Luật sư tư vấn về chủ đề "bảng tổng hợp"

bảng tổng hợp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảng tổng hợp.

Quy định về tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung ? Mẫu bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Quy định về tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung ? Mẫu bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Quy định về tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung và mẫu bảng tổng hợp mua sắm tập trung, như sau:

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu bảng tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn áp dụng cho phương pháp đánh giá theo giá trị còn lại thực tế (Phụ lục 1.3) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 1.2)

 Mẫu bảng tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 1.2)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu bảng tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 1.2) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.1940 để được tư vấn, hỗ trợ:

Mẫu bảng tổng hợp quỹ trợ cấp tăng thêm năm 2015 của cán bộ xã, phường thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước (biểu số 2b)

Mẫu bảng tổng hợp quỹ trợ cấp tăng thêm năm 2015 của cán bộ xã, phường thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước (biểu số 2b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng tổng hợp quỹ trợ cấp tăng thêm năm 2015 của cán bộ xã, phường thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước theo nghị định 09/2015/NĐ-CP (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng tổng hợp hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Bộ, cơ quan ngang Bộ (Phụ lục 6.6)

Mẫu bảng tổng hợp hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Bộ, cơ quan ngang Bộ (Phụ lục 6.6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng tổng hợp hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.