1. Mẫu hợp đồng đại lý thương mại mới nhất

Thưa luật sư, xin hỏi: Tháng 6 năm 2019, công ty Đại Phát ký hợp đồng giao đại lý số 27/HĐĐL cho công ty An Thịnh với một số điều khoản sau: - Công ty An Thịnh chịu trách nhiệm bán toàn bộ 5000 tivi nhãn hiệu ĐP cho công ty Đại Phát với giá giao đại lý là 3.200.000 VNĐ/1 chiếc.
+ Công ty An Thịnh phải thanh toán 85% tiền hàng tại thời điểm nhận hàng. Công ty An Thịnh chốt giá bán sản phẩm trên thị trường;
+ Công ty Đại Phát chỉ giao đại lý trên đại bàn Hà Giang đối với mặt hàng tivi ĐP cho công ty An Thịnh
+ Hãy soạn hợp đồng đại lý cho hai công ty ?
Xin luật Minh Khuê hướng dẫn cách làm ạ! Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Số ....../HĐĐL

 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015.

- Căn cứ Luật Thương mại được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.

- Dựa vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

- Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên.

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 20.... tạị số .... Lạc Long Quân – Ba Đình – Hà Nội (trụ sở của Công ty Đại Phát). Chúng tôi gồm có:

 

BÊN GIAO ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên A) Công ty Đại Phát

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần điện máy Đại Phát

2. Địa chỉ trụ sở chính: số 12 Lạc Long Quân – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 0634000999 ; Fax: 0084 0634000999

3. Tài khoản số: 0000123456789 ; mở tại Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai

4. Mã số thuế doanh nghiệp: 0001234566

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1237376657

6. người đại diện: Hoàng Đức A ; Chức vụ: giám đốc công ty

Ngày sinh: 09/08/1988 ; số CMND : 063478814

 

BÊN ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên B): Công ty An Thịnh

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên An Thịnh

2. Địa chỉ trụ sở chính: số 10 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hà Giang

Điện thoại: 0203665482 ; Fax: 0084 0203665482

3. Số tài khoản: 8488839999999; Mở tại Ngân hàng: Agribank chi nhánh Tây Đô

4. Mã số thuế doanh nghiệp: 8881234567

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1233736738

6. Người đại diện: Hoàng Thị B ; Chức vụ: giám đốc công ty

Ngày sinh: 09/06/1978 ; Số CMND : 063487745

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Điều khoản chung

Bên B nhận làm đại lý bao tiêu cho bên A sản phẩm tivi mang nhãn hiệu ĐP và theo đăng ký chất lượng số: 06/TCCL do bên A sản xuất và kinh doanh. Bên B tự trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển. Bên B bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được phẩm chất hàng hóa như bên A đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ. Bên A không chấp nhận hoàn trả hàng hóa do bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót về lỗi kỹ thuật của sản phẩm).

 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý (bên A)

2.1 Quyền của bên A

- Ấn định giá giao đại lý;

- Yêu cầu bên B thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật

- Yêu cầu bên B thah toán tiền theo hợp đồng đại lý

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

 

2.2 Nghĩa vụ của bên A

- Giao hàng cho bên B đúng thời gian và địa điểm ghi đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên B thực hiện hợp đồng đại lý;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm tivi ĐP;

- Hoàn trả cho bên B tài sản đảm bảo (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

- Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của bên B nếu nguyên nhân vi phạm có lỗi của bên A.

 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý (bên B)

3.1 Quyền của bên B

- Có quyền ấn định giá bán mặt hàng tivi ĐP trên thị trường;

- Yêu cầu bên A giao hàng theo hợp đồng đại lý; nhận tài sản dùng để bảo đảm khi kết thúc hợp đồng;

- Yêu cầu bên A hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng;

- Được là chủ sở hữu của hàng hóa là 5000 chiếc tivi ĐP.

 

3.2 Nghĩa vụ của bên B

- Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao tiền, nhận hàng với bên A;

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

- Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa trong trường hợp do lỗi của mình gây ra.

 

Điều 4: Phương thức giao nhận

4.1 Bên A giao hàng một lần đến cửa kho của bên B. Bên A sẽ cung cấp cho bên B 5000 chiếc tivi ĐP theo như thảo thuận của hai bên qua fax.

4.2 Chi phí xếp dỡ từ xe vào kho của bên B do bên B chi trả (kể cả chi phí lưu xe do xếp dỡ chậm).

4.3 Số lượng hàng hóa thực tế bên A cung cấp cho bên B có thể chênh lệch với đơn đặt hàng nếu bên A xét thấy đơn đặt hàng đó không hợp lý. Khi đó hai bên phải có sự thỏa thuận về khối lượng, thời gian cung cấp.

4.4 Thời gian giao hàng: ngày 1 tháng 7 năm 2015 (trước 17h)

 

Điều 5: Giá và Phương thức thanh toán

5.1 Bên A cung cấp cho bên B giá sỉ với mỗi chiếc tivi là 3.200.000 VNĐ, bên B quyết định giá bán ra thị trường.

5.2 Tổng giá trị hợp đồng là 5000 x 3200000 = 16000000000 (VNĐ)

5.3 Bên B thanh toán cho Bên A 85% tiền hàng tại thời điểm nhận hàng. 15% còn lại bên B phải thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

5.4 Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản công ty.

Tài khoản số: 0000123456789 ; mở tại Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai; Đơn vị thụ hưởng : Công ty cổ phần điện máy Đại Phát.

5.5 Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng trong cùng thời điểm. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn 3 tháng thì bên B phải chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân hàng cho số tiền chậm trả và thời gian vượt quá 3 tháng.

5.6 Trong trường hợp cần thiết, bên A có thể yêu cầu bên B thế chấp tài sản mà bên B có quyền sở hữu để bảo đảm cho việc thanh toán.

 

Điều 6: Bảo hành

6.1 Bên A bảo hành riêng biệt cho từng sản phẩm cung cấp cho bên B trong trường hợp bên B tiến hành việc tồn trữ, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng và giám sát, nghiệm thu đúng với nội dung đã huấn luyện và phổ biến của bên A.

Thời gian bảo hành là 12 tháng tính từ thời điểm bên A giao hàng cho bên B

6.2 Bên A chịu trách nhiệm bảo hành đối với bên thứ 3 (khách hàng) đối với các lỗi liên quan đến yếu tố kỹ thuật của máy. Nếu lỗi có lỗi của bên B thì bên A và B sẽ liên đới cùng chịu trách nhiệm.

Thời gian bảo hành đối với bên thứ 3 là 24 tháng kể từ thời điểm chuyển giao sản phẩm .

 

Điều 7: Độc quyền

Hợp đồng này có tính độc quyền trên khu vực. Trên địa bàn Hà Giang bên A chỉ cung cấp cho một Đại lý duy nhất là bên B.

 

Điều 8: Thời hạn hiệu lực, kéo dài và chấm dứt hợp đồng

8.1 Hợp đồng đại lý này có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày 01 tháng 06 năm 2016. Nếu cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu là 30 ngày.

8.2 Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia biết trước tối thiểu là 90 ngày.

8.3 Bên A có quyền đình chỉ ngay hợp đồng khi Bên B làm giảm uy tín thương mại hoặc làm giảm chất lượng sản phẩm của bên A bằng bất cứ phương tiện và hành động nào.

8.4 Khi bị đình chỉ hợp đồng, bên B phải thanh toán ngay cho bên A tất cả nợ còn tồn tại.

 

Điều 9: Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng

9.1 Phạt vi phạm hợp đồng

Nếu một trong các bên vi phạm nghĩa vụ quy định tại điều 2 và 3 hợp đồng này thì phải chịu mức phạt vi phạm là 5% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm.

9.2 Bồi thường thiệt hại

- Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A giá trị thiệt hại do mình gây ra ở các trường hợp sau:

a. Bên B hủy đơn đặt hàng khi bên A trên đường giao hàng đến bên B.

b. Bên B vi phạm các vấn đề nói ở Điều 2 đến mức bên A phải đình chỉ hợp đồng.

- Bên A bồi thường cho bên B trong trường hợp giao hàng chậm trễ hơn thời gian giao hàng thỏa thuận gây thiệt hại cho bên B.

- Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu có.

 

Điều 10: Xử lý phát sinh và tranh chấp

Trong khi thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc thỏa thuận giải quyết. Những chi tiết không ghi cụ thể trong hợp đồng này, nếu có xảy ra, sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật Thương mại và pháp luật hiện hành.

Nếu hai bên không tự giải quyết được, việc tranh chấp sẽ được giải quyết theo thủ tục Trọng tài thương mại tại trung tâm trọng tài thương mại Hòa An (thành phố Hà Nội). Quyết định của trọng là cuối cùng mà các bên phải thi hành. Phí Trọng tài sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

Đại diện bên A

Giám đốc

(đóng dấu)

 Đại diện bên B

 Giám đốc

 (đóng dấu)

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;

 

2. Quy định về giao nhận hàng hóa của đại lý thương mại?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Nếu pháp nhân/cá nhân có nhu cầu làm đại lý thương mại nhưng chỉ trả tiền cho bên giao hàng còn lại các thủ tục khác như:

- Nhận hàng từ bên giao;

- Bán hàng, phát hành hóa đơn bán hàng

- Thu tiền bán hàng đều nhờ một đơn vị thứ ba hỗ trợ thực hiện (và trả phí dịch vụ cho đơn vị đó) thì có được phép theo các quy định hiện hành liên quan của pháp luật không?

Cám ơn luật sư,

Người hỏi: Diệp Nguyễn

>> Luật sư tư vấn pháp luật thương mại trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Quy định Điều 174 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội co quy định Quyền của bên đại lý:

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;

2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

3. Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

4. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Quy định Điều 175 Luật thương mại 2005 Nghĩa vụ của bên đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

4. Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

5. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

7. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Căn cứ vào điều 174, 175 Luật thương mại 2005, nếu hai bên có thỏa thuận về đều nhờ một đơn vị thứ ba hỗ trợ thực hiện (và trả phí dịch vụ cho đơn vị đó) thì bên đại lí có quyền nhờ bên thứ ba thực hiện và trả phí.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến, gọi:1900.6162

 

3. Quy định của luật thương mại về đại lý thương mại độc quyền?

Thưa luật sư, Tôi có một số câu hỏi về đại lý thương mại mong muốn được luật sư, tư vấn hỗ trợ và giải đáp, cụ thể như sau:

1. Khi uống 1 trai nước ở đại lý và phát hiện 1 vật thể lạ bên trong thì trách nhiệm thuộc về ai?

2. Bên đại lý được quyền ấn định giá hàng hóa, dịch vụ trong những trường hợp nào?

3. Đại lý bán hàng có quyền ấn định giá bán thấp hơn giá mà bên giao hàng cho đại lý ấn định không?

4. Đại lý độc quyền là gì?

Cảm ơn!

Trả lời:

1. Trách nhiệm đối với hàng hóa, dịch vụ.

Theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 thì đối với các cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm đối với hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ do mình sản xuất. Như vậy, trong trường hợp uống nước tại đại lí hay tại nơi nào đó, mà khách hàng phát hiện một vật thể lạ trong chai nước thì trách nhiệm sẽ thuộc về nhà sản xuất. Tuy nhiên, bên nhà sản xuất chỉ chịu trách nhiệm khi chứng mình được rằng: Trước khi khách hàng sử dụng sản phẩm thì chai nước vẫn còn nguyên tem, nguyên kiện (chưa được sử dụng). Mặt khác, có nhiều trường hợp, sau khi kiểm tra lỗi, nguyên nhân do bảo quản hay nguyên nhân thuộc về phía đại lí thì lúc này có thể bên đại lí sẽ là người chịu trách nhiệm. Điều này phụ thuộc nhiều vào hợp đồng thỏa thuận giữa tổ chức sản xuất và bên đại lí đã kí kết.

2. Quyền ấn định giá bán của bên đại lí.

Hiện nay, theo pháp luật thương mại có quy định các hình thức đại lí khác nhau. Theo đó, tùy thuộc vào từng hình thức mà bên đại lí có quyền được ấn định giá bán. Cụ thể:

- Đại lý hưởng hoa hồng: là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán hàng theo giá mua, giá bán do bên giao đại lý ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng được tính theo tỷ lệ phần trăm do các bên thỏa thuận trên giá mua, giá bán hàng hóa. Lưu ý quan trọng là phải tính đến thuế đã hay chưa bao gồm trên giá hưởng hoa hồng của đại lý.

- Đại lý bao tiêu sản phẩm, dịch vụ: là hình thức đại lý phổ biến mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng theo giá do bên giao đại lý ấn định để được hưởng thù lao theo quy định của công ty mở đại lý. Mức thù lao mà đại lý được hưởng là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá do bên giao hàng cho đại lý ấn định hoặc thỏa thuận.

- Đại lý độc quyền: là hình thức đại lý mà tại một khu vực nhất định, có thể là trên quy mô toàn quốc hay quy mô khu vực (thí dụ khu vực 3 nước Đông Dương), bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý độc quyền việc mua, bán một hoặc một số mặt hàng.

- Tổng đại lý mua bán hàng hóa: là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

Như vậy, tùy thuộc vào việc lựa chọn hình thức đại lí và sự thỏa thuận giữa bên giao đại lí và bên đại lí thỏa thuận mà bên đại lí có thể thực hiện quyền ấn định giá bán đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đó.

3. Quyền ấn định giá bán thấp hơn.

Thông thương, trong lĩnh vực thương mại, khi thỏa thuận giao nhận đại lí nói chung và khi giao bán sản phẩm trên thị trường nói chung, các công ty, tổ chúc kinh doanh đều không muốn bán giá sản phẩm thấp hơn giá quy định. Tuy nhiên, thương trường luôn có nhiều biến động và thay đổi nên các đại lí và người bán hàng nói chung, đôi khi hạ giá bán xuống thấp hơn giá ấn định ban đầu của nhà sản xuất.

Việc quy định về quyền của bên đại lí trong trường hợp này thường phụ thuộc vào sự thỏa thuận trước đó của nhà sản xuất với bên đại lí. Vì vậy, trong trường hợp, nhà sản xuất đã ấn định và quy định mức giá tối thiểu và tối đa trong hợp đồng thì bên đại lí sẽ không thể vi phạm.

4. Đại lý độc quyền.

Theo khoản 2 Điều 169 Luật Thương mại năm 2005 quy định: Đại lí độc quyền là hình thức mà tại một khu vực địa lí nhất định bên giao đại lí chỉ giao cho một đại lí mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

Hi vọng những kiến thức pháp luật bên trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập hoặc công tác.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay tới số: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!