Hiện nay, anh muốn đưa người vợ kết hôn năm 2010 và con sang Canada sinh sống nhưng vì đăng ký kết hôn ghi nhận năm 2010, trong khi việc ly hôn với người vợ trước năm 2012 mới hoàn tất thủ tục. Anh tìm đến tôi nhờ tìm cách giúp đỡ nhưng tôi chẳng biết phải giúp thế nào. Nhờ quý luật sư tư vấn xem giấy kết hôn của anh năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp có điều chỉnh được không?

Tôi cảm ơn!

Người gửi: P.T.H

Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật hôn nhân và gia đình của công ty luật Minh Khuê.

muốn đưa vợ cưới năm 2010 sang Canada sinh sống phải làm sao ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới bạn lời chào trân trọng và cảm ơn bạn đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

-Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

>> Xem thêm:  Nghi thức kết hôn là gì ? Quy định về nghi thức kết hôn

-Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Nội dung phân tích:

- Căn cứ điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

"Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a)Nam từ đủ20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính."

>> Xem thêm:  Độ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định mới nhất ?

Theo điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định thì trương hợp này anh bạn đã vi phạm điểm d khoản 1 điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: " Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này."

Điều 5 điểm c) Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: "Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;"

Mãi đến năm 2012 anh bạn mới hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, mà năm 2010 anh bạn đã đăng kí kết hôn với 1 người phụ nữ khác tại Việt Nam. Như vậy, Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ sẽ thuộc trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Căn cứ điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014

"Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn."

Sau khi xét đến điều kiện đăng kí kết hôn quy định tại điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì anh bạn còn phải chú đến vấn đề đăng kí kết hôn khoản 2 điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014: "Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.". Tức là khi anh bạn muốn kết hôn với người phụ nữ ở Việt Nam đó thì anh bạn phải hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ cũ, và phải đi đăng kí kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền để xác lập quan hệ vợ chông.

- Căn cứ điều 11 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

"Điều 11. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

>> Xem thêm:  Các trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định mới nhất năm 2021 ?

1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự.

2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.

3. Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự."

Khoản 2 điều 11 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: "Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này." Khi mà anh bạn và vợ cũ kia hoàn tất thủ tục ly hôn thì lúc đó anh bạn và người phụ nữ tại Việt Nam có thể đăng kí kết hôn theo quy định của pháp luật tại Việt Nam.Vậy cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký kết hôn trái pháp luật của anh bạn là Tòa án nhân dân, còn UBND tỉnh sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn khi anh bạn đang cư trú ở Canada:

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định 126/2014/NĐ-CP:

"Điều 19. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài.
Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi đăng ký thường trú, nhưng có nơi đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn."

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Emailhoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng.!.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ly hôn thuận tình bản mới nhất và Hướng dẫn thủ tục ly hôn thuận tình