1. Thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty là một thủ tục hành chính ghi nhận lại địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty như: Thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế; Thay đổi trụ sở chính công ty và làm thay đổi cơ quan quản lý thuế (từ quận, huyện, tỉnh này sang quận, huyện, tỉnh khác); 

Khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở cùng quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp sẽ không thay đổi. Vì vậy, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, huyện nhưng trong cùng tỉnh, thành phố hoặc thay đổi trụ sở khác tỉnh sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý vì vậy doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

>> Tham khảo: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty theo quy định luật mới 

 

2. Thủ tục thực hiện với cơ quan thuế khi thay đổi trụ sở công ty

Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh;

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Sau khi nhận được thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC của cơ quan thuế nơi chuyển đi, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh;

Người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như sau:

- Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi: Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi). Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo  mẫu số 08-MS; Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các giấy tờ này có thay đổi;

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến: Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo thông tư nay.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, gồm: văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến; Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động;

>> Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng 

 

3. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế

3.1. Không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế 2022

 

3.2. Làm thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08 -MST nêu trên.

Sau khi nhận được thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm số 09 -MST nơi chuyển đi thì công ty sẽ thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế 2022

4. Một số lưu ý khi công ty thay đổi địa chỉ công ty

Khi thay đổi trụ sở của công ty, công ty cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau: Thay đổi thông tin trên chữ ký số; thay đổi địa chỉ trên hoá đơn điện tử; thay đổi con dấu để phục vụ hoạt động giao dịch của công ty; thay đổi cơ quan quản lý xã hội, nếu là doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư;

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở mà không thực hiện thông báo theo quy định thì công ty có bị xử phạt đến 30 triệu đồng.

 

5. Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận/huyện đến cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Thông báo về việc điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh; 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần;

3. Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh công ty cổ phần;

4. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không trực tiếp nộp hồ sơ;

Hồ sơ này công ty sẽ nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính. 

Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

6. Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận, huyện

Trước khi thực hiện nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh, công ty thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Quyết định của Đại hội đồng về việc điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần; Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không trực tiếp nộp hồ sơ mà uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ; bản sao điều lệ đã cập nhật địa chỉ mới của công ty cổ phần; danh sách cổ đông sáng lập; mẫu số 09-MST thông báo về việc người nộp là công ty cổ phần chuyển địa điểm của chi cục thuế.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty, nếu còn bất kỳ nội dung nào chưa rõ, chưa hiểu mời Quý bạn đọc gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Minh Khuê: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách!