1. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn ?

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Quy định cụ thể như sau:

Theo Điều 23 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát 'hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đâu sử dụng hóa đơn với tên mới;

b) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 10 ngày đên 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;

c) Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng;

b) Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

c) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;

d) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã khai, nộp thuế hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Trường hợp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc quá thời hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chương II Nghị định này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 

2. Thông báo phát hành hóa đơn đánh nhầm ngày sử dụng thì phải làm gì để sửa ?

Luật sư cho tôi hỏi một chút ạ. Công ty tôi làm thông báo phát hành hóa đơn GTGT từ ngày 27/10/2017 ngày được sử dụng là 29/10/2017. Tuy nhiên lại đánh nhầm là ngày được sử dụng là 27/10/2020. Công ty tôi đã làm công văn gửi cục thuế thành phố Hải Phòng nhưng vẫn chưa sửa được. Tôi muốn hỏi thủ tục để sửa ngày phát hành hóa đơn là gì ? 
Khách hàng công ty tôi đang không muốn nhận hóa đơn vì họ đọc được thông báo phát hành này trên trang tracuuhoadon. Tôi xin cảm ơn.
- L.T.M

 

Luật sư trả lời:

Khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC) quy định rằng trường hợp  có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, phải thực hiện thông báo phát hành mới như sau:

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

3. Thông báo phát hành hóa đơn quên gửi hóa đơn mẫu thì xử lý như thế nào?

Kính chào luật sư! Công ty tôi đã làm thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 24/04/2016 và nộp qua mạng. Cơ quan Thuế xác nhận đã nhận thành công thông báo phát hành hóa đơn.

Tuy nhiên do mạng trục trặc nên tôi chưa gửi kèm Hóa đơn mẫu qua mạng và sau đó đã quên gửi luôn mẫu hóa đơn. Xin luật sư cho hỏi là trong trường hợp này, nếu bây giờ (tháng 08/2016) tôi nộp bổ sung hóa đơn mẫu qua mạng cho thông báo phát hành hóa đơn ngày 24/04/2016 được không? (Ghi chú: Đối tượng khách hàng của công ty chúng tôi hoàn toàn là Khách lẻ không lấy hóa đơn) Cả 03 liên đều lưu tại cuốn hóa đơn ?

Xin trân thành cảm ơn !

 

Trả lời

Căn cứ quy định tại khoản 4, điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: 

" Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh [...............]

4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để mọi tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.
Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03)ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới". 

Như vậy, trong trường hợp của bạn, việc bạn quên không gửi mẫu hóa đơn kèm đến cơ quan quản lý thuế đồng thời hồ sơ của bạn thiếu nhưng cơ quan thuế vẫn xác nhận nên trường hợp này có cả lỗi của cả hai bên. Do đó, việc đăng ký bổ sung hay phải đăng ký lại thì cơ quan thuế sẽ xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bạn sẽ bị phạt vi phạm hành chính vì không nộp mẫu hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng vẫn xuất hóa đơn theo. Đồng thời, người thực hiện công tác kiểm duyệt bên cơ quan thuế cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

4. Sử dụng hóa đơn trước ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn có được không ?

Thưa luật sư, Hiện nay bên em có lập một thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 01.7.2015, ngày bắt đầu sử dụng là ngày 12.7.2015 nhưng lại nộp vào ngày 24.7.2015. Còn trên thực tế thì các hóa đơn trên thông báo phát hành vẫn chưa được sử dụng.
Vậy em phải làm sao ạ. Liệu em có bị nộp phạt không?

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 9 Thông báo phát hành hóa đơn,

4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu."

Vậy trường hợp của bạn ngày thông báo là ngày  01.7.2015, ngày bắt đầu sử dụng là ngày 12.7.2015 nhưng lại nộp vào ngày 24.7.2015 vậy Thông báo phát hành hóa đơn của bạn sẽ không được cơ quan thuế chấp nhận. Bạn cần phải nộp thông báo phát hành hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành hóa đơn. Như vậy ngày ký thông báo phát hành hóa đơn là ngày 01/7 mà 24/07 bạn mới nộp là sai quy định.

Thêm đó, thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty bạn chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng. Ngày 12/07 bạn sử dụng thì bạn phải gửi trước ít nhất là ngày 07/07. Ngày 24/07 bạn mới gửi thông báo phát hành như vậy là sai quy định.

Về vấn đề phạt, theo như thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn chưa sử dụng số hóa đơn nào trong thông báo phát hành này nên không bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn. Tuy nhiên, công ty bạn cần lập một thông báo phát hành hóa đơn khác đúng theo quy định để gửi cho cơ quan thuế đúng thời hạn, đảm bảo cho hoạt động của công ty. Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

5. Những lưu ý đối với doanh nghiệp khi phát hành hóa đơn giá trị gia tăng lần đầu ?

Đối với doanh nghiệp mới thành lập thường có nhiều sai sót trong việc phát hành hóa đơn, điều này sẽ gây khó khăn trong việc tính thuế cho doanh nghiệp sau này. Hiện nay, doanh nghiệp sau khi làm thủ tục đặt in hóa đơn, để có thể sử dụng hóa đơn GTGT doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp

1. Doanh nghiệp có bị giới hạn số lượng hóa đơn phát hành?

Trước đây, theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Đến nay để giải quyết, giảm bớt các thủ tục hành chính Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2015/T-BTC, trong đó: Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Do vậy, áp dụng từ ngày 01/01/2015 Doanh nghiệp thích phát hành bao nhiêu hóa đơn tùy ý. Đó là nội dung được chi tiết tại Điểm C, Khoản 3, Công văn số Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/03/2015 của Tổng cục thuế

“c) Điều 9: Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

2. Thời điểm nào doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn?

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

3. Doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ gì để thông báo phát hành hóa đơn?

-Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành theo Thông tư Số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015). 

- Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp): Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

Lưu ý: Trong quá trình xét duyệt hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn lần đầu, cán bộ thuế sẽ yêu cầu xuống trụ sở kinh doanh của Doanh nghiệp để xác nhận về thực tế hoạt động kinh doanh ( biển, bảng quảng cáo, số lượng nhân viên, lĩnh vực hoạt động…) Sau khi kiểm tra xong, cán bộ thuế sẽ ghi biên bản xác nhận doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện xuất hóa đơn hay không?. Vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý để chủ động kết hợp với cán bộ thuế để thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Ngoài ra, khi làm thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp cần chú ý những nội dung sau: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại DN sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn; Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn. Từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn.

4. Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Hiện nay hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn cũng như mức phạt cụ thể được quy định tại Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

b) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng: …c.Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này”.

Như vậy, doanh nghiệp sau khi làm thông báo phát hành hóa đơn là hoàn toàn có thể sử dụng được hóa đơn GTGT. Nhưng doanh nghiệp cũng cần lưu ý khi viết hóa đơn cần viết chính xác, tránh những rủi ro có thể xảy ra sau này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác anh/chị vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê