Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi đối tác của bên tôi đang yêu cầu công ty tôi xin giấy xác nhận cư trú của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam để hưởng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc mà tôi không biết tờ đơn đề nghị xác nhận này theo mẫu nào và phải nộp tại cơ quan nào. Rất mong Luật Minh Khuê bên mình hỗ trợ về thông tin này ? Cảm ơn!

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý 

Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật quản lý thuế

2. Luật sư tư vấn

Theo Khoản 6 Điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

"6. Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam

a) Tổ chức, cá nhân yêu cầu xác nhận là đối tượng cư trú thuế của Việt Nam theo quy định tại Hiệp định thực hiện thủ tục như sau:

a.1) Đối với các đối tượng đang là người nộp thuế, nộp Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam theo mẫu số 06/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này và Giấy ủy quyền (trong trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định) đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế."

Mẫu 06/HTQT theo thông tư này được quy định theo mẫu sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

---------------&-----------------

                                                                                                                      Hà Nội, ngày……..tháng…….năm....

           

Kính gửi: ...............................................

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CƯ TRÚ CỦA VIỆT NAM

 (Dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)

 

I.         Người nộp thuế:

Đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp: 

* Áp dụng cho tổ chức                   * Áp dụng cho cá nhân

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

1.

Tên đầy đủ:.................................................................................... 

Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề *

CMND *                   Hộ chiếu *         

Số:.........................................................................

Ngày cấp: ….../...…/……tại ......................Cơ quan cấp.................. 

2.

Tên sử dụng trong giao dịch…………………………………………… 

3.

Tư cách pháp lý

Pháp nhân *                                               Cá nhân hành nghề độc lập    *

Liên danh không tạo pháp nhân *             Cá nhân hành nghề phụ thuộc *

Khác  *    Nêu rõ:...........................................

4.a

Địa chỉ tại Việt Nam:……………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………Số Fax: ……………… E-mail: ………… 

Địa chỉ trên là:

Trụ sở chính  *         Nhà ở  thường trú *        Khác  *  Nêu rõ...................

4.b.

Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với  địa chỉ nêu trên)…............. 

Số điện thoại:………… Số Fax: ………… E-mail: ………… 

5.

Quốc tịch: Việt Nam *        Nước kí kết *     Nước khác * …………

6.

Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): ........................................ 

7.a

Địa chỉ tại Nước ký kết:......................................................... 

Số điện thoại:…………Số Fax: ………E-mail: ……….........… 

Địa chỉ trên là

Văn phòng ĐD *      Cơ sở thường trú *       Nơi làm việc *     Nơi lưu trú *

Khác  *    Nêu rõ............................

7.b.

Địa chỉ giao dịch tại Nước ký kết (nếu khác với địa chỉ nêu trên)…........ 

Số điện thoại:…………Số Fax: ………………E-mail: ……… 

8.

Mã số thuế tại Nước ký kết (nếu có):................................... 

 

   Năm đề nghị xác nhận đối tượng cư trú: từ………….đến………… 

  Thời gian có mặt tại Việt Nam trong các năm xin xác nhận cư trú (chỉ áp dụng đối với cá nhân)

1…………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………… 

  Nguồn thu nhập chủ yếu của bản thân cá nhân trong các năm nói trên phát sinh từ (chỉ áp dụng đối với cá nhân):

                        Việt Nam *               Nước ký kết *          Nước khác *....................

 

II.        Đại diện được uỷ quyền 11  *

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN

1.

Tên đầy đủ:........................................................................................ 

Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề *               

CMND *                   Hộ chiếu *         

Số:...........................................................................

Ngày cấp: ….../...…/……tại ........................Cơ quan cấp.................... 

2.

Địa chỉ giao dịch:....................................................................................

Số điện thoại:................. Số Fax:............................... E-mail:................ 

3.

Mã số thuế (nếu có):............................................................................... 

4.

Tư cách pháp lý

 Pháp nhân

*

Cá nhân hành nghề phụ thuộc

*

Liên danh không tạo pháp nhân

*

Khác

*

Đại lý thuế (nếu có)

*

Nêu rõ:..........................................

 

 

Tài liệu gửi kèm:

 

            1. ................

            2. ................

            3. ................

Tôi cam đoan các thông tin, tài liệu đã cung cấp là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, tài liệu này./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

...., ngày .......tháng …....năm …....

                     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn như thế nào ? Cách tính thuế với hộ kinh doanh

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế ? Xác định doanh thu tính thuế như thế nào?