Luật sư tư vấn về chủ đề "đại lý thương mại"

đại lý thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại lý thương mại.

Những nét đặc thù liên quan đến đại lý thương mại.

Những nét đặc thù liên quan đến đại lý thương mại.
Đại lý thương mại được quy định tại mục 4 chương V của luật thương mại 2005. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những vấn đề liên quan đến đại lý thương mại như : Khái niệm, đặc điểm, hình thức quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào hoạt động này

Mẫu hợp đồng đại lý thương mại mới nhất và Quy định pháp luật về đại lý thương mại độc quyền ?

Mẫu hợp đồng đại lý thương mại mới nhất và Quy định pháp luật về đại lý thương mại độc quyền ?
Xin mẫu hợp đồng đại lý thương mại hợp pháp, chính xác nhấn ? Thời hạn của đại lý thương mại là bao lâu ? Các hình thức đại lý thương mại ? Quy định pháp luật về giao nhận hàng hóa của đại lý thương mại ? Các hình thức đại lý thương mại ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Hợp đồng đại lý là gì ? Khái niệm về hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý là gì ? Khái niệm về hợp đồng đại lý
Hợp đồng đại lí trong mua bán hàng hóa được quy định trong Luật thương mại Việt Nam năm 1997 và tiếp tục được quy định trong Luật thương mại năm 2005. Hợp đồng đại lý là hợp đồng được kí kết giữa bên giao đại lí và bên đại lí, loại hợp đồng đại lí mua bán hàng hóa.

Tài sản bị thiệt hại thì giữa bên đại lý hay bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm?

Tài sản bị thiệt hại thì giữa bên đại lý hay bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm?
Chào luật sư, tôi có một câu hỏi cần được tư vấn như sau: Công ty của tôi là công ty cổ phần A đã kí hợp đồng đại lý bán bàn ghế gỗ với một công ty B. Chúng tôi là bên đại lý với hình thức là đại lý độc quyền. Ngày 20/3/2019, Sau khi giao 20 bộ bàn ghế trong đại lý của tôi, tuy nhiên tối hôm đó

Quy định của luật thương mại về đại lý thương mại?

Quy định của luật thương mại về đại lý thương mại?
Thưa luật sư, Mong các luật sư giải thích giúp: Điều 170 trong luật thương mại 2005 có quy định bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý. Nhưng nếu bên giao đại lý có điều khoản sau khi giao tiền và giao hàng quyền sở hữu thuộc về bên nhận làm đại lý.