1. Nộp phạt vi phạm giao thông cho ai? 

Chắc hẳn nhiều người dân khi không may bị xử phạt giao thông sẽ đều thắc mắc tiền nộp phạt của mình sẽ đi về đâu và liệu mình nộp phạt cho cảnh sát giao thông như vậy có đúng thẩm quyền hay chưa? Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi và bổ sung năm 2020) thì tiền phạt của quý khách sẽ được nộp vào Kho bạc Nhà nước, trong một số trường hợp sẽ được người có thẩm quyền xử phạt thu sau đó họ sẽ gửi về Kho bạc Nhà nước trong thời hạn quy định. Cụ thể, sẽ có hai hình thức nộp phạt được gọi là nộp phạt tại chỗ hoặc nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước:

- Nộp phạt tại chỗ tức là nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt trong trường hợp:

+ Xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250 ngàn đồng đối với cá nhân, 500 ngàn đồng đối với tổ chức. Lúc này người có thẩm quyền xử phạt sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Còn trong trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì sẽ phải lập biên bản 

+ Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn

+ Xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính 

Đối với những trường hợp nêu trên thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp cho Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc hoặc trong thời hạn 02 ngày làm việc tùy từng trường hợp

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc thông qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt. Về hình thức nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước lại được chia làm ba hình thức nộp là nộp tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản (được ghi trong quyết định xử phạt) hoặc nộp online bằng cách chuyển khoản thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Hoặc có thể nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích đều được. 

Như vậy thì việc nộp phạt có thể linh động theo từng trường hợp và người có thẩm quyền xử phạt sẽ là người trực tiếp nhận tiền phạt trong trường hợp quý khách không thể đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước. 

>> Xem thêm: Nơi nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Thực hiện thế nào?

 

2. Có thể nhờ người khác nộp phạt hộ được không?

Ngày nay việc ủy quyền cho người khác thực hiện hộ chúng ta một công việc hay một giao dịch nào đó đã là quá phổ biến. Vậy thì trong những lúc bận rộn mà không may bị xử phạt vi phạm giao thông, chúng ta có thể nhờ người khác nộp phạt hộ mình hay không? Căn cứ theo Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 hiện hành, Luật Minh Khuê xin được gửi tới quý độc giả câu trả lời là có! Quý khách hoàn toàn có thể nhờ người khác thực hiện việc nộp phạt vi phạm giao thông cho mình dưới hình thức ủy quyền. Theo đó, quý khách có thể ủy quyền cho cá nhân khác đủ điều kiện về mặt năng lực hành vi dân sự và đủ 18 tuổi trở lên thực hiện việc nộp phạt hộ quý khách tại Kho bạc nhà nước cùng với việc giải quyết vi phạm giao thông tại Phòng cảnh sát giao thông. 

Để có thể tiến hành việc ủy quyền một cách hợp pháp, quý khách cần phải chuẩn bị một số giấy tờ sau đây:

- Thứ nhất là Giấy ủy quyền theo mẫu của pháp luật quy định. Đây là giấy tờ chính thể hiện có sự ủy quyền giữa quý khách và người được ủy quyền về việc nộp phạt hộ. Đặc biệt cần lưu ý, trong giấy ủy quyền cần phải có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi quý khách cư trú hoặc giấy ủy quyền đó phải được công chứng tại các văn phòng công chứng. Về nội dung giấy ủy quyền cần đảm bảo các thông tin cơ bản như thông tin của quý khách là bên ủy quyền, thông tin của bên được ủy quyền, nội dung (lý do) ủy quyền... Một mẫu giấy ủy quyền hợp pháp, đầy đủ các thông tin sẽ được Luật Minh Khuê gửi đến quý độc giả ngay tại phần thứ 3 của bài viết

- Thứ hai là biên bản xử phạt vi phạm giao thông của quý khách

- Và cuối cùng là chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của quý khách (lưu ý sử dụng bản chính) để tiến hành công chứng hoặc xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền. 

 

3. Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất 

Giấy ủy quyền là mẫu giấy thể hiện ý chí đơn phương, hành vi pháp lý đơn phương của người ủy quyền cho bên được ủy quyền ghi nhận về một việc nào đó mà người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền nhân danh mình thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền. Nó đơn giản chỉ là một hành vi pháp lý đơn phương của bên ủy quyền chứ không phải sự thỏa thuận của các bên (Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015). Do vậy không cần người được ủy quyền có đồng ý hay không đồng ý về việc nộp phạt hộ và cũng không cần phải có chữ ký của người được ủy quyền 

Và tại phần này Luật Minh Khuê sẽ gửi đến quý khách một mẫu giấy ủy quyền với nội dung nộp phạt vi phạm giao thông hộ người vi phạm. Những thông tin về tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số căn cước hay các địa chỉ trong mẫu đơn dưới đây Luật Minh Khuê chỉ đưa ra mang tính gợi ý nhằm giúp quý khách hiểu một cách tổng thể nhất giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông là như thế nào. Quý khách có thể tải mẫu về và đánh máy hoặc viết tay bằng chính những thông tin của quý khách: 

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2022 

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền:

Ông: Dương Đức Dũng 

Sinh ngày: 29 tháng 3 năm 1990

Căn cước công dân số: 031758205XX  Cấp ngày: 16 tháng 8 năm 2019 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Nơi cư trú: Số 90AB Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Người ủy quyền là người bị lập Biên bản vi phạm hành chính số: 199/BB-VPHC, quyển số: 20 do Công an phường lập ngày 08/10/2022

Người được ủy quyền:

Bà: Hà Ngọc Trang 

Sinh ngày: 14 tháng 7 năm 1995 

Căn cước công dân số: 031364829XX  Cấp ngày: 20 tháng 9 năm 2019 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp 

Nơi cư trú: Số 90AB Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

     Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền đại diện người ủy quyền liên hệ với Phòng cảnh sát giao thông - Trạm cảnh sát giao thông số 02, thành phố Hải Phòng, các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan để: tham gia giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nêu trên, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe, nhận lại xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan, nộp phạt, lệ phí theo Biên bản vi phạm hành chính số 199 nêu trên.

      Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền có quyền đại diện người ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ, lập văn bản, ký tên vào các giấy tờ có liên quan đến nội dung được ủy quyền, nộp phí, lệ phí, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe, nhận lại xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan. 

      Thù lao ủy quyền: Không có thù lao

      Thời hạn ủy quyền: 01 tháng kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng.

      Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng 

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4. Nộp phạt muộn có bị xử phạt hành chính hay không? 

Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày hoặc 7 ngày hoặc hơn 10 ngày tùy từng trường hợp, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt đến Kho bạc nhà nước theo các hình thức như đã nêu tại mục 1 của bài viết. 

Như vậy quý khách bị xử phạt phải đến Phòng hoặc Đội cảnh sát giao thông nơi làm việc của đồng chí cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt quý khách theo đúng ngày hẹn trong biên bản để nhận quyết định xử phạt hành chính. Khi đi thì quý khách mang theo căn cước công dân và biên bản xử phạt. Nếu có ủy quyền thì người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền, căn cước công dân và biên bản xử phạt như đã nêu ở mục 2 của bài viết để tiến hành nộp phạt tại Kho bạc nhà nước hoặc tại ngân hàng được kho bạc nhà nước mở tài khoản theo thời hạn quy định trong quyết định xử phạt hành chính. Sau khi nộp phạt xong thì đem theo biên lai thu tiền được cấp đến lại Phòng hoặc đội cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt để nhận lại các giấy tờ xe. 

Nếu quá thời hạn nộp phạt ghi trong quyết định xử phạt hành chính, quý khách sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì quý khách sẽ phải nộp thêm 0.05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

>> Tham khảo: Nộp phạt vi phạm giao thông tại chỗ và nộp tại kho bạc Nhà nước?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi phân tích và đưa ra ví dụ cụ hể trên đây sẽ giúp ích cho quý khách trong quá trình soạn thảo một giấy ủy quyền nộp phạt hợp lệ cho mình.

Nếu còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại: 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!