Hôm nay bên dân sự đến tìm tôi và đưa tờ thông báo " Về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án" Trong đó có câu " Trong thời hạn 30ngày kể từ ngày nhận được thông báo này mà không khởi kiện tại toà án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thì chấp hành viên sẽ giải quyết theo quy định cua pháp luật " Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là vấn để của chủ nợ và người nợ thôi không liên quan đến tôi.Hỏi :

1, Khi nhận được thông báo này tôi không đâm đơn kiện có sao không ? và Pháp luật giải quyết thì có quyền lấy lại nhà không ?

2, Tôi là bên mua vậy có những bất lợi gì khi giải quyết theo pháp luật.

Mong sớm nhận được trả lời từ luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến, gọi:   1900.6162

 

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Sổ đỏ không chính chủ có mang đi cầm cố được không ? Cầm cố thẻ sinh viên, xe máy có hợp pháp ?

Bộ luật dân sự năm 2005 

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung trả lời:

Chúng tôi xin chia tình huống của bạn thành hai trường hợp :

Thứ nhất , nếu ngôi nhà mà người chủ nhà bán cho bạn không phải là tài sản thế chấp trong hợp đồng vay giữa người đó và chủ nợ và ngôi nhà đó đã được chuyển nhượng cho bạn theo 1 trình tự thủ tục hợp pháp thì đó là tài sản thuộc sở hữu của bạn .Vì vậy tòa án không có quyền  đem ngôi nhà  ra  làm tài sản  thanh toán cho khoản vay của người chủ nhà . Bạn không cần phải khởi kiện hay làm bất cứ thủ tục gì thì ngôi nhà cũng đương nhiên là tài sản thuộc sở hữu của bạn. 

Thứ hai, nếu trước khi bán nhà cho bạn , người bán nhà đã đem ngôi nhà ra làm tài sản thế chấp. Pháp luật quy định về việc mua, bán tài sản thế chấp trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 như sau :

"Điều 349. Quyền của bên thế chấp tài sản  

Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:

1. Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thoả thuận;

2. Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;

3. Được bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán.

4. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý.

5. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết;

6. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.".

Vậy người chủ nhà chỉ có quyền bán nhà cho bạn khi được sự đồng ý của bên nhận thế chấp , mặt khác khi giao kết hợp đồng mua bán nhà thì người bán nhà cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về ngôi nhà cho bạn. Việc người này không cung cấp đủ thông tin hoặc lừa dối để bạn mua căn nhà đó thì theo quy định của pháp luật thì hai bên sẽ phải trả lại những gì đã nhận của nhau và bồi thường cho bạn 1 khoản tương ứng . Tức là trong trường hợp này bạn sẽ phải trả lại ngôi nhà và nhận lại tiền mua nhà của mình . 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cầm cố sổ đỏ để vay tiền có được không ? Sổ đỏ có thể là tài sản cầm cố không ?