1. Tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ bảo hiểm xã hội

Việc sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) có tầm quan trọng to lớn đối với cả xã hội và mỗi cá nhân tham gia BHXH.

- Đối với xã hội:

+ Đảm bảo an sinh xã hội: Quỹ BHXH đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, góp phần giảm nghèo, tạo dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

+ Giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước: Việc sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc chi trả các chế độ xã hội.

+ Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực: Quỹ BHXH hỗ trợ người lao động có cuộc sống ổn định, an tâm lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Đối với mỗi cá nhân tham gia BHXH:

+ Bảo đảm quyền lợi: Sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH giúp đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH khi về già, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp,...

+ Tăng cường an ninh tài chính cá nhân: Tham gia BHXH và sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH giúp mỗi cá nhân có nguồn thu nhập ổn định sau khi nghỉ hưu, đồng thời tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân và gia đình.

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống: Sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH giúp người tham gia BHXH có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Góp phần phát triển thị trường tài chính:

+ Quỹ BHXH là nguồn vốn lớn và có tính thanh khoản cao, do đó có thể đóng góp vào việc phát triển thị trường tài chính.

+ Việc đầu tư hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH có thể giúp tăng lợi nhuận cho quỹ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản,...

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo:

+ Quỹ BHXH có thể được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

+ Việc đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có thể giúp tạo ra nhiều việc làm mới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao vị thế quốc gia: Việc sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, từ đó nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Nhìn chung, việc sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH có vai trò quan trọng đối với cả xã hội và mỗi cá nhân tham gia BHXH. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tham gia BHXH và sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH để bảo đảm quyền lợi cho bản thân và góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững mạnh.

- Để sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH, cần:

+ Nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH và sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH.

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, đảm bảo tính minh bạch, công khai trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn quỹ BHXH.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn quỹ BHXH, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

+ Phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ BHXH, đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHXH.

Sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH là trách nhiệm của mỗi cá nhân tham gia BHXH và toàn xã hội. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tham gia BHXH và sử dụng hợp lý nguồn vốn quỹ BHXH để bảo đảm quyền lợi cho bản thân và góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững mạnh.

 

2. Mục đích của quỹ bảo hiểm xã hội theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội 2024

Theo quy định tại Điều 124 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 thì quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) được sử dụng vào các mục đích chính sau:

- Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và tự nguyện:

+ BHXH bắt buộc: Bao gồm chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp.

+ BHXH tự nguyện: Người lao động tự tham gia để hưởng thêm các quyền lợi so với BHXH bắt buộc, như: hưởng lương hưu cao hơn, hưởng trợ cấp ốm đau dài hạn, v.v.

- Chi trợ cấp hằng tháng:+ Trợ cấp hằng tháng cho người hưởng lương hưu: Cung cấp nguồn thu nhập ổn định cho người lao động sau khi nghỉ hưu.

+ Trợ cấp hằng tháng cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ người lao động gặp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

+ Trợ cấp thai sản: Hỗ trợ phụ nữ mang thai và sinh con.

+ Trợ cấp ốm đau: Hỗ trợ người lao động khi ốm đau, không có khả năng lao động.

- Chi đóng bảo hiểm y tế (BHYT):

+ Chi cho người đang hưởng lương hưu: Đảm bảo người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế.

+ Chi cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ chi phí y tế cho người lao động gặp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

+ Chi cho người nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên: Hỗ trợ chi phí y tế cho phụ nữ mang thai và sinh con.

+ Chi cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên: Hỗ trợ chi phí y tế cho người lao động khi ốm đau.

- Chi trả các khoản khác:

+ Chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động: Hỗ trợ chi phí khám và giám định cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động.

+ Chi cho hoạt động tổ chức, quản lý BHXH: Đảm bảo hệ thống BHXH hoạt động hiệu quả.

+ Đầu tư quỹ BHXH: Tăng trưởng quỹ BHXH để đảm bảo thanh toán các chế độ BHXH trong tương lai.

- Lưu ý:

+ Mức chi trả cụ thể cho từng chế độ BHXH và BHYT được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan.

+ Người lao động và người sử dụng lao động cần tuân thủ quy định về tham gia BHXH và BHYT để được hưởng đầy đủ các quyền lợi.

 

3. Lưu ý khi sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội cho các hoạt động liên quan

Việc sử dụng quỹ BHXH cần tuân thủ theo quy định của pháp luật về BHXH nhằm đảm bảo tính hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng quỹ BHXH cho các hoạt động liên quan:

- Hiểu rõ quy định pháp luật về BHXH:

+ Người sử dụng lao động và người lao động cần nắm rõ các quy định về tham gia BHXH, mức đóng BHXH, thời gian hưởng các chế độ BHXH,... để thực hiện đúng nghĩa vụ và hưởng đầy đủ quyền lợi.

+ Các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc quản lý, chi trả các chế độ BHXH cũng cần nắm rõ quy định pháp luật để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Sử dụng quỹ BHXH đúng mục đích:

+ Quỹ BHXH chỉ được sử dụng cho các mục đích được quy định trong Luật BHXH và các văn bản pháp luật liên quan.

+ Việc sử dụng quỹ BHXH cho các mục đích khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

- Thực hiện thủ tục theo quy định:

+ Khi sử dụng quỹ BHXH, người lao động và người sử dụng lao động cần thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc quản lý, chi trả các chế độ BHXH cũng cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

- Đảm bảo tính minh bạch:

+ Việc sử dụng quỹ BHXH cần được thực hiện một cách minh bạch, công khai.

+ Người sử dụng lao động cần công khai thông tin về việc tham gia BHXH cho người lao động.

+ Các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc quản lý, chi trả các chế độ BHXH cần công khai thông tin về việc quản lý, sử dụng quỹ BHXH.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát:

+ Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ BHXH để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

+ Người lao động và người sử dụng lao động có quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

- Ngoài ra, cần lưu ý:

+ Sử dụng thẻ BHXH đúng quy định.

+ Cập nhật thông tin tham gia BHXH kịp thời.

+ Bảo quản sổ BHXH cẩn thận.

Sử dụng hợp lý quỹ BHXH là trách nhiệm của mỗi cá nhân tham gia BHXH và toàn xã hội. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tham gia BHXH và sử dụng hợp lý quỹ BHXH để bảo đảm quyền lợi cho bản thân và góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững mạnh.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành từ các nguồn nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.