Tiền lương, lương hưu có thể ủy quyền nhận thay được hay không và nếu có thì thủ tục ủy sẽ như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

 

1. Ủy quyền tiền lương, lương hưu là gì?

- Quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 có quy định thì:

"Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác."

Như vậy theo quy định trên thì tiền lương chỉ phát sinh khi có quan hệ lao động. Cụ thể phát sinh trong quan hệ của người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận theo công việc, chức danh và theo quy định của pháp luật.

- Lương hưu hay tiền hưu trí là các khoản tiền trả cho người về hưu khi đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được nhận lương hưu. Lương hưu theo quy định có thể trả một lần hoặc hàng tháng. 

- Việc nhận tiền lương hay nhận tiền lương hưu thì cá nhân có phát sinh tiền lương hay là đối tượng chi trả lương hưu sẽ nhận trực tiếp từ cơ quan đơn vị, tổ chức qua nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên không phải lúc nào cá nhân cũng có thể có điều kiện để tự mình nhận tiền lương, lương hưu cho mình. Một trong những tiến bộ của bảo hiểm xã hội Việt Nam là cho phép, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân ủy quyền cho người khác nhận tiền lương, nhận chế độ hưu trí (lương hưu) thay, cụ thể như sau:

+ Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 có quy định: Trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp (có giấy ủy quyền nhận tiền lương). Như vậy trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì có thể sử dụng giấy ủy quyền cho cá nhân khác nhận thay.

+ Giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu có thể hiểu là văn bản ghi nhận việc người đang hưởng lương hưu ủy quyền cho một người khác thực hiện nhận tiền lương hưu thay mình trong một thời hạn nhất định

- Đối với trường hợp có thể ủy quyền cho cá nhân khác nhận tiền lương trong một số trường hợp sau:

+ Người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động, ... phải nằm viện điều trị nội trú, ngoại trú;

+ Người lao động đang trong thời gian chăm sóc con ốm, được nghỉ phép hằng năm;

+ Người lao động vì một lý do khác mà không thể tự mình nhận tiền lương, ...

- Đối với trường hợp có thể ủy quyền cho cá nhân khác nhận tiền lương hưu trong một số các trường hợp sau:

+ Người đang hưởng lương hưu trên 80 tuổi;

+ Người đang hưởng lương hưu dưới 80 tuổi nhưng ốm đau, khó khăn trong việc đi lại;

+ Người đang hưởng lương hưu bị bệnh mãn tính đang phải nằm điều trị nội trú, ngoại trú;

+ Người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài cư trú;

+ Người đang hưởng lương hưu phải chấp hành hình phạt tù,...

Đối với nhưng trường hợp không thể tự đi nhận tiền lương hưu được, cá nhân được hưởng lương hưu có thể thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác để người được ủy quyền nhận tiền lương hưu thay.

 

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền nhận tiền lương, lương hưu.

* Thủ tục uỷ quyền nhận lương hưu

- Bước 1: Lập giấy ủy quyền

+ Người đang hưởng lương hưu lập mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu theo mẫu số 13 - HSB hoặc theo hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

+ Đối với trường hợp người ủy quyền đang bị tạm giam, phạt tù thì lấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

+ Những người ủy quyền đã định cư, đang cư trú ở nước ngoài phải có xác nhận bằng văn bản của Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở quốc gia đó.

- Bước 2: Nộp giấy tờ, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền

Tài liệu ủy quyền sẽ được nộp đến bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi chi trả hoặc đại diện chi trả khác (bưu điện).

- Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra

Cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc bưu điện tiếp nhận giấy ủy quyền, kiểm tra nội dung, chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân.

- Bước 4: Nhận kết quả

Nếu trường hợp ủy quyền đáp ứng được các quy định của pháp luật thì sẽ được xác nhận, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giữ giấy ủy quyền cho đến khi hết thời hạn ủy quyền.

* Về thủ tục ủy quyền nhận tiền lương tương tự thủ tục ủy quyền nhận tiền lương hưu.

* Về nội dung giấy ủy quyền nhận tiền lương, lương hưu:

- Nội dung của giấy ủy quyền phải bình đẳng, đảm bảo tính tự do, tự nguyện cam kết và thỏa thuận.

- Nội dung ghi nhận trong giấy ủy quyền tuyệt đối không được xâm phạm đến lợi ích của quốc gia, không vi phạm lợi ích cộng đồng hay lợi ích hợp pháp của người khác.

- Nội dung ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội

- Giấy ủy quyền phải có nội dung về cam kết về trách nhiệm và chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ được ủy quyền.

* Lưu ý:

- Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

- Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của phòng công chứng để cơ quan BHXH biết và giải quyết

- Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

- Trường hợp người được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài việc phải bồi thường số tiền đã nhận không đúng quy định còn tùy theo hậu quả còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự.

* Về hình thức: giấy ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ theo thể thức của văn bản hành chính theo thể thức của văn bản hành chính theo quy định của pháp luật.

Về mẫu giấy ủy quyền lương hưu được quy định tại Quyết định 166/QĐ - BHXH.

 

3. Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương, lương hưu mới nhất 

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương, lương hưu do chúng tôi soạn thảo, phần nội dung là phần giả định giúp cho quý khách hàng dễ dàng nắm bắt nội dung và vận dụng vào trường hợp của mình cho phù hợp. Quý khách hàng có thể tải xuống, soạn thảo trực tiếp hoặc áp dụng mẫu giấy này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY TIỀN LƯƠNG HƯU

 

1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH)

- Họ và tên: Nguyễn Văn A                       Năm sinh: 1952

- Nơi cư trú: Số 100 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại: 0497223xxx

- Số sổ BHXH/ mã định danh: 3823xx      Loại chế độ BHXH đang hưởng: Hưu trí

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH: BHXH quận Cầu Giấy

- Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 202x tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) Nguyễn Thị B nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu.

2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH)

- Họ và tên: Nguyễn Thị B

- Số CMND/CCCD: 28323924xxx

- Nơi cư trú: Số 100 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại: 023267xxxx

- Thời hạn ủy quyền: từ tháng 10 năm 202x đến tháng 10 năm 202x

- Nơi lĩnh: Cơ quan BHXH quận Cầu Giấy

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ tiền lương hưu. Trong trường hợp Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

    Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 202x

   Xác nhận của chính quyền địa phương; hoặc Giám đốc trại giam;

hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam hoặc 

Chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú

                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 202x

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                     

Trên đây là bài viết về "Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương, lương hưu mới nhất" do chúng tôi biên soạn. Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!