Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghị đinh 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014) 

2. Nội dung tư vấn :

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn miễn phí tại Vĩnh Long

Theo thông tư 59/2015/ TT-BLĐTBXH có quy định:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Xin hỏi văn phòng luật .Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 05/2016 đến tháng 08/2016 công ty ngừng hoạt động. Đến tháng 10/2016 tôi bắt đầu xin làm việc ở công ty khác và họ bắt đầu đóng BHXH cho tôi từ tháng 10/2016 . Dự kiến tháng 05/2017 tôi sinh con . vậy tôi tiếp tục đóng bảo hiểm từ tháng 10/2016 đến khi sinh. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con hay không. Mong văn phòng luật tư vấn giúp tôi.

Việc đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản thì người lao động không cần tham gia 1 cách liên tục. Do đó nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 05/2016 đến tháng 08/2016 công ty ngừng hoạt động, đến tháng 10/2016 bắt đầu xin làm việc ở công ty khác và họ bắt đầu đóng BHXH cho bạn từ tháng 10/2016 thì bạn xem xẹt việc đóng BHXH này đã đủ 6 tháng hay chưa. Khoảng thời gian 12 tháng trước sinh được tính từ 05/2016 đến 05/2017, bạn có đủ 6 tháng đóng BHXH thì được hưởng chế độ này.

2. Mức hưởng chế độ thai sản

 Căn cứ luật bảo hiểm xã hội năm 2014,

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Vĩnh Phúc

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

Chào luật sư công ty luật Minh Khuê, cho em hỏi em bắt đầu nghỉ sinh con từ ngày 05/01/2015 và sau 6 tháng em đi làm trở lại . Ba tháng sau em được lấy bảo hiểm thai sản và số tiền là 11.614.000 đ. Cho em hỏi số tiền như vậy có phải là ít so với bảo hiểm bây giờ chi trả cho thai sản không ? Em đóng bảo hiểm từ tháng 12/2013. Chân thành cảm ơn luật sư ạ

Theo quy định của pháp luật , bạn sẽ được hưởng 6 tháng tiền lương. Cụ thể mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Như vậy không phải việc bạn đóng BHXH càng lâu thì mức hưởng càng nhiều. Số tiền BHXH của bạn là do tiền lương đóng BHXH có trung bình của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ này thấp.

Đối với lao động nam có vợ sinh con thì được nghỉ và được hưởng lương từ BHXH:

"2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

>> Xem thêm:  Các trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi Luật sư về tính lương cho nhân viên bảo vệ nam có hợp đồng theo Nghị định 68 có vợ mổ khi sinh con ạ ? Người trực thay cho bảo vệ nghỉ thai sản được nhà trường trả tiền như thế nào cho các buổi trực ạ ? Chân thành cảm ơn luật sư ạ ?

Đối với lao động nam, bạn sẽ được nghỉ và được hưởng tiền từ BHXH. Đối với người trực thay thì tùy theo chế độ lương ở đơn vị nơi làm việc để là căn cứ tính lương cho người trực thay.

3. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

" Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi."

Tôi có 2 vấn đề cần được tư vấn như sau: 1. Vợ tôi dự sinh vào 07/11/2016. Vợ tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, làm việc và đóng BHXH từ tháng 04/2016 đến 09/2016 ( 06 tháng) tại Thái Nguyên. Do sức khỏe không tôt nên vợ tôi đã xin nghỉ thai sản từ ngày 02/11/2016 để về quê chờ sinh. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không ( nếu vậy cần phải làm những thủ tục giấy tờ gì để được nghỉ chế độ thai sản trước sinh). 2. Vợ tôi có thẻ BHYT tại bệnh viện tuyến huyện ở Thái Nguyên thì khi về sinh ở bệnh viện tuyến huyện ở Hà Nội có được hưởng chế độ BHYT không ( nếu được thì chế độ và thủ tục cụ thể như thế nào). Tôi rất mong được sự tư vấn của quý Công ty! Xin chân thành cảm ơn!

 Do bạn cung cấp thông tin chưa đủ, cụ thể chưa xác định được thời điểm vợ bạn sinh nên chưa xác định rõ được hưởng chế độ thai sản hay không. Bạn có thể tham khảo điều kiện đã phân tích trên để kết luận về TH của mình. Còn đối với việc bạn có tham gia BH YT cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ở Thái Nguyên, chuyện tuyến về bệnh viện cùng cấp- bệnh viện Huyện Hà Nội thì vẫn được hưởng chế độ BHYT.

Mọi thông tin chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất