1. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con ?

Xin chào Công ty Luật TNHH Minh Khuê, tôi có vướng mắc mong quý công ty tư vấn giúp tôi như sau: Hiện nay, người bạn của tôi đang muốn đăng ký xác nhận quan hệ cha con với người con riêng ở ngoài, cháu hiện nay đã được 03 tuổi.
Xin cho hỏi: Thẩm quyền, thủ tục đăng ký nhận cha, con hiện nay được thực hiện như thế nào?
Mong sớm nhận được tư vấn của công ty, xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn của bạn muốn thực hiện việc xác nhận quan hệ cha, con đối với người con riêng của anh ấy. Người con được xác nhận hiện nay mới 03 tuổi, do đó, thẩm quyền xác nhận đăng ký nhận cha, con là Ủy ban nhân dân cấp xã người nhận là cha (là bạn của bạn) hoặc người được nhận là con (con của bạn của bạn) theo quy định tại Điều 24 Luật Hộ tịch năm 2014. Nơi cư trú có thể là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi tạm trú căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định như sau:

"1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú."

Căn cứ theo Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con quy định về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

"Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc."

Như vậy, khi bạn của bạn muốn xác nhận quan hệ cha con thì phải nộp bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người cha hoặc của người con. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đăng ký xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;

- Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân của người nhận, người được nhận, người liên quan;

- Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú của người nhận con, người được nhận làm con;

- Các chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật.

Trong đó, bạn của bạn có thể đưa ra những chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con được quy định tại Điều 14 Thông tư số 04/2020/TT-BTP

"Điều 14. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con."Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật. Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về yêu cầu của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Hướng dẫn thủ tục truy nhận cha con ?

Kính gửi Công ty luật Minh Khuê, Tôi kết hôn năm 1997 và có 1 con trai. Năm 2004 tôi ly thân với vợ (chưa li dị) và lấy người khác nhưng không đăng ký kết hộn, chúng tôi có 1 con trai sinh năm 2004, khi sinh Ủy ban nhân dân xã chỉ ghi vào giấy khai sinh về mẹ và cháu không ghi phần cha. Nay tôi muốn làm thủ tục truy nhận cha con và chỉnh sửa giấy khai sinh cho cháu ?
Kính đề nghị Quí công ty tư vấn cho tôi các thủ tục Chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

- Thứ nhất về việc nhận cha, con.

Con sinh ra năm 2004 được xác định là con ngoài giá thú do bố mệ không tiến hành đăng ký kết hôn.

Căn cứ Điều 19 Nghị định Số: 123/2015/NĐ-CP

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

2. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này và trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây:a) Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha - con hoặc quan hệ mẹ - con;c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 12 ngày làm việc.Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch."

Như vậy, Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú của người cha hoặc người con sẽ có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký nhận cha cho con.

- Thứ hai, về thay đổi họ tên cha và làm lại giấy khai sinh cho con.

Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch:

Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;..”

Theo quy định này, thì UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho con của bạn trước đây sẽ có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho con bạn. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 như sau:

"1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch."

Cụ thể :

+ Nộp đủ hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư tư pháp hộ tịch tiến hành xác nhận thay đổi cải chính, và bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

+ Bổ sung hộ tịch và ghi vào Sổ đăng ký khai sinh.

+ Bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

Những điều cần lưu ý: Để truy nhận cha, con bạn cần cung cấp được những giấy tờ chứng minh quan hệ cha con nếu có, tuy nhiên nếu không cấp được thì người mẹ và bố có thể làm thủ tục cam kết là cha, mẹ con. Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con được pháp luật quy định như thế nào ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

3. Quy định về thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con được pháp luật quy định như thế nào ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con quy định về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

"Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc."

Trân trọng./.

4. Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con ?

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con ( (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMC.1.a)) ban hành kèm theo Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………………..
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............./QĐ-STP

…………, ngày ….. tháng ….. năm 201 …

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận việc nhận cha, mẹ, con
(BẢN SAO)

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình;

Xét đề nghị của ông/bà ................................................................... ,
về việc công nhận việc nhận …………………… của ..................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: .................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................

Dân tộc: ……………………………………. Quốc tịch: .................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số: .....................................

Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................

……………………………. của người có tên dưới đây:

Họ và tên: ........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................

Dân tộc: ……………………………………. Quốc tịch: .....................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số: ...........................................

Nơi thường trú/tạm trú: .....................................................................................

.............................................................................................................................

Điều 2. .................................................................................................................

và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con số: ……… Quyển số … ngày …… tháng … năm ……

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

đã ký

……………………

Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ; con
Ngày …… tháng ….. năm ………….
GIÁM ĐỐC

5. Mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con ?

Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


Kính gửi([1]):.........................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .........................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................

Dân tộc:......................... Quốc tịch:...........................................

Nơi cư trú(2): .............................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):.....................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):......................................

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................

Dân tộc:........................................ Quốc tịch:...............................

Nơi cư trú (2):................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):........................................................................

................... của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................

Dân tộc:....................................... Quốc tịch:....................................

Nơi cư trú(2): ..................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):..........................................................................

Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..............................

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5) Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);

(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.