1. Tải mẫu tổng hợp kết quả khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp

>>>> Tải ngay: Mẫu tổng hợp kết quả khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số: 190/BC-KSK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Vinh, ngày 19 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Cơ sở lao động Công ty Sản xuất Vật liệu Xây dựng XYZ

Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp: Bệnh viện Lao, Nghề nghiệp và Môi trường

Trả lời kết quả đợt khám định kỳ người lao động mắc bệnh nghề nghiệp cho đơn vị: Công ty Sản xuất Vật liệu Xây dựng XYZ

1. Tổng hợp kết quả khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp:

Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp:

TT

Tên bệnh nhân

Giới

Tuổi

Tuổi nghề

Nghề khi bị BNN

Công việc hiện nay

Ngày phát hiện bệnh

Tên bệnh nghề nghiệp

Tiến triển

Biến chứng

Hướng giải quyết

1 Nguyễn Văn A Nam 35 10 Sửa chữa máy móc Quản lý sản xuất 15/03/2010 Viêm đốt sống cổ Đang điều trị Không Được nghỉ ngơi và tiếp tục điều trị
2 Trần Thị B Nữ 28 8 Đóng khuôn gỗ Lập trình máy CNC 20/07/2015 Viêm khớp cổ tay Đang điều trị Tình trạng còn phức tạp Chuyển sang công việc nhẹ nhàng

2. Đề nghị đơn vị:

Dựa trên kết quả khám định kỳ, Bệnh viện Lao, Nghề nghiệp và Môi trường đề nghị các thông số sau đối với người lao động mắc bệnh nghề nghiệp tại Công ty Sản xuất Vật liệu Xây dựng XYZ:

- Tổng số người lao động được khám / tổng số người bị bệnh nghề nghiệp: 120/150

- Số người cần được khám giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: 30

- Số người cần được khám giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: 15

- Số người cần được điều trị, điều dưỡng PHCN: 25

- Số người cần bố trí lại vị trí làm việc: 10

Hà Nội, Ngày 10 tháng 8 năm 2023

Thủ trưởng Bệnh viện Lao, Nghề nghiệp và Môi trường

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng hợp kết quả khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp là quá trình thu thập, tổng hợp và ghi nhận các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và tiến triển của người lao động mắc bệnh nghề nghiệp sau mỗi đợt khám định kỳ. Quá trình này thường được thực hiện bởi cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền, theo quy định tại các văn bản pháp luật liên quan. Tổng hợp kết quả khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình quản lý và chăm sóc sức khỏe của người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, đồng thời giúp người sử dụng lao động và cơ sở y tế có thông tin cụ thể để thực hiện các biện pháp liên quan đến điều trị, giám định và hỗ trợ.

 

2. Nộp hồ sơ khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp ở đâu?

Căn cứ Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BYT quy định về quy trình và nội dung khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

- Quy trình khám định kỳ cho người mắc bệnh nghề nghiệp:

+ Gửi hồ sơ khám định kỳ: Trước khi tiến hành khám định kỳ cho người mắc bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động hoặc người lao động cần gửi cho cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hồ sơ khám định kỳ cho người mắc bệnh nghề nghiệp.

+ Thông báo thời gian và địa điểm: Sau khi nhận đủ hồ sơ khám định kỳ, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thông báo thời gian, địa điểm và các nội dung khác liên quan đến khám định kỳ cho người mắc bệnh nghề nghiệp tới người sử dụng lao động hoặc người lao động.

+ Tiến hành khám định kỳ: Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp sẽ tổ chức quá trình khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp. Quá trình này sẽ bao gồm các bước tiến hành khám lâm sàng, cận lâm sàng và các xét nghiệm, kiểm tra phù hợp để đánh giá tình trạng sức khỏe và tiến triển của bệnh nghề nghiệp.

+ Ghi chép và tổng hợp kết quả: Kết thúc đợt khám định kỳ, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp có trách nhiệm ghi đầy đủ kết quả khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp trong hồ sơ bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, cơ sở khám cần tổng hợp kết quả khám định kỳ. Kết quả này sẽ được trả cho người sử dụng lao động trong thời gian 20 ngày làm việc.

- Nội dung khám định kỳ bệnh nghề nghiệp:

+ Nội dung chung: Thực hiện theo quy định bao gồm việc thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng, xét nghiệm và kiểm tra tùy theo loại bệnh nghề nghiệp cụ thể.

+ Bổ sung nội dung khám: Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp có quyền bổ sung nội dung khám lâm sàng và cận lâm sàng cho từng bệnh nghề nghiệp dựa vào tiến triển, biến chứng của bệnh theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.

Theo đó, quy trình và nội dung khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp dựa trên các bước và nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo việc theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của người lao động mắc bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

3. Những chi phí mà người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán chi phí y tế cho người bị bệnh nghề nghiệp

Căn cứ khoản 2 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

- Kịp thời sơ cứu và cấp cứu:

+ Người sử dụng lao động phải thực hiện kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

+ Người sử dụng lao động phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

- Thanh toán chi phí y tế:

+ Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế.

+ Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

+ Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị bệnh nghề nghiệp như sau:

- Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế.

- Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

- Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

Trách nhiệm này của người sử dụng lao động giúp đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, đồng thời thể hiện sự chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.

Quý khách có thể tham khảo bài viết sau: Mẫu tổng hợp nguồn và nhu cầu kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương năm 2015 (Biểu số 4). Nếu bạn gặp bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần hỗ trợ tư vấn về pháp luật, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi tại số điện thoại 1900.6162. Đội ngũ tư vấn sẽ sẵn lòng giúp bạn và cung cấp giải đáp kịp thời. Nếu bài viết có nội dung gây hiểu lầm hoặc bạn cần làm rõ về nội dung nào đó, vui lòng liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ rất vui lòng được giải đáp và trao đổi với bạn. Xin chân thành cảm ơn!