1. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường là gì?

Đơn xin xác nhận là vưn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan, doanh nghiệp ... xác nhận một thông tin hay sự kiện nào đó. Hiện nay có rất nhiều xác mẫu đơn xin xác nhận với các lý do khác nhau như xác nhận thông tin cá nhân, xác nhận mất giấy tờ, xác nhận là sinh viên đang học tại trường ... 

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường là văn bản do sinh viên gửi tới các phòng công tác sinh viên, hoặc phòng có trách nhiệm tiếp nhận đơn của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục khác. Với mục đích là để xin xác nhận thông tin cá nhân ssang học tập tại trường trong một số trường hợp nhất định.

Như vậy, đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường là mẫu đơn được các bạn sinh viên sử dụng nhằm mục đích được nhà trường xác nhận sinh viên đó đang theo học tại trường để thực hiện một số thủ tục ưu đãi dành riêng cho sinh viên, như là: thủ tục vay vốn học sinh -sinh viên ...

 

2. Mục đích của đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường

Đơn xin xác nhận thông tin sinh viên đang học ở trường được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau. Nhìn chung, mục đích cơ bản để làm đơn này là sinh viên có nhu cầu và bày tỏ nguyện vọng của mình để được xem xét và là cơ sở để trưởng phòng công tác sinh viên xem xét, xác nhận thông tin cho sinh viên khi có đơn yêu cầu.

Một số mục đích phổ biến mà sinh viên viết đơn xin xác nhận thông tin sinh viên đang học ở trường:

 • Xác nhận là sinh viên đang theo học tại trường theo đúng quy định;
 • Làm thủ tục vay vốn sinh viên: sử dụng giấy xác nhận vay vốn sinh viên để được vay vốn học sinh - sinh viên, qua đó, các bạn sẽ được Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn học tập trong một thời gian nhất định;
 • Một số thủ tục khác yêu cầu cần có giấy xác nhận là sinh viên đang học tại trường đại học cao đẳng, như là: hoãn nghĩa vụ quân sự; tham gia các cuộc thi; đăng ký các chương trình học bổng đại học trong nước và nước ngoài; ...

Như vậy tỏng một số trường hợp, giấy xác nhận sinh viên là một giấy tờ bắt buộc để hoàn tất các thủ tục có yêu cầu, các bạn sinh viên sẽ làm đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường để được nhà trường xác nhận là sinh viên đang theo học tại trường trong thời gian nhất định. Các bạn sinh viên cần trình bày thông tin đầy đủ theo hướng dẫn của mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường để nhà trường có căn cứ thông tin xác nhận đúng đối tượng. Ví dụ trong trường hợp làm thủ tục vay vốn sinh viên, giấy xác nhận vay vốn sinh viên sẽ có xác nhận của nhà trường, sau đó được chuyển về Ngân hàng chính sách xã hội huyện / thị trấn nơi sinh viên cư trú để được xem xét, hỗ trợ vay vốn theo đúng quy định của pháp luật.

>> Tham khảo: Hoãn Nghĩa vụ quân sự khi đang là sinh viên đại học thế nào?

 

3. Yêu cầu đối với đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường

Tùy thuộc vào mỗi mục đích xin đơn xác nhận, tùy thuộc vào từng trường đại học sẽ có những yêu cầu cơ bản khác nhau về hình thức và nội dung đối với đơn xin xác nhận à sinh viên đang học ở trường.

- Lý do chính đáng. Sinh viên phải có lý do cụ thể để yêu cầu nhà trường xác nhận sinh viên đó đang học học tại trường. Khi các bạn sinh viên cung cấp được lý do hợp lý, đầy đủ thì nhà trường sẽ hướng dẫn và xác nhận vào đơn xin xác nhận sinh viên đang học ở trường. Một số lý do phổ biến mà sinh viên có thể xin xác nhận từ phía nhà trường đơn xin xác nhận thông tin sinh viên: thực hiện các thủ tục vay vốn sinh viên để có được sự giúp đỡ về tài chính trong suốt quá trình học tập; tham giá các cuộc thi do nhà trường, cấp quốc gia, hoặc quốc tế có yêu cầu xác nhận thông tin sinh viên; thực hiện thủ tục xin học bổng du học theo các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay Cục hợp tác quốc tế thực hiện có yêu cầu đơn xin xcas nhận sinh viên đang học tại trường; ...

- Giấy tờ xác minh là sinh viên đang học ở trường. Khi tiến hành viết đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục khác, sinh viên cần cung cấp đầy đủ các thông tin chứng minh. Tùy theo yêu cầu của từng trương, sinh viên cần phải chuẩn bị các loại tài liệu khác nhau, song thông thường, sinh viên cần chủ bị thẻ sinh viên hoặc thẻ chứng minh thư nhân dân / căn cước công dân hoặc hộ chiếu theo đúng quy định.

- Yêu cầu đối với mẫu đơn đề nghị xác nhận là sinh viên đang học ở trường cần có những nội dung sau đây:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ;
 • Thông tin của người làm đơn đề nghị xác nhận: ví dụ như họ vè tên của cá nhân người xin thông tin, số chứng minh thư nhân dân hay số căn cước công dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, tôn giáo và quốc tịch,...
 • Tóm tắt nội dung đề nghị, bao gồm: ghi rõ nội dung tin việc cần xác nhận; tùy thuộc vào mục đích của người làm đơn đề nghị mà có thể ghi rõ, cung cấp đầy đủ thông tin tạo các bên có liên quan;
 • Yêu cầu đề nghị: ghi rõ nội dung đề nghị xác nhận;
 • Ghi rõ các tài liệu cụ thể kèm theo (nếu có yêu cầu).

Như vậy, với mỗi trường học khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau về đơn xin xác nhận với những hình thức phù hợp với tiêu chí của trường. Vì vậy, sinh viên nên làm việc, liên hệ trực tiếp với bên trường và đến các phòng, ban quản lý của trường để xin mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường chính xác nhất.

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường xin và nộp ở đâu?

Thông thường, khi sinh viên có nhu cầu xin đơn xác nhận là sinh viên đang học ở trường thì sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Phòng công tác sinh viên hoặc phòng có trách nhiệm tiếp nhận đơn của sinh viên các trường cao đẳng, đại học, cụ thể như là phòng quản lý đào tạo, để xin xác nhận thông tin đang học tập tại trường.

 

4. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường

Thông thường, trong đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường, các bạn cần trình bày đầy đủ các thông tin như tên trường, thông tin sinh viên, mã số sinh vuên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, lớp học, khóa học, lý do xin xcas nhận sinh viên, ... Sau khi hoàn tất những thông tin có trong đơn, sinh viên sẽ chuyển lên cho ban giám hiệu nhà trường để được xin xác nhận.

Một số lưu ý chung, cơ bản khi sinh viên viết đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường, cụ thể đó là:

- Về mục kính gửi: đây là phần quan trọng trong một tờ đơn, là việc xác định chính xác đối tượng giải quyết cho sinnh viên, thông thường là Phòng công tác sinh viên. Ví dụ : Phòng công tác sinh viên đại học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội, hoặc Phòng Công tác chính trị và  Quản lý sinh viên tại đại học xây dựng Hà Nội.

- Họ và tên, ngày sinh được viết theo Giấy khai sinh của bản thân người viết đơn yêu cầu.

- Địa chỉ thường trú: được ghi rõ theo số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố theo sổ hộ khẩu của sinh viên.

- Số chứng minh nhân dân / căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp được viết theo đúng giấy tờ của sinh viên.

- Hiện đang là sinh viên lớp, ngành đào tạo: người viết đơn ghi đúng thông tin lớp đang theo học, Ví dụ như lớp B1, B2, ngành đào tạo: luật học, quan hệ quốc tế,... 

- Khoa: sinh viên viết tên khoa quản lý, ví dụ như khoa quan hệ quốc tế, khoa pháp luật quốc tế.

- Mã số sinh viên: đây là mã số gắn liền với cá nhân sinh viên được cấp bởi các trường đại học nơi sinh viên theo học, thường được ghi trong thẻ sinh viên.

- Trình độ đào tao: Đại học, cao đẳng hoặc trung cấp.

- Hình thức đào tạo: hệ chính quy hay hệ vừa học vừa làm;

- Khóa đào tạo : được xác định là năm nhập học cho đến năm sinh viên thực hiện ra trường, ví dụ : bằng cử nhân thường 4 năm 2016 - 2020 ; bằng kỹ sư thường 5 năm 2016 - 2021; ...

- Lý do xin xác nhận thông tin: cần ghi rõ lý do, trung thực. Thông thường, việc xin xác nhận thông tin bởi các lý do:

 • Đã, đang là sinh viên hoạc tập tại trường;
 • Đã hoàn thành chương trình đào tạo, đang chờ nhận bằng; 
 • Vay vốn ngân hàng (theo lớp có biểu mẫu gửi về lớp);
 • Sinh viên hoãn nghĩa vụ quân sự;
 • Đăng ký mua xe máy;
 • Nhận học bổng, ưu đãi địa phương;
 • Xác nhận khác.

- Sinh viên ghi địa danh, ngày tháng năm làm đơn. Ví dụ: Hà Nội, này 21 tháng 09 năm 2023.

- Sinh viên ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý: trong quá trình viết đơn, sinh viên lưu ý không tẩy xóa, gạch chéo sửa đổi thông tin hay có ký hiệu đặc biệt, viết rõ ràng, trung thực và đầy đủ các nội dung trên, Đơn xin xác nhận nộp cho các phòng ban có chức năng không được bẩn, nhàu nát, rách ...

 

5. Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học ở trường 

Quý khách hàng có thể tải và sử dụng mẫu đơn xin xác nhận đang là sinh viên các trường đại học/Cao đẳng dưới đây về để sử dụng, hoặc có thể soạn thảo trực tuyến theo mẫu được gợi ý dưới đây:

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN

 

Kính gửi: - Ban giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

                                            - Phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên

                                            - Viện/ Khoa/ Bộ môn: Viện thương mại và kinh tế quốc dân

Tên em là: Nguyễn Văn B

Sinh ngày: 01 - 01 - 2004

Quê quán: Xã ..... huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

CMTND: 12345679

Mã số sinh viên: 1234567

Hiện là sinh viên lớp: A12

Khoa: Kinh doanh quốc tế

Khóa: 2022 - 2026

Em làm đơn này kính mong nhà trường xác nhận cho em là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân để làm thủ tục vay vốn ngân hàng cho sinh viên.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....

TL. HIỆU TRƯỞNG     
TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QLSV             

XÁC NHẬN CỦA

VIỆN/KHOA/BỘ MÔN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

In / Sửa biểu mẫu

Tóm lại, đơn xin xác nhận thông tin sinh viên đang học tại trường được dùng để bày tỏ nguyện vọng của sinh viên, là cơ sở để trưởng phòng công tác sinh viên xem xét, xác nhận thông tin cho sinh viên khi có nhu cầu.

>> Xem thêm: Cử tri là sinh viên đại học, công nhân bỏ phiếu tại nơi ở được không?

Trên đây là những thông tin tham khảo của Công ty Luật Minh Khuê về mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường năm 2023. Hi vọng bài  viết này sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về yêu cầu, mục đích của việc viết đơn xin xác nhận thông tin sinh viên, cũng như giải đáp nhanh chóng những thắc mắc của quý khách khi muốn tiến hành thủ tục viết đơn xin xác nhận là sinh viên đang theo học tại trường một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Nếu quý khách hàng cón bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn miễn phí 1900.6162 để nhận được sự giải đáp kịp thời và nhanh chóng từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ quý khách hàng!