1. Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con  

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con theo thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư Pháp (Thay thế bởi Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

Để thuận tiện cho quá trình tra cứu, tìm kiếm các biểu mẫu văn bản, Công ty Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP (Thay thế bởi Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp). Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch năm 2014 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

 

Kính gửi: .......................................................... 

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ........................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................... 

Dân tộc:................................................  Quốc tịch: ................................... 

Nơi cư trú: .................................................................................................. 

Giấy tờ tùy thân: ......................................................................................... 

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con....................................................... 

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ....................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................ 

Dân tộc:................................................... Quốc tịch: .................................. 

Nơi cư trú :.................................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân ........................................................................................... 

 ...............................  của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................... 

Dân tộc:......................................................... Quốc tịch:................................ 

Nơi cư trú:........................................................................................................ 

Giấy tờ tùy thân:............................................................................................... 

Tôi cam đoan việc nhận............................................. nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                                                                          

 

 Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha                          Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con

 

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai bao gồm :

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

Hướng dẫn cách điền Mẫu tờ khai

Mục “Kính gửi”: Ghi rõ tên cơ quan đăng ký – nơi có thẩm quyền đăng ký như đã nêu ở trên.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường A, quận B, thành phố C.

Mục “Nơi cư trú”: Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

Trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

Ví dụ: SN 1, ngõ 2, phường A, quận B, thành phố C.

Mục “Giấy tờ tùy thân”: Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 12345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày .......;

Mục “Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con”: Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

Ví dụ: Bản thân

Mục “Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha”: Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Khi đó, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Mục “Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con”: Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.

 

In / Sửa biểu mẫu

 

2. Hướng dẫn thủ tục nhận cha con hiện nay?

Xin chào Luật Minh Khuê ! Em năm nay 31 tuổi năm 27 tuổi em đã sinh con và nuôi con một mình ( do không hợp nhau nên em và bạn trai đã chia tay - chưa kết hôn). Lúc làm giấy khai sinh cho con em lấy theo họ mẹ và để trống phần kê khai thông tin về người cha. Năm 30 tuổi em kết hôn vợ chồng em muốn đổi họ con sang họ của chồng em bây giờ và bổ sung thêm thông tin người cha vào trong giấy khai sinh của cháu ?
Mong Luật sư tư vấn giúp !

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật hộ tịch năm 2014 đối với trường hợp muốn làm thủ tục nhận cha, con ngoài giá thú.

 

2.1. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con :

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

 

2.2 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con :

Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

 

2.3. Các giấy tờ và chứng cứ cần đề chứng minh mối quan hệ cha, con:

Quy định như sau:

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 và Khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

 

2.4. Kết hợp thủ tục nhận cha, con và đăng ký khai sinh :

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

- Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

- Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và nghị định 123/2015/NĐ-CP .Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

Song song với việc đăng ký nhận con, bạn sẽ tiến hành thủ tục cải chính giấy khai sinh cho con theo quy định tại Điều 26 Luật hộ tịch 2014:

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Theo quy đinh tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP trường hợp trên phải được sự đồng ý của cả hai bên cha mẹ đối với trường hợp con dưới 18 tuổi; và phải khai vào tờ khai theo quy định. Đểthực hiện được thủ tục trên bắt buộc phải được sự đồng ý của bạn là mẹ đẻ của cháu.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.  

 

3. Thủ tục đón chồng từ Tiệp sang Đức qua theo diện nhận con ?

Xin chào luật Minh Khuê ! Em có một số câu hỏi xin luật minh Khuê giúp em để cho em hiểu rõ hơn về những lo lắng của mình: Em có vợ và một con trai nhưng bọn em chưa đăng ký kết hôn . Cả hai đều có giấy tờ Tiệp ,vợ em thì được dài hạn nên được sang Đức lao động theo giấy phép lao động còn em thì không được vì em chưa được giấy phép dài hạn ở Tiệp .
Vợ em sang lao động năm đầu họ cho Visa 1 năm hết 1 năm họ lại gia hạn cho 1 năm nữa và hết năm thứ 2 . Bây giờ vợ em được gia hạn Visa 3 năm và bảng lương của vợ em bây giờ cầm tay là : 2.000€ /1 tháng có nhà ở bây giờ muốn đón em từ bên Tiệp qua theo diện nhận con thì em cần làm những thủ tục gì và thời gian chờ đợi là bao nâu ? - và sau 5 năm vợ em cần những thủ tục giấy tờ gì thì được vào giấy tờ Đức vĩnh viễn.
Em cám ơn luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Vấn đề này của bạn không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, bạn phải liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để được biết về những thủ tục này. Tuy nhiên xin đưa ra 1 số ý kiến mang tính chất tham khảo cho bạn.

Trong trường hợp này, bạn phải nộp đơn và chuẩn bị hồ sơ xin cấp thị thực đoàn tụ với mẹ cho con bạn . Cơ quan có thẩm quyền của Đức sẽ thẩm tra hồ sơ để xét cấp thị thực cho con bạn.

- Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ của con bạn bao gồm:

+ Tờ khai xin cấp thị thực dài hạn (theo mẫu);

+ Hai ảnh màu mới chụp cỡ 4 x 6 cm (phông nền trắng, chụp chính diện);

+ Bản sao công chứng Hộ chiếu của người xin cấp thị thực;

+ Bản sao hợp pháp hóa Giấy khai sinh;

+ Bản sao hợp pháp hóa Sổ Hộ khẩu gia đình có ghi địa chỉ thường trú hiện tại của con bạn .

- Đối với người bảo lãnh ( bạn ) hồ sơ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Giấy mời sang Đức, trong đó nêu cụ thể mời sang với mục đích là đoàn tụ gia đình;

+ Bản sao công chứng hộ chiếu (sao tất cả các trang có thông tin, thị thực, dấu xuất nhập cảnh);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Bản sao quyết định ly hôn;

+ Giấy tờ chứng nhận đăng ký cư trú tại Đức.

Trong trường hợp vợ bạn chưa có quốc tịch Đức, vợ bạn còn phải nộp những bằng chứng để chứng minh thu nhập như: chứng nhận mức thu nhập hiện tại của 03 tháng gần nhất, hoặc nếu hành nghề tư do thì phải nộp bản báo cáo tài chính của năm trước; bằng chứng về nhà ở như: hợp đồng thuê nhà, hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà bên Đức.

Xét thấy, Trong trường hợp này, bạn và vợ chưa đăng ký kết hôn thì bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại nơi bạn đang cư trú để bạn có đầy đủ giấy tờ sang đoàn tụ với vợ mình. Và lúc này vợ bạn không có mặt, Theo các văn bản pháp luật hướng dẫn thủ tục nộp và nhận hồ sơ đăng ký kết hôn thì khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên đều phải có mặt. Trường hợp có lý do khách quan mà một bên không thể có mặt thì vợ bạn có thể làm đơn xin vắng và uỷ quyền cho bạn nộp hồ sơ, không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba. Giấy tờ dùng cho việc xin đăng ký kết hôn có giá trị trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp. Để tiết kiệm thời gian, vợ bạn có thể gửi trước hồ sơ về Việt Nam và ủy quyền cho bạn nộp hồ sơ. Còn ngày làm lễ đăng ký kết hôn thì nhất thiết hai vợ chồng phải có mặt. Ngày lễ này có thể sắp xếp hợp lý trong thời hạn 90 ngày kể từ khi nộp đơn xin đăng ký kết hôn.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

 

4. Thủ tục để cha là người nước ngoài muốn nhận con đẻ ?

Kính gửi luật minh khuê,chào quý công ty, mình có sự việc nhờ quý công ty giúp đỡ tư vấn như sau:1. Hiện tại, một cá nhân người nước ngoài tên là TJN người canada, hiện đang làm việc tại công ty đầu tư giáo dục anh ngữ canada (bạn có giấy phép lao động và thẻ cư trú 2 năm) tại việt nam.

Bạn có chung sống với một bạn gái người việt nam là đỗ thị N, 2 người có 1 con chung là bé M. Bé sinh ngày 28. 8. 2012 nhưng do không có giấy đăng ký kết hôn nên trên giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, ko có tên cha ?

Hiện nay mẹ bé đang bị mất quyền công dân và lĩnh án 5 năm tù. Cha bé rất muốn làm thủ tục nhận con để chăm sóc và nuôi dưỡng bé hợp pháp. Mong tư vấn luât minh khuê các bạn tư vấn về thủ tục làm thế nào để cha bé nhận được con. Cha bé có được phép nhận con khi mẹ bé ngồi tù không ?

Cảm ơn!

 

Luật sư trả lời:

Để thực hiện thủ tục cha nhận con, trước hết sẽ phải chuẩn bị tài liệu chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa cha và con, các tài liệu được sử dụng làm căn cứ chứng minh gồm có:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2.Thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con

3. Văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Về thủ tục đăng ký nhận cha con, phải thực hiện tại UBND xã/ phường nơi mà con đang cư trú, người cha sẽ nộp hồ sơ xin nhận con:

Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Tài liệu chứng minh quan hệ cha con: văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

c) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

Pháp luật Việt Nam không hề cấm việc cha không được nhận con khi mẹ đang chấp hành hình phạt tù. Hơn nữa Thông tư 15/2015/TT-BTP cũng có quy định rằng khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Vì thế trường trong tình huống này, chỉ cần có tài liệu chứng minh quan hệ cha con là có thể làm thủ tục đăng ký nhận cha con.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật dân sự về thủ tục cha nhận con trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. 

 

5. Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Mẫu TP-NG/HT-2015-CMC.2 ) ban hành kèm theo Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Tải về
 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM
TẠI …………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............./QĐ-CQĐD

…………, ngày ….. tháng ….. năm 201 …


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận việc nhận cha, mẹ, con

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM
 

Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật  quan đại diện nước Cộng hòa  hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình;

Xét đề nghị công nhận việc nhận …  của ... 

....................................................................... 

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: ................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................... 

Dân tộc: ……… Quốc tịch: ......................... 

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số: .... 

Nơi thường trú/tạm trú: ............................... 

 ………  của người  tên dưới đây:

Họ và tên: .................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: .............................. 

Dân tộc: ………… Quốc tịch: ................... 

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số: .... 

Nơi thường trú/tạm trú: ............................ 

.................................................................. 
 

Điều 2. Viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Vào Sổ đăng  nhận cha, mẹ, con số: … Quyển số …… ngày … tháng … năm ……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN……………………

 

In / Sửa biểu mẫu