1. Khi nào được nhận trợ cấp lao động? Cần làm gì để phòng tránh tai nạn lao động?

Theo khoản 1 của Điều 4 trong Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH, quy định rằng người lao động bị tai nạn lao động sẽ được xem xét để đánh giá mức độ suy giảm khả năng lao động của họ. Điều này đòi hỏi rằng suy giảm khả năng lao động phải từ 5% trở lên. Tương tự, thân nhân của người lao động bị chết do tai nạn lao động cũng được quyền hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động. 
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị nạn gây ra, chế độ trợ cấp có thể bị ảnh hưởng. Việc này dựa trên kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động, mà trong đó, việc xác định nguyên nhân và trách nhiệm của người lao động trong sự cố đó được thẩm định và xác minh một cách công bằng và chi tiết.
Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng chế độ trợ cấp tai nạn lao động được cấp cho những trường hợp thực sự cần thiết, trong khi đồng thời đánh giá mức độ trách nhiệm cá nhân của người lao động trong việc bảo đảm an toàn và tránh tai nạn lao động.
Để phòng tránh tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe của người lao động, bạn cần thực hiện những biện pháp sau:
- Kiểm định máy móc, thiết bị và vật tư theo yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đảm bảo rằng các máy móc, thiết bị, và vật tư không bị hư hỏng, biến dạng, mòn hoặc gây nguy hiểm, và đảm bảo chúng hoạt động đúng cách.
- Xây dựng kế hoạch an toàn lao động và vệ sinh lao động. Lập ra các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp và ngân sách để đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động trong tổ chức.
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc. Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang, và các thiết bị tương tự để bảo vệ các bộ phận cơ thể khỏi các nguy cơ gây tai nạn.
- Đảm bảo việc huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động. Tham gia vào các khóa học huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động để nâng cao kiến thức, kỹ năng, và ý thức về việc tuân thủ các quy tắc và quy chuẩn an toàn lao động.
- Nâng cao cấp độ thông tin về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất về an toàn lao động và vệ sinh lao động từ các nguồn tin cậy như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động, để biết được các tình huống nguy hiểm và cách xử lý khi xảy ra tai nạn.
- Chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe và đề xuất điều trị kịp thời khi có triệu chứng bệnh. Bạn cũng cần thiết lập chế độ ăn uống, sinh hoạt, và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì sức khỏe tốt cho tất cả người lao động trong tổ chức 
 

2. Mức trợ cấp tai nạn lao động năm 2024 là bao nhiêu?

Mức trợ cấp tai nạn lao động theo quy định trong khoản 3 của Điều 4 trong Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH được quy định như sau:
- Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân của người lao động bị chết do tai nạn lao động, mức trợ cấp được hưởng ít nhất là 12 tháng tiền lương.
- Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%, mức trợ cấp được tính bằng 0,6 tháng tiền lương.
- Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%, mức trợ cấp được tính theo công thức sau:
Ttc = Tbt x 0,4
Trong đó:
- Ttc: Mức trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên, đơn vị tính là tháng tiền lương.
- Tbt: Mức bồi thường cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên, đơn vị tính là tháng tiền lương.
Những quy định này nhằm đảm bảo rằng người lao động và thân nhân của họ sẽ được hỗ trợ tài chính phù hợp với mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động. Các mức trợ cấp được xác định dựa trên mức độ suy giảm và tính theo tiền lương để đảm bảo tính công bằng và phù hợp.

Bảng tính mức bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH như sau:

STT

Mức suy giảm khả năng lao động (%)

Mức bồi thường ít nhất Tbt (tháng tiền lương)

Mức trợ cấp ít nhất Ttc (tháng tiền lương)

1

Từ 5 đến 10

1,50

0,60

2

11

1,90

0,76

3

12

2,30

0,92

4

13

2,70

1,08

5

14

3,10

1,24

6

15

3,50

1,40

7

16

3,90

1,56

8

17

4,30

1,72

9

18

4,70

1,88

10

19

5,10

2,04

11

20

5,50

2,20

12

21

5,90

2,36

13

22

6,30

2,52

14

23

6,70

2,68

15

24

7,10

2,84

16

25

7,50

3,00

17

26

7,90

3,16

18

27

8,30

3,32

19

28

8,70

3,48

20

29

9,10

3,64

21

30

9,50

3,80

22

31

9,90

3,96

23

32

10,30

4,12

24

33

10,70

4,28

25

34

11,10

4,44

26

35

11,50

4,60

27

36

11,90

4,76

28

37

12,30

4,92

29

38

12,70

5,08

30

39

13,10

5,24

31

40

13,50

5,40

32

41

13,90

5,56

33

42

14,30

5,72

34

43

14,70

5,88

35

44

15,10

6,04

36

45

15,50

6,20

37

46

15,90

6,36

38

47

16,30

6,52

39

48

16,70

6,68

40

49

17,10

6,84

41

50

17,50

7,00

42

51

17,90

7,16

43

52

18,30

7,32

44

53

18,70

7,48

45

54

19,10

7,64

46

55

19,50

7,80

47

56

19,90

7,96

48

57

20,30

8,12

49

58

20,70

8,28

50

59

21,10

8,44

51

60

21,50

8,60

52

61

21,90

8,76

53

62

22,30

8,92

54

63

22,70

9,08

55

64

23,10

9,24

56

65

23,50

9,40

57

66

23,90

9,56

58

67

24,30

9,72

59

68

24,70

9,88

60

69

25,10

10,04

61

70

25,50

10,20

62

71

25,90

10,36

63

72

26,30

10,52

64

73

26,70

10,68

65

74

27,10

10,84

66

75

27,50

11,00

67

76

27,90

11,16

68

77

28,30

11,32

69

78

28,70

11,48

70

79

29,10

11,64

71

80

29,50

11,80

72

81 đến tử vong

30,00

12,00

3. Doanh nghiệp cần làm gì khi người lao động bị tai nạn lao động?

Khi xảy ra tai nạn lao động hoặc có tình huống gây mất an toàn và vệ sinh lao động, có một số trách nhiệm quan trọng đối với người bị tai nạn và doanh nghiệp, như đã quy định trong Điều 38 của Luật An toàn và Vệ sinh lao động năm 2015:
- Sơ cứu và Chi phí Y tế: Đầu tiên, doanh nghiệp phải đảm bảo rằng người lao động bị tai nạn nhận được sự sơ cứu và điều trị cấp cứu kịp thời. Doanh nghiệp cũng phải tạm ứng chi phí cấp cứu, sơ cứu và điều trị cho người bị tai nạn lao động.
- Thanh Toán Chi Phí Y Tế: Doanh nghiệp phải thanh toán chi phí y tế từ lúc sơ cứu cho đến khi người bị tai nạn lao động ổn định. Chi phí này bao gồm chi phí điều trị và các chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.
- Bồi Thường Cho Người Lao Động Bị Tai Nạn: Mức bồi thường cho người lao động bị tai nạn được quy định dựa trên mức suy giảm khả năng lao động. Bồi thường ít nhất bằng 1,5 tháng lương nếu suy giảm từ 5-10%, và tăng 0,4 tháng lương cho mỗi 1% suy giảm, nếu suy giảm từ 11-80%. Nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hoặc trong trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mức bồi thường ít nhất là 30 tháng tiền lương.
- Trợ Cấp Khi Doanh Nghiệp Gây Lỗi: Trong trường hợp tai nạn là do lỗi của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn một khoản tiền ít nhất bằng 40% của mức bồi thường quy định tại trường hợp chung.
- Giám Định Y Khoa: Doanh nghiệp phải giới thiệu để người lao động bị tai nạn được giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động, và đảm bảo rằng họ được điều trị và phục hồi chức năng theo quy định.
- Lương Trong Thời Gian Nghỉ Điều Trị: Doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động trong thời gian họ nghỉ điều trị và phục hồi sức khỏe.
- Hồ Sơ và Báo Cáo: Doanh nghiệp cần lập đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý.
Nắm rõ và tuân thủ những quy định này là quan trọng để đảm bảo rằng người lao động bị tai nạn nhận được sự hỗ trợ và bồi thường phù hợp, cùng với việc giữ gìn an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Xem thêm bài viết: Thủ tục giải quyết tai nạn lao động và các quyền lợi được hưởng?. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật cần tư vấn, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn