1. Trả nợ là gì? Nghĩa vụ trả nợ phát sinh khi nào?

- Trả nợ là việc thanh toán khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan phát sinh từ việc vay.

- Nghĩa vụ trả nợ phát sinh khi nào?

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, khi vay tài sản cá nhân có nghĩa là bạn đã xác lập quan hệ dân sự, do đó bạn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dân sự phát sinh từ hợp đồng vay tài sản. Cụ thể, nghĩa vụ của bên vay là phải trả nợ đúng hạn và đúng thời điểm.

- Hiệu lực của giấy xác nhận nợ viết tay:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng vay tài sản dược định nghĩa như sau: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo quy định nên trên, giấy xác nhận nợ cá nhân viết tay vẫn được coi là một hợp đồng vay tài sản có giá trị pháp lý như hợp đồng bình thường.

 

2. Sự cần thiết của việc ký giấy trả nợ cá nhân

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tại khoản 1 Điều 422 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì  hợp đồng được chấm dứt trong trường hợp hợp đồng đã được hoàn thành.

Vì vậy, sau khi thanh toán nợ xong là hợp đồng đã được hoàn thành. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp về sau thì bên trả nợ phải có nghĩa vụ chứng minh mình đã trả tiền cho bên vay, quy định tại Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, cụ thể:

"1. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp giao nộp cho Tòa án tài liệu, để chứng minh cho yêu cầu đó là căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

b) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang được người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ do tòa án 

Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không xử lý kỉ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về nghĩa vụ chứng minh.

2. Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và phải thu tập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện, yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Tổ chức xã hội tham gia và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của luật Bảo vệ người tiêu dùng

4. Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự thwo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ việc"

Do đó, để chắc chắn và không gặp phải những tình huống không mong muốn xảy ra thì quý bạn đọc khi trả nợ cá nhân nên ký và nhận trả nợ cá nhân.

 

3. Mẫu giấy trả nợ cá nhân mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày ...... tháng ...... năm ........

 

GIẤY XÁC NHẬN TRẢ NỢ

Tên tôi là:...............................................................

Ngày sinh:............................................................ Giới tính: ...................... 

Số chứng minh thư/căn cước công dân số: ............................................... 

Ngày cấp:............................................... Nơi cấp: ...................................... 

Nơi ở hiện tại: ............................................................................................ 

Họ và tên người vay tiền: .......................................................................... 

Ngày sinh: .............................................................. Giới tính: ................. 

Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân số: ................................. 

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: .......................................... 

Địa chỉ thường trú: .................................................................................... 

Nơi ở hiện tại: ........................................................................................ 

Ông..................... đã làm thủ tục vay tiền cá nhân ................. (số tiền) của tôi vào ngày....... tháng........... năm

Thời hạn: ............... Nay đã thanh toán toàn bộ số gốc và lãi.

Tổng số tiền cả gốc và lãi là...............................................

Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm......... Tại: ................ 

Tôi đã nhận đủ số tiền nợ cả gốc và lãi.

BÊN VAY TIỀN BÊN CHO VAY

                                                                                                                                                                                                            

4. Cách viết giấy trả nợ viết tay

Trong cuộc sống có rất nhiều lý do để khi cho nhau vay tiền, người ta chỉ cần thỏa thuận miệng như mối quan hệ thân quen, mối quan hệ ngoại giao... Điều này tồn tại những rủi rơ về pháp lý khi bên vay không trả nợ hoặc từ chối trả nợ.

Khi cảm trả nợ bên vay tiền hoặc mượn tiền cần lập một biên bản xác nhận, ghi nhận lại đã trả khoản nợ để làm cơ sở pháp lý khởi kiện giải quyết tranh chấp về sau.

Giấy trả nợ cá nhân là loại giấy có thể được viết đơn phương bởi người nợ, hoặc giữa 02 bên để cam kết về việc đã trả nợ, thời gian, hình thức, sô tiền trả nợ cho chủ nợ. Đối với cam kết trả nợ giữa 02 hay nhiều bên thì thường đi kèm nội dung xác nhận nợ.

Mẫu giấy này có thể được viết tay, đánh máy đều được và không bắt buộc phải công chứng chứng thực. Thông thường, Giấy trả nợ cá nhân không cần người làm chứng mà chỉ cần người viết giấy ký tên.

Nội  dung của Giấy trả nợ cá nhân gồm các thông tin sau:

- Thông tin cá nhân của bên nợ, bên nhận nợ: Họ tên, địa chỉ...

- Số tiền nợ gốc và số tiền lãi

- Cam kết về đã nhận đủ số nợ

Tuy nhiên, tùy trường hợp có thể viết thêm các nội dung khác để việc thỏa thuận được chặt chẽ. Chằng hạn: nếu có tranh chấp bên nào phải chịu án phí; giải quyết thế nào nếu có sự kiện bất khả kháng, ghi thêm mục đích khoản vay tránh trường hợp sau này khoản vay không được sử dụng đúng mục đích...

Hiện nay, pháp luật không quy định mẫu chung đối với Giấy trả nợ cá nhân, các bên có thể tùy ý viết sao cho hợp lý và phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, có thể sử dụng mẫu Giấy trả nợ cá nhân của Luật Minh Khuê trong bài viết này.