mất giấy tờ gốc của xe ? Cấp lại đăng ký xe bị mất

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................

Có trụ sở chính tại: ………Điện thoại: ..Fax: …; Email: .....

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ………ngày ... tháng ... năm ...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp , đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……….. cấp ngày ………………... (nếu có).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..............................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau đây:

- .................................................................................................

- ................................................................................................

Các giấy tờ kèm theo:

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

- ..................................................................................................

- .................................................................................................

Đề nghị 2... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng:

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe máy khi bị mất hồ sơ gốc ? Đăng ký biển số xe máy như thế nào ?

>> Quý khách có thể thao khảo một số bài viết khác cùng chuyên mục tại đây

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy khi bị mất năm 2020 ?