Mẫu giấy ủy quyền mua bán xe

Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản (xe máy, ô tô) không thể trực tiếp đi thực hiện các thủ tục mua bán, đăng ký sang tên xe thì có thể ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt, đại diện để thực hiện các thủ tục hành chính về việc sang tên đổi chủ xe theo quy định. Mẫu giấy ủy quyền mua bán xe dưới đây là một trong những văn bản bắt buộc để có thể thực hiện được thủ tục này:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ---------

 

GIẤY ỦY QUYỀN MUA BÁN XE

 

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......................... , ngày ...... tháng ...... năm 20.......; chúng tôi gồm có:

>> Xem thêm:  Quy định về cấp đổi biển số xe ? Rút hồ sơ gốc khi đổi biển số xe

 

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên:.................................................................................................................. 

Địa chỉ:..................................................................................................................       

Số CMND:.......................... Cấp ngày:........................ Nơi cấp:...........................

Quốc tịch:.............................................................................................................. 

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:................................................................................................................... 

Địa chỉ:..................................................................................................................       

>> Xem thêm:  Có giấy hẹn đăng ký xe có được tham gia giao thông không ? Xe không chính chủ có bị tịch thu ?

Số CMND:............................ Cấp ngày:........................... Nơi cấp:......................

Quốc tịch:.............................................................................................................. 

 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Nay ủy quyền cho Bên được ủy quyền mua bán xe nhãn hiệu: .......................... 

Loại xe: ................, màu sơn: ........., số máy: ............., số khung: ..............., biển số đăng ký: .............. theo "Đăng ký xe" số ................. do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an ........... cấp ngày .............. (đăng ký lần đầu ngày .............).

Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:......... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

>> Xem thêm:  Thủ tục, lệ phí sang tên xe máy, xe ô tô cũ đã qua nhiều đời chủ ?

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN:

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... Bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay ?

......................................................................................................................................

 

 

Tham khảo một số mẫu ủy quyền liên quan:

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ

Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng anh (Power of attorney)

 

Hớng dẫn thủ tục mua bán xe đã qua sử dụng theo quy định hiện nay:

Căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe:

Điều 12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Điều 13. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

1. Chủ xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Hồ sơ gốc của xe theo quy định.

Trong trường hợp của bạn, bạn có hộ khẩu ở Bắc Ninh, còn ô tô có biển số ở Hà Nội, do đó, bạn cần rút hồ sơ gốc của xe để có thể tiến hành đăng ký xe ở Bắc Ninh - nơi mà bạn có hộ khẩu thường trú. 

Thứ nhất, hồ sơ rút hồ sơ gốc của xe tại cơ quan công an giữ hồ sơ gốc của xe ở Hà Nội, việc rút hồ sơ gốc có thể do bên mua hoặc bên bán thực hiện nhưng trên thực tế, cơ quan có thẩm quyền thường yêu cầu chủ sở hữu của xe rút hồ sơ gốc. Hồ sơ xin rút hồ sơ gốc gồm có:

- Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe;

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe: hợp đồng mua bán xe giữa bạn và người bán xe.

- Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ sổ hộ khẩu.

Thứ hai, sau khi rút được hồ sơ gốc của xe, bạn làm hồ đăng ký xe tại Cơ quan công an cấp quận, huyện nơi bạn đăng ký thường trú để đăng ký xe, cụ thể là Bắc Ninh, hồ sơ gồm:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020

- Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ sổ hộ khẩu.

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng từ lệ phí trước bạ;

- Giấy khai sang tên, di chuyển xe;

- Hồ sơ gốc của xe.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được giấy đăng ký xe mới.

Mọi vướng mắc pháp lý phát sinh trong hoạt động xác lập giấy ủy quyền hoặc trong quá trình thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng xe vui lòng gọi:1900.6162 để được Luật sư tư vấn và giải đáp trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định về đánh giá dự thầu trong liên danh ?