Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------

Phụ lục số 1

( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THƯ­ MỜI THẦU

                                                         ….., ngày ….. tháng …. năm …..

Kính gửi: ……………………….. (tên và địa chỉ của nhà đầu t­ư)

1. (Bên mời thầu) chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu t­ư dự án KĐTM (ghi rõ tên, địa chỉ dự án; tóm tắt nội dung dự án; điều kiện được tham dự thầu). (Tên bên mời thầu) xin mời (tên nhà đầu tư­) tới tham dự thầu.

2. Nhà đầu t­ư đ­ược mua một bộ hồ sơ mời thầu tại (ghi rõ địa chỉ nơi bán hồ sơ) trong thời gian (ghi rõ thời gian bán hồ sơ) với một khoản lệ phí là …… (ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và loại tiền).

3. Hồ sơ dự thầu được nộp vào thời gian (ghi rõ ngày, giờ) tại (ghi rõ địa chỉ).

4. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bản bảo lãnh dự thầu là (ghi rõ giá trị bằng số, chữ và loại tiền) và phải đư­ợc chuyển đến (ghi rõ địa chỉ nộp) trư­ớc … giờ, ngày …. tháng …. năm …..

5. Hồ sơ dự thầu đư­ợc mở vào … giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại (ghi địa điểm mở thầu).

Đại diện bên mời thầu

(ký tên, đóng dấu)

--------------------------------------------------

Tham khảo các bài viết khác liên quan đến mời thầu:

1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu mới nhất?

2. Có được đưa nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa vào trong Hồ sơ mời thầu?

3. Tổ chức thẩm định và tổ chức phê duyệt Hồ sơ mời thầu?

4. Một số ví dụ về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu

5. Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mới nhất 

6. Thời gian nào phát hành hồ sơ mời thầu?