Công ty tôi hiện đang là công ty đại chúng và sắp tổ chức đấuthầu ở một số hạng mục (thuê bãi, công nhân, xe cẩu). Giá trị các gói thầunhỏ (chắc chắn dưới 10 tỉ). Tôi có đọc luật về các bước tổ chức đấu thầu nhưng có một số điểm chưa rõ,rất mong quý công ty có thẻ giúp đỡ giải đáp. Tôi lựa chọn hình thức đấuthầu hạn chế.

1. Tôi có thể bỏ qua các bước như sơ tuyển, thông báo mời thầu, hồ sơ mờithầu. Mà chỉ cần gửi thư mời thầu đến bên dự thầu có được không ?

2. Tôi có cần công bố hoặc thông báo việc mời thầu này đến cơ quan chứcnăng nào không ? 

3. Các phòng ban công ty tôi tự điền thư mời thầu rồi gửi cho bên dự thầu,vậy khoảng thời hạn nộp hồ sơ dự thầu có cần giống nhau không ?

4. Sau khi nhận được hồ sơ từ bên dự thầu, tôi cần làm gì tiếp theo ?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ quý công ty. Tôi chân thành cảm ơn.

Người gửi : Nga Pham

 

Luật sư trả lời:

Đầu tiên, công ty lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế và đây là hình thức đấu thầu  mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu có khả năng đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, cụ thể theo quy định tại điều 21 Luật đấu thầu 2013 thì chỉ áp dụng cho trường hợp gói thầu có tính đặc  thù hoặc kĩ thuật cao mà chỉ có số ít nhà thầu có thể đáp ứng:

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

Điều 21. Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Chính vì tính đặc thù và đòi hỏi kĩ thuật cao mà đấu thầu hạn chế chỉ cần lập danh sách ngắn các nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng đủ yêu cầu mà không cần  các bước sơ thuyển, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu mà chỉ gửi thư mời thầu.Danh sách ngắn phải có tối thiểu 3 nhà thầu trở lên, phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền.Cụ thể theo quy định tại khoản 7, điều 4 Luật đấu thầu 2013 và khoản 2,3 Nghị định 64/2014:

Điều 4. Giải thích từ ngữ- Luật đấu thầu 2013

7. Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm

Điều 22. Lựa chọn danh sách ngắn- Nghị định 64/2014

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn do người có thẩm quyền quyết định và phải được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

Thứ hai, về việc thông báo mời thầu thì theo quy định tại điều 8 Luật đấu thầu 2013  các thông tin mời đấu thầu phải được đăng tải trên hệ thống thông tin quốc gia , Báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

l) Thông tin khác có liên quan.

2. Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin trên hệ thống thông tin quốc gia phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc  cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu trong thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Thứ ba, về khoảng thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: thời hạn nộp hồ sơ dự thầu do chính công ty gửi hồ sơ mời thầu ấn định và ghi rõ trong hồ sơ mời thầu, thời hạn này phải được án định 1 ngày cụ thể và như nhau đối với tất cả các thư mời thầu mới đảm bảo được tính công bằng , cạnh tranh của đấu thầu. Bên cạnh đó điểm e, khoản 1, điều 12 Luật đấu thầu 2013 quy định

e.Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu

Thứ tư, các thủ tục sau khi nhận được hồ sơ dự thầu bao gồm:

+ Tổ chức mở thầu tại thời điểm được ấn định trước hoặc ngay sau khi đóng thầu và chỉ xét mở thầu với những nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong thời hạn.

+ Tiếp theo là đánh giá và so sánh hồ sơ dự thầu, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu theo phương pháp đã được ấn định

+ Cuối cùng là thông báo kết quả đấu thầu và kí kết hợp đồng

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?