Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(Số: ........./20.../TVHD-MINHKHUE-.........................)

Hợp đồng dịch vụ tư vấn này được lập và ký vào ngày ...... tháng ..... năm 2013 giữa các bên dưới đây:

CÔNG TY ........................................................................................................

Đại diện : Ông ...................................................................................................

Địa chỉ : ............................................................................................................

Điện thoại : ................................................... Fax: ....................................

Email : .................................................. Website:..............................

(Sau đây gọi là “Bên A”)

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Đại diện : Ông Lê Minh Trường Chức danh : Giám đốc.

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại : (84.24) 39916057 Fax : (84.24) 35510350

Email : lienhe@luatminhkhue.vn Website : http://www.luatminhkhue.vn

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Xét rằng
Bên A là một công ty hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp. Bên B là một công ty luật có khả năng thực hiện được công việc nêu trên theo yêu cầu của Bên A. Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai bên cùng thoả thuận như sau:

Điều 1: Phạm vi công việc
Bên B thực hiện dịch vụ cung ứng dịch vụ Luật sư trực tiếp tham gia tư vấn và soạn thảo hồ sơ, tài liệu, hợp đồng trong thời gian 01 ngày tại tỉnh LÀO CAI theo yêu cầu của Bên A.

Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B
Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:
2.1. Nghiên cứu, tư vấn các nội dung hợp đồng mà bên A đưa ra;
2.2. Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng theo yêu cầu nội dung của bên A;
2.3. Tư vấn cho bên A trước và sau khi rà soát các điều khoản trong hợp đồng đúng với các với quy định của pháp luật.
2.5. Thời gian hoàn thành công việc rà soát hợp đồng được quy định trong vòng 24 giờ sau khi thu thập đầy đủ các thông tin:

Điều 3: Nghĩa vụ của Bên A
Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:
3.1: Cung cấp cho Bên B những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B cho việc soạn thảo hợp đồng.
3.2: Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 dưới đây.

Điều 4: Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán
4.1: Giá trị hợp đồng
Phí dịch vụ cho dịch vụ trên được tính trọn gói là: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng); chưa bao gồm 10 % thuế VAT.
4.2: Thời hạn và phương thức thanh toán:
Được thanh toán thành 2 lần:
- Lần 1: Bên A thanh toán cho bên B số tiền là : 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng chẵn) ngay sau khi ký hợp đồng để bên B tiến hành rà soát hợp đồng.
- Lần 2: Bên A thanh toán số tiền còn lại là 2.000.000 VNĐ cho Bên B trong vòng 2 (hai) ngày làm việc sau khi nhận được bản hợp đồng hoàn chỉnh.
4.3: Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
Tên tài khoản: Công ty Luật TNHH Minh Khuê
Số tài khoản: 0711000224573 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân

Điều 5: Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng
5.1: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5.2: Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.
5.3: Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:
(a) Hai bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;
(b) Hai bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng.
(c) Hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Bảo mật
Bên B có nghĩa vụ phải giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu bên A giao với mục đích phục vụ công việc soạn thảo hợp đồng. Chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.
Hợp đồng bên B soạn thảo đương nhiên thuộc quyền sở hữu của bên A theo quy định của hợp đồng này. Bên A có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với bản hợp đồng nói trên.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà nội.

Điều 8: Văn kiện Hợp đồng
Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản .

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

-----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;