Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

 

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

 

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ....................................

………………………………………………………………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

- Điện thoại................................Fax:................................................

 - Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà:........................ Chức vụ:...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- CÔNG TY LUẬT TNHH DANH CHÍNH

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 202 tầng 2 số nhà 16 đường Hoà Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Quang Chung - Giám đốc Công ty.

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là ............. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

>> Xem thêm:  Trường hợp nào không được ủy quyền theo quy định mới nhất ?

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

 

 

 

------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT VÀ BIỂU MẪU LIÊN QUAN:

- Mẫu giấy ủy quyền công ty;

>> Xem thêm:  Tư vấn hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền đúng luật ?

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng;

- Mẫu hợp đồng ủy quyền trong công ty;

- Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần;

- Ba vấn đề cần cảnh báo trong việc công chứng hợp đồng ủy quyền;

- Thực tiễn áp dụng pháp luật về đại diện: Ủy quyền về tài sản trong án ly hôn;

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020