Luat Minh Khue

mẫu giấy xác nhận

mẫu giấy xác nhận - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mẫu giấy xác nhận

Xác nhận giấy ủy quyền

<strong>Xác</strong> <strong>nhận</strong> <strong>giấy</strong> ủy quyền
người không gặp nhau nhưng trong mẫu giấy ủy quyền cần có hai chữ kí. Vậy có bắt buộc cả hai cùng đến sở

Xin giấy xác nhận

Xin <strong>giấy</strong> <strong>xác</strong> <strong>nhận</strong>
Chào luật sưcho em hỏi vấn đền về bệnh loạn thần và xin giấy xác nhận của xãchuyện là bố của em

giấy xác nhận nợ lương

<strong>giấy</strong> <strong>xác</strong> <strong>nhận</strong> nợ lương
bị chủ sử dụng lao động nợ lương giờ e muốn làm một biên bản xác nhận nợ lương với chủ vậy trong giấy

giấy xác nhận kết hôn

<strong>giấy</strong> <strong>xác</strong> <strong>nhận</strong> kết hôn
Thưa luật sư. Ngày trước tôi có xin giấy xác nhận nhận độc thân ( khi đó hộ khẩu tôi trong nam) giờ