1. Người chấp hành hình phạt tù bị tước những quyền gì?

Theo quy định tại Điều 44, Bộ Luật hình sự 2015 quy định về việc tước quyền công dân khi chấp hành hình phạt tù như sau: Người nào bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật hình sự 2015 quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân như sau:

- Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước;

- Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân;

 

2. Khi đang chấp hành hình phạt tù, có phải trả nợ hay không?

Như đã phân tích ở trên, khi một người bị phạt tù thì người đó chỉ bị tước đi quyền ứng cử đại biểu và quyền là việc trong các cơ quan nhà nước chứ không hề bị tước đi những quyền công dân khác, vì vậy căn cứ theo Điều 466 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về Nghĩa vụ trả nợ của bên vay thì bên đi vay có những nghĩa vụ sau đây:

=> Thứ nhất, về tài sản vay

Nếu vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng. Nếu trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ đã thống nhất, nếu được bên cho vay đồng ý.

=> Thứ hai, về lãi suất:

- Trường hợp vay không có lãi mà đến khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ Luật dân sự ( lãi suất 10%/01 năm) trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

- Trường hợp vay có lãi mà đến khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

+ Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương đương với 10%/01 năm;

+ Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng vay mượn tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

- Thứ ba, về địa điểm trả nợ:

Địa điểm và thời gian trả nợ sẽ do hai bên tự thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở của bên cho vay.

- Thứ tư, về hoãn nghĩa vụ:

Trong trường hợp không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình đúng thời hạn thì bên đi vay sẽ phải thông báo ngay với bên cho vay biết và đề nghị được hoãn việc trả nợ lại. Trường hợp không thông báo thì bên đi vay sẽ phải bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc do nguyên nhân khách quan không thể thông báo. Bên có nghĩa vụ được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ, nếu được bên có quyền đồng ý. Việc thực hiện nghĩa vụ khi được hoãn vẫn được coi à thực hiện đúng thời hạn. (quy định tại Điều 354 Bộ luật dân sự 2015)

Từ những căn cứ nêu trên, khi phải chấp hành hình phạt tù, người có nghĩa vụ vẫn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình, trừ trường hợp người có nghĩa vụ đã thông báo cho người có quyền biết và được người đó đồng ý cho phép hoãn thực hiện nghĩa vụ.

Mọi vướng mắc, cần trao đổi thêm với luật sư, Hãy gọi nay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến.