Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh (Leave of absence letter) Mẫu đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được tạo dựa trên nội dung của mẫu đơn xin nghỉ phép thông dụng dành cho các bạn đang công tác trong các doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp có liên doanh với nước ngoài. Khi bạn có nhu cầu xin nghỉ phép do có việc riêng cần giải quyết, bạn có thể tham khảo mẫu Đơn xin nghỉ phép được soạn thảo bằng tiếng Anh như ở dưới đây.

 

Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Leave of Absence Letter

Employee Name:............................................................................................................................

Employee Address:.........................................................................................................................

Employee Personal Phone Number:..................................................................................................

Date:............................................................

Authority Name:..............................................................................................................................

Authority Department:......................................................................................................................

Name of Organization:......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh ?

Organization Address:......................................................................................................................

Subject: Requirement for Leave

Dear Mr. Johnson,

I would like to request a leave of absence, from October 24th to October 26th. . As you many have heard, my brother will be getting married on October 24th and I will need to go home to attend this event. Please let me know if I can provide any further infomation regarding this request.

 

>> Xem thêm:  Nghỉ việc không chốt bảo hiểm xã hội giờ phải làm sao?