1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? 

- Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị giảm hoặc mất một phần thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng,phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hữu trí và tử tuất. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên.Các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện:

+ Hưu trí.

+ Tử tuất.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng 2 hưởng 2 chế độ: hưu trí và tử tuất. Với 2 chế độ này, người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi về già, không còn khả năng lao động.

- Đối tượng không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 36 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người 15 tuổi theo quy định về lao động.

+ Người làm việc theo hợp động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức.

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác trong tổ chức cơ yếu.

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hương lương như đối với quân nhân.

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; họ viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học hưởng sinh hoạt phí.

+ Người đi làm việc ở nước theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác có hưởng tiền lương.

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, người lao động là công dân Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau:

+ Đóng hàng tháng.

+ Đóng 3 tháng.

+ Đóng 6 tháng.

+ Đóng 12 tháng.

+ Đóng 1 lần không quá 5 năm một lần.

+ Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội có thiếu không quá 10 năm ( 120 tháng ) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

 

2. Tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tự nguyện?

-  Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng lên từ ngày 1/1/2022, đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ nhiều nhất.Theo quy định bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội đang quy định hằng tháng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn, mức thấp nhất mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Từ ngày 1/1/2022, mức chuẩn hộ nghèo ở nông thôn tăng lên 1,5 triệu đồng nên mức đóng tự nguyện thấp nhất 330.000 đồng/ tháng ( 22% x1,5 triệu đồng), mức chuẩn hộ nghèo ở thành thị tăng lên 2 triệu đồng nên mức thấp nhất 440.000 đồng/ tháng (22% x 2 triệu đồng).

 

3. Ai được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

-  Từ ngày 1/8/2022, Nghị quyết 03/2022/NĐ-HĐND quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân địa bàn thành phố Hà Nội trong cả giai đoạn 2022- 2025.Đối tượng được hỗ trợ được quy định như sau:

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

+ Đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội.

- Những đối tượng hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội gồm:

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ 1/1/2018 trở đi.

+ Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

+ Người lao động giúp việc cho gia đình.

+ Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

+ Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

+ Nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

+ Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội ( trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cón thiếu không quá 10 năm ).

+ Các đối tượng tham gia khác.

- Mức hỗ trợ thêm tiền  cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn như sau:

+ Người thuộc hộ nghèo thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ( số tiền hỗ trợ 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng).

+ Người thuộc hộ cận nghèo thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ( số tiền hỗ trợ 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 đồng).

+ Các đối tượng khác thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ( 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000 đồng).

 

4. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi như sau:

- Được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện về hưu ( đủ tuổi và đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội).

+ Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng them 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
+  Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

- Được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, điều kiện được hội:

+ Chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội.

+ Ra nước ngoài để định cư.

+ Người đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ fan cổ chướng....

+ Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh  trong suốt thời gian hương lương hưu.

-  Được hưởng chế độ tử tuất:

+ Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người này chết ( mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000).

+ Trợ cấp tuất: trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về vấn đề mức hỗ trợ thêm tiền cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của Luật Minh Khuê muốn gửi đến khách hàng tham khảo. Mọi vướng mắc Quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tiếp qua tổng đài 19006162 để được nhận tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.