Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đại lý thương mại"

đại lý thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại lý thương mại.

Tài sản bị thiệt hại thì giữa bên đại lý hay bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm?

Tài sản bị thiệt hại thì giữa bên đại lý hay bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm?
Chào luật sư, tôi có một câu hỏi cần được tư vấn như sau: Công ty của tôi là công ty cổ phần A đã kí hợp đồng đại lý bán bàn ghế gỗ với một công ty B. Chúng tôi là bên đại lý với hình thức là đại lý độc quyền. Ngày 20/3/2019, Sau khi giao 20 bộ bàn ghế trong đại lý của tôi, tuy nhiên tối hôm đó

Quy định của luật thương mại về đại lý thương mại?

Quy định của luật thương mại về đại lý thương mại?
Thưa luật sư, Mong các luật sư giải thích giúp: Điều 170 trong luật thương mại 2005 có quy định bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý. Nhưng nếu bên giao đại lý có điều khoản sau khi giao tiền và giao hàng quyền sở hữu thuộc về bên nhận làm đại lý.

Thời hạn của đại lý thương mại ?

Thời hạn của đại lý thương mại ?
1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Các hình thức đại lý thương mại ?

Các hình thức đại lý thương mại ?
1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.