>> Tải mẫu đơn xin nghỉ phép

Tham khảo đơn xin nghỉ phép liên quan:

>> Tải mẫu đơn xin nghỉ việc

>> Tải Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng

>> Tải mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động?

-------***-------

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

- Ban giám đốc - Công ty………………………….

- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

- Trưởng ……………....………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại....................................................................................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Nghỉ để kết hôn trong thời gian thử việc ? Xin nghỉ việc trong thời gian thử việc

Điện thoại liên hệ khi cần:....................................................................................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:......................................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

    Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: ............................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

+ Nơi nghỉ phép: ..............................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về ngày nghỉ phép năm, chế độ nghỉ hàng năm ?

                                                                       Tp ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu  ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm  đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

-----------------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?