1. Phụ cấp khu vực là gì?

Công chức là công dân làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức công quyền hoặc các đơn vị trực thuộc chính phủ. Công chức thường được tuyển dụng và bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm hoạt động theo quy định của pháp luật và chính sách của nhà nước. Công chức có thể hoạt động ở các cấp độ khác nhau của chính quyền, bao gồm cả cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp xã. Công việc của công chức bao gồm thực hiện và quản lý các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công của tổ chức, cơ quan mà họ làm việc. Đồng thời, công chức là đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

Phụ cấp khu vực dành cho công chức là một trong những loại phụ cấp quan trọng mà công chức được hưởng ngoài tiền lương chính. Điều này nhằm bù đắp cho những khó khăn và thách thức mà công chức gặp phải khi làm việc ở những vùng có khí hậu xấu, xa xôi, hẻo lánh, đặc biệt là những nơi có đi lại khó khăn và sinh hoạt khó khăn. Mục tiêu chính của phụ cấp khu vực là đảm bảo công chức có điều kiện ổn định công việc và đời sống trong những vùng có địa lý tự nhiên không thuận lợi. Những vùng này thường đối mặt với các vấn đề như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn, thiếu hạ tầng phát triển và sự thiếu hụt các dịch vụ cơ bản.

 

2. Nguyên tắc xác định phụ cấp khu vực là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Mục II của Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT, việc xác định phụ cấp khu vực của cán bộ công chức được dựa trên những yếu tố sau:

- Yếu tố địa lý tự nhiên: Điều này bao gồm các yếu tố như khí hậu xấu, được thể hiện qua mức độ khắc nghiệt của nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, áp suất không khí, tốc độ gió so với mức bình thường. Những yếu tố này có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và trạng thái của con người.

- Yếu tố khoảng cách địa lý (xa xôi, hẻo lánh): Đây là yếu tố liên quan đến sự cách biệt địa lý, bao gồm mật độ dân cư thưa thớt, việc xa cách các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế và xa đất liền. Ngoài ra, cũng bao gồm sự kém phát triển của đường xá, cầu cống, trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại, gây khó khăn trong việc di chuyển và ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người.

Ngoài những yếu tố đã đề cập ở trên, khi xác định phụ cấp khu vực, cũng có thể xem xét bổ sung các yếu tố đặc biệt khó khăn như vùng biên giới, hải đảo hoặc các khu vực có sình lầy.

- Phụ cấp khu vực được quy định chủ yếu dựa trên địa giới hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã). Điều này có nghĩa là các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước đặt trên địa bàn một xã sẽ được hưởng mức phụ cấp khu vực tương ứng với xã đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu một cơ quan hoặc đơn vị đặt xa cách dân hoặc giáp ranh với nhiều xã, thì có thể xem xét để quy định mức phụ cấp khu vực riêng cho cơ quan hoặc đơn vị đó.

Ngoài ra, khi có sự thay đổi về các yếu tố dùng để xác định phụ cấp khu vực hoặc sự thay đổi về địa bàn xã (như chia, nhập, thành lập mới...), phụ cấp khu vực sẽ được xác định hoặc điều chỉnh lại để phù hợp với tình hình thay đổi đó.

Những yếu tố trên được xem xét để đánh giá mức độ khó khăn và khắc nghiệt của môi trường làm việc của công chức trong khu vực đó. Dựa trên đánh giá này, phụ cấp khu vực được xác định nhằm bù đắp cho những khó khăn và thách thức mà công chức gặp phải trong việc duy trì công việc và đảm bảo cuộc sống ổn định trong môi trường làm việc không thuận lợi.

 

3. Cách tính phụ cấp khu vực của công chức 

Căn cứ vào khoản 2 Mục II của Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT, quy định về công thức tính phụ cấp khu vực của cán bộ công chức được thực hiện như sau:

- Phụ cấp khu vực được quy định gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung. Các mức phụ cấp này được xác định dựa trên mức độ khó khăn và thách thức của từng vùng.

- Mức 1,0 được áp dụng đối với những hải đảo đặc biệt khó khăn, gian khổ như quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà. Điều này thể hiện sự nhận thức về tình hình đặc biệt của những vùng biển xa xôi và cách biệt, đồng thời đảm bảo rằng công chức làm việc tại những vùng này nhận được sự hỗ trợ một cách xứng đáng.

- Công thức tính phụ cấp khu vực như sau:

Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x Mức lương tối thiểu chung

 

4. Mức phụ cấp khu vực dành cho công chức mới

Mức trợ cấp khu vực được tính dựa trên mức lương tối thiểu chung. Trong đó, Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức lương tối thiểu chung như sau:

- Mức lương tối thiểu chung được sử dụng làm căn cứ cho các quy định liên quan có các điểm sau: a) Được sử dụng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Nghị định này. b) Được sử dụng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật. c) Được sử dụng để tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương tối thiểu chung đã được xác định là 1.490.000 đồng/tháng. Đây là mức lương cơ bản mà các chính sách, quy định và các chế độ lương, phụ cấp khác được xây dựng và áp dụng trên cơ sở này.

Ngoài ra, Nghị quyết 69/2022/QH15, đã được thông qua để tăng lương cơ sở và thực hiện các chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2023 với điểm chính là: 

-  Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, được thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Điều này nhằm tăng thu nhập cơ bản của cán bộ, công chức và viên chức để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của họ. Đây là chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của quốc gia.

Do đó, mức phụ cấp khu vực của cán bộ công chức từ năm 2023 sẽ được tính như sau:

STT Hệ số Mức tiền phụ cấp khu vực từ 01/01/2023-30/06/2023 Mức tiền phụ cấp khu vực từ 01/07/2023
1 0,1 149.000 đồng 180.000 đồng
2 0,2 298.000 đồng 360.000 đồng
3 0,3  447.000 đồng 540.000 đồng
4 0,4  596.000 đồng 720.000 đồng
5 0,5  745.000 đồng 900.000 đồng
6 0,7 1.043.000 đồng 1.260.000 đồng
7 1,0 1.490.000 đồng  1.800.000 đồng

 

5. Cách trả phụ cấp khu vực 

Cách tính và trả phụ cấp khu vực được quy định như sau:

-  Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả dựa trên nơi làm việc đối với những người đang làm việc. Đối với những người có đăng ký thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương (như người nghỉ hưu), phụ cấp khu vực được xác định, tính toán và chi trả dựa trên nơi đăng ký thường trú.

-  Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp và trợ cấp hàng tháng. Điều này đảm bảo rằng phụ cấp khu vực được tính vào mức thu nhập hàng tháng của cán bộ, công chức và viên chức.

-  Trong trường hợp đi công tác, đi học, điều trị hoặc điều dưỡng có thời gian từ một tháng trở lên, phụ cấp khu vực sẽ được hưởng theo mức quy định tại nơi công tác, học tập, điều trị hoặc điều dưỡng kể từ ngày đến nơi mới. Trong trường hợp nơi mới đến không có phụ cấp khu vực, thì người đó sẽ ngừng hưởng phụ cấp khu vực từ nơi trước khi đi.

Những quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và đồng nhất trong việc tính toán và trả phụ cấp khu vực cho các cán bộ, công chức và viên chức, đồng thời hỗ trợ cho việc di chuyển và làm việc tại các địa phương có điều kiện địa lý khó khăn.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Phụ cấp khu vực đối với giáo viên, cán bộ làm việc tại vùng có điều kiện khó khăn do cơ quan nào chi trả?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!